Instituttstyrets møte 5. april 2016

Representanter som ikke kan delta, melder dette til administrasjonskonsulent Katerina Houben som kaller inn vararepresentanter.

 


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

Sak 11/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner innkallingen og vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 5. april 2016:

 

............... og ................


Orienteringssaker

Sak 12/16: Protokoll fra instituttstyrets møte 1. mars 2016

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 1. mars 2016

Sak 13/16: Orienteringer fra ledelsen

 

Sak 14/16: Orienteringer fra studentene

 

Sak 15/16: Ny stillingsplan på IMK

Saksdokument: Framleggsnotat av 29. mars 2016

 

Sak 16/16: Intern ledelse på IMK

 


Vedtakssaker

Sak 17/16: Egenandeler på UiO Norden-satsingen

Saksdokument: Framleggsnotat av 7. mars 2016.

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner forslaget.

 

Sak 18/16: Godkjenning av instituttets studiekvalitetsrapport

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat av 29. mars 2016.

- IMKs studiekvalitetsrapport 2015

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner studiekvalitetsrapport for 2015.

 

Sak 19/16: Høring: rapport fra arbeidsgruppe 4

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat av 29. mars 2016

- Høringsuttalelse

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner uttalelsen.

 


Eventuelt

 

 

 

Publisert 30. mars 2016 16:35 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43