Protokoll fra instituttstyretsmøte 24. mai 2016

Møtet fant sted 24. mai 2016, fra 1115 til 1300 på IMK, rom 418.

Tilstede: Terje Rasmussen (styreleder), Liv Hausken (FVA), Eli Skogerbø (FVA), Ove Solum (FVA), Haakon Berg Johnsen (FAA), Kari Ranheim Lome (studentrepresentant), Jarand Waaland (vara studentrepresentant) og Agnete Vabø (ekstern styrerepresentant).

Synne Tollerud Bull (MVA) kom til sak 24/16. 

Fra administrasjonen: Fungerende administrasjonsleder Katerina Houben (referent).

 


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

Sak 20/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner innkallingen og vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 24. mai 2016:

 

Ove Solum og Liv Hausken


Orienteringssaker

Sak 21/16: Protokoll fra instituttstyrets møte 5. april 2016

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 5. april 2016

Sak 22/16: Orienteringer fra ledelsen

- Om midlertidig ledelse på IMK

- Behov for ekstraordinært styremøte 14. juni 2016

- Oppfølging av ARK

Sak 23/16: Orienteringer fra studentene

- Oppussing av Rosebud

- Sommerfest 9, juni 2016

 

Sak 24/16: IMK - ledelsesvurdering 1. tertial 2016

Saksdokumenter:

Framleggsnotat av 18. mai 2016 - IMKs ledelsesvurdering.

Vedlegg 1: Artsbasert rapport

Vedlegg 2: Tiltaksrapport

Tatt til orientering.


Vedtakssaker

Sak 25/16: Stillingsplan på IMK

Saksdokument: Framleggsnotat av 18. mai 2016

Vedtak: Instituttstyret godkjenner notatet med de endringene som kom fram i møtet.

 

Sak 26/16: Komite for tilsetting av instituttleder på IMK

Saksdokument: Framleggsnotat av 18. mai 2016

Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslaget. IMK stiller med to vitenskapelig representanter, Terje Rasmussen og Liv Hausken. Studentrepresentant er Tana Blegen.

 


Eventuelt

Ingen saker meldt.

Publisert 8. juni 2016 15:01 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43