Protokoll fra styremøte 5. juni

Tilstede: Maria Utheim (styreleder), Jon Inge Faldalen, Marika Lüders, Kari Steen-Johnsen, Jacob Andersen, Terje L Christiansen, Gunn Enli, Karoline Ihlebæk, Aina Nessøe (sekretær)

Meldt Forfall: Eli Skogerbø, Elisabeth Eggen

Saksliste
 

Sak 24/18: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Instituttstyret godkjente innkallingen og utpekte Kari Steen-Johnsen og Gunn Enli til å godkjenne og undertegne protokollen.


Sak 25/18: Protokoll fra instituttstyrets møte 24. april 2018

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 24. april 2018.

Instituttstyret hadde ingen kommentarer til protokollen


Sak 26/18: Instituttleder-stilling

  • status (orientering): Stillingen er utlyst for en periode på 4 år. Søknadsfrist er 31. august.
  • rekruttering av søkere til stillingen (diskusjon): Espen Ytreberg og Marika Lüders leder rekrutteringsarbeidet og oppfordrer styremedlemmene (og alle ansatte for øvrig) til å delta aktivt med å identifisere og oppfordre potensielle kandidater til å søke.
  • komité for innstilling (vedtak):

Styret utpekte følgende medlemmer til intervju / innstillingskomité:
Arnt Maasø, Gunn Enli og Liv Hausken + Terje L. Christiansen.

Arne Bugge Amundsen vil lede komitéen på vegne av HF-ledelsen.


Sak 27/18: Orienteringer fra ledelsen

  • Økonomi status: IMK har mål om å redusere det budsjetterte underskuddet i langtidsbudsjettet og er på god vei mot dette i denne prosessen
  • Utlysning av studieleder-stilling: Studieleder-stillingen blir utlyst i midten av august

Sak 28/18: Orienteringer fra studentene

Høy deltakelse på IMKom-vaffel dagene

SU og linjeforeningen samarbeider med fadderordningen om det sosiale miljøet for førsteårsstudentene

Det ble arrangert en medievennlig sommerfest på Chateau Neuf

Det blir fadderuke også for de nye master-studentene denne høsten   

 

Sak 29/18: Forslag til datoer for høstens styremøter:

25. september, 30. oktober og 4. desember

 

Publisert 11. juni 2018 12:49 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43