Styremøte 17. januar 2017

Det innkalles herved til et styremøte ved IMK. Med hensyn til den planlagte innføringen i styrearbeid for det nye styret gjelder innkallingen både ordinære styremedlemmer og vararepresentanter.

Representanter som ikke kan delta, melder dette til styrets sekretær Katerina Houben innen fredag 13.januar.

 


 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

Sak 1/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner innkallingen og vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 17. januar 2017:

............... og ................


Orienteringssaker

Sak 2/17: Protokoll fra instituttstyrets møte 29. november 2016

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 29. november 2016.

Sak 3/17: Orienteringer fra ledelsen

Sak 4/17: Orienteringer fra studentene

Sak 5/17: Innføring i styrearbeid ved IMK

Innlegg ved administrasjonsleder Aina Nessøe og rådgiver Katerina Houben

Sak 6/17: IMK langtidsbudsjett og økonomi.

Innlegg ved administrasjonsleder Aina Nessøe

 

Diskusjonssaker

Sak 7/17: Utlysning av to stillinger som universitetslektor ved IMK (jfr.stillingsplanen)

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat ved instituttleder

- Utkast til stillingsutlysningen

Vedtakssaker

Sak 8/17: Tiltaksplan (årsplan) for IMK

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat ved instituttleder

- IMKs strategiske tiltak 2017-2019

Forslag til vedtak: Tiltaksplanen vedtas.

 


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssak

Sak 9/17: Forlengelse av professor II-stilling

Tilsettingssaker er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

- Framleggsnotat ved instituttleder

- Oppdatert CV


 

Eventuelt

Publisert 11. jan. 2017 15:45 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43