Instituttstyrets møte 1. desember 2015

Representanter som ikke kan møte melder dette til administrativ leder Maren Kristine Moen som kaller inn vararepresentanter.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

Sak 51/15: Godkjenning av innkalling og utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner innkalling og vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 1. desember 2015:

............... og ................


Orienteringssaker

Sak 52/15: Protokoll fra instituttstyrets møte 27. oktober 2015

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 27. oktober 2015

Sak 53/15: Orienteringer fra ledelsen

Sak 54/15: Orienteringer fra studentene


Vedtakssaker

Sak 55/15: Tiltaksplan

Saksdokumenter: Tiltaksplan (lenke til et PDF-dokument)

Sak 56/15: Budsjett

Saksdokumenter: Budsjett 2016 (lenke til et PDF-dokument)

 


Saker til behandling i lukket møte

Vedtakssaker

Sak 57/15: Innstilling til to stillinger som doktorgradsstipendiat i medievitenskap, med spesialisering innen politisk kommunikasjon

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

Saksdokumenter:
Framleggsnotat av 24. november 2015                              
Utlysningstekst
Innstillingskomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV, publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse og karakterutskrift for de innstilte søkerne

Informasjon om retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

Vedtaksforslag:

Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i medievitenskap, med spesialisering innen politisk kommunikasjon vedtas.

Sak 58/15: Innstilling til stilling som postdoktor i medier, kultur og samfunn

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

Saksdokumenter:
Framleggsnotat av 24. november 2015                              
Utlysningstekst
Intervju- og innstillingskomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse for de innstilte søkerne

Informasjon om retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

Vedtaksforslag:

Innstilling til stilling som postdoktor i medier, kultur og samfunn vedtas.

Sak 59/15: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i medier, kultur og samfunn

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

Saksdokumenter:
Framleggsnotat av 24. november 2015                              
Intervju- og innstillingskomiteens forslag til innstilling
Sorteringskomiteens rapport
Sakkyndig komités rapport
Materialer knyttet til sakkyndig komites rapport
Søknad, CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne

Informasjon om retningslinjer for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger

Vedtaksforslag:

Innstilling til stilling som førsteamanuensis i medier, kultur og samfunn vedtas.

Eventuelt

 

Publisert 25. nov. 2015 12:03 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43