Instituttstyrets møte 12. mai 2015

Representanter som ikke kan møte melder dette til administrativ leder (i.j.ullern@media.uio.no) som kaller inn vararepresentanter.

 


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

Sak 16/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 12. mai 2015:

............... og ................


Orienteringssaker

Sak 17/15: Protokoll fra instituttstyrets møte 17. mars 2015

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 17. mars 2015

Sak 18/15: Orienteringer fra ledelsen

Sak 19/15: Orienteringer fra studentene

Sak 20/15: Møteplan høsten 2015

Saksdokument: Framleggsnotat av 4. mai 2015


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

Sak 21/15: Innstilling til stilling som professor II i journalistikk og politisk kommunikasjon

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 30. april 2015
CV

Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger

Vedtaksforslag:

Innstilling til stilling som professor II i journalistikk og politisk kommunikasjon vedtas.


Sak 22/15: Innstilling til postdoktorstilling i journalistikk og politisk kommunikasjon

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 5. mai 2015.
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Utlysningstekst og utvidet søkerliste
Søknad, CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

Vedtaksforslag:

Innstilling til stilling som postdoktor i journalistikk og politisk kommunikasjon vedtas.


Sak 23/15: Innstilling til postdoktorstilling i medieinnovasjon

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 4. mai 2015.
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Utlysningstekst og utvidet søkerliste
Søknad, CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

Vedtaksforslag:

Innstilling til stilling som postdoktor i medieinnovasjon vedtas.


Sak 24/15: Innstilling til postdoktorstilling i barn og medier

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 4. mai 2015.
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Utlysningstekst og utvidet søkerliste
Søknad, CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

Vedtaksforslag:

Innstilling til stilling som postdoktor i barn og medier vedtas.


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker

Sak 25/15: UiO:Norden - prosedyre for prioritering av IMK-søknader

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 5. mai 2015


Ordinære saker

Sak 26/15: Opplegg for evaluering av langsiktige samarbeid

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 4. mai 2015

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar det foreslåtte opplegget for evaluering av de fire langsiktige samarbeidene ved IMK.


 

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

Publisert 6. mai 2015 10:53 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43