Instituttstyrets møte 27. oktober 2015

Representanter som ikke kan møte melder dette til administrativ leder Maren Kristine Moen som kaller inn vararepresentanter.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

Sak 41/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 27. oktober 2015:

............... og ................


Orienteringssaker

Sak 42/15: Protokoll fra instituttstyrets møte 6. oktober 2015

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 6. oktober 2015

Sak 43/15: Orienteringer fra ledelsen

Sak 44/15: Orienteringer fra studentene

Sak 45/15: Styremøtedatoer i 2016

Saksdokument: Saksframlegg av 20.oktober 2015

 


Diskusjonssaker

Sak 46/15: Tiltaksplan for IMK

Saksdokumenter: Tiltaksplan

Sak 47/15: Budsjett for IMK

Saksdokumenter: Budsjett

 


Vedtakssaker

Sak 48/15: Evaluering av langsiktige samarbeider

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 20.10.2015

Evalueringer av langsiktige samarbeider (deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer)


Saker til behandling i lukket møte

Vedtakssaker

Sak 49/15: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i medievitenskap, med spesialisering innen politisk kommunikasjon

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

Saksdokumenter:
Framleggsnotat av 20. oktober 2015                              
Utlysningstekst
Intervju- og innstillingskomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV, publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse og karakterutskrift for de innstilte søkerne

Informasjon om retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

Vedtaksforslag:

Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i medievitenskap, med spesialisering innen politisk kommunikasjon vedtas.

 

Sak 50/15: Innstilling til stilling som professor II i medieestetikk.

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

Saksdokumenter:
Framleggsnotat av 20. oktober 2015                              
Begrunnelse ved instituttlederen, CV og publikasjonsliste

Informasjon om Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger

Vedtaksforslag:

Innstilling til stilling som professor II i medieestetikk vedtas.

 

 

Eventuelt

 

Publisert 21. okt. 2015 14:52 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43