Styremøte 9. mai 2017

Det innkalles herved til styremøte ved Institutt for medier og kommunikasjon. Representanter som ikke kan møte opp, bes om å melde i fra snarest til styrets sekretær slik at varaene innkalles.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

Sak 18/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner innkallingen og vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 9. mai 2017:

............... og ................


Orienteringssaker

Sak 19/17: Protokoll fra instituttstyrets møte 14. mars 2017

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 14. mars 2017

Sak 20/17: Orienteringer fra ledelsen

Sak 21/17: Orienteringer fra studentene

Saker til behandling i lukket møte

Vedtakssaker

Sak 22/17 Innstilling til stilling som postdoktor i STREAM-prosjektet

Saksdokumenter (vedtatt på sirkulasjon 31.03.2017, ref forrige styremøte):

- Framleggsnotat  
- Intervju- og innstillingskomiteens forslag til innstilling
- Søknad, CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse for de innstilte søkerne

Informasjon om retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

Vedtak:

Innstilling til stilling som postdoktor i STREAM-prosjektet vedtatt på sirkulasjon.

Sak 23/17 Innstilling til stilling som postdoktor i medieestetikk

Saksdokumenter (vedtatt på sirkulasjon 06.04.2017, forrige styremøte):

- Framleggsnotat  
- Intervju- og innstillingskomiteens forslag til innstilling
- Søknad, CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse for de innstilte søkerne

Informasjon om retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

Vedtak:

Innstilling til stilling som postdoktor i medieestetikk ved IMK vedtatt på sirkulasjon.

Sak 24/17 Innstilling til to stillinger som universitetslektor i medievitenskap

Saksdokumenter (deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer)

- Framleggsnotat av 03.05.2017 
- Intervju- og innstillingskomiteens forslag til innstilling
- Dokumentasjonen til de innstilte søkerne

Informasjon om retningslinjer for ansettelse av universitetslektorer ved UiO

Vedtaksforslag:

Innstilling til to stillinger som universitetslektorer i medievitenskap ved IMK vedtas.

Saker til behandling i åpent møte

Vedtakssaker

Sak 25/17 Møteplan for høst 2017

Saksdokument: Framleggsnotat av 03.05.2017.

Orienteringssaker

Sak 26/17 Status IMK økonomi

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat av 03.05.2017

- Artsbasert rapport

- Tiltaksrapport

Innlegg ved administrasjonsleder Aina Nessøe

--------------------------------------------------------------------------

Eventuelt

Publisert 18. jan. 2017 09:48 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43