Styremøte 14. mars 2017

Det innkalles herved til et styremøte ved IMK.

Representanter som ikke kan delta, melder dette til styrets sekretær Katerina Houben snarest og senest fredag 10. mars 2017.

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

Sak 10/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner innkallingen og vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 14. mars 2017:

............... og ................


Orienteringssaker

Sak 11/17: Protokoll fra instituttstyrets møte 17. januar 2017

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 17. januar 2017

Sak 12/17: Orienteringer fra ledelsen

Sak 13/17: Orienteringer fra studentene

 

Orienteringssaker

Sak 14/17: Tilsettingsprosesser ved IMK

Sak 15/17: Økonomirapport 2016 og vurdering av økonomisk situasjon

Saksdokumenter: Økonomi ved IMK 

Vedtakssaker

Sak 16/17: Studiekvalitetsrapport

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat ved undervisningsleder Maria Utheim

- Studiekvalitetsrapport 2016

Forslag til vedtak: Rapporten vedtas.


Saker til behandling i lukket møte

Diskusjonssak

Sak 17/17: Utlysning av tre førsteamanuensisstillinger iht IMKs stillingsplan

Tilsettingssaker er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25.

- Framleggsnotat ved instituttleder

- Utkast til stillingsutlysningene (deles ut til stemmeberettigede medlemmer)


 

Eventuelt

Publisert 2. mars 2017 15:27 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43