Styremøte 5. juni

Innkalling og saksliste til styremøtet.

Forfall meldes styrets sekretær Aina Nessøe i god tid før møtet.

Saksliste
 

Sak 24/18: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner innkallingen og vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen:


Sak 25/18: Protokoll fra instituttstyrets møte 24. april 2018

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 24. april 2018.

Vedtaksforslag: Instituttstyret hadde ingen kommentarer til protokollen


Sak 26/18: Instituttleder-stilling

  • status (orientering) 
  • rekruttering av søkere til stillingen (diskusjon)
  • komité for innstilling (vedtak)

Vedtaksforslag: Styret utpeker følgende medlemmer til intervju / innstillingskomité:
Arne Bugge Amundsen, Marika Lüders, Maria Utheim og Arnt Maasø


Sak 27/18: Orienteringer fra ledelsen

Sak 28/18: Orienteringer fra studentene

Sak 29/18: Forslag til datoer for høstens styremøter:

25. september, 30. oktober og 4. desember

 

Publisert 28. mai 2018 13:21 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43