Protokoll fra instituttstyrets møte 1. desember 2015

Tilstede:

Tanja Storsul, Øyvind Ihlen, Ove Solum, Sara Rundgren Yazdani, Haakon Berg Johnsen, Jarand Waaland, Tina Wold, Agnete Vabø og Terje Rasmussen (forskningsleder).

Forfall: Liv Hausken, Eli Skogerbø, Tore Slaatta, Kari Ranheim Lome, Benedicte Nerdrum Bøgwald, Stephan Granhaug.

____________________________ 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

Sak 51/15: Godkjenning av innkalling og utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og vedtar at protokoll vedtas i neste styremøte.


Orienteringssaker

Sak 52/15: Protokoll fra instituttstyrets møte 27. oktober 2015

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 27. oktober 2015

Sak 53/15: Orienteringer fra ledelsen

Sak 54/15: Orienteringer fra studentene


Vedtakssaker

Sak 55/15: Tiltaksplan

Saksdokumenter: Tiltaksplan (nedlastbart PDF-dokument)

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 56/15: Budsjett

Saksdokumenter: Budsjett 2016 (nedlastbart PDF-dokument)

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 


Saker til behandling i lukket møte

Vedtakssaker

Sak 57/15: Innstilling til to stillinger som doktorgradsstipendiat i medievitenskap, med spesialisering innen politisk kommunikasjon

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

Saksdokumenter:
Framleggsnotat av 24. november 2015                              
Utlysningstekst
Innstillingskomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV, publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse og karakterutskrift for de innstilte søkerne

Informasjon om retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

Vedtak:

Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat vedtas.

Styrets innstilling er delt.

 

Sak 58/15: Innstilling til stilling som postdoktor i medier, kultur og samfunn

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

Saksdokumenter:
Framleggsnotat av 24. november 2015                              
Utlysningstekst
Intervju- og innstillingskomiteens forslag til innstilling
Søknad, CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse for de innstilte søkerne

Informasjon om retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

Vedtak:

Innstilling til stilling som postdoktor i medier, kultur og samfunn enstemmig vedtatt.

Sak 59/15: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i medier, kultur og samfunn

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

Saksdokumenter:
Framleggsnotat av 24. november 2015                              
Intervju- og innstillingskomiteens forslag til innstilling
Sorteringskomiteens rapport
Sakkyndig komités rapport
Materialer knyttet til sakkyndig komites rapport
Søknad, CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne

Informasjon om retningslinjer for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger

Vedtak:

Innstilling til stilling som førsteamanuensis i medier, kultur og samfunn enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Ingen saker meldt

Publisert 8. des. 2015 11:22 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43