Innkalling instituttstyremøte 7. september 2021

Det innkalles til styremøte ved IMK 7. september 2021. Representanter som ikke kan delta, melder fra til styrets sekretær (Stine Dalsøren) så snart som mulig og senest innen kl. 12:00 den 3. september 2021.

Tid og sted: 7. september 2021 12:15-15:00, møterom 410

Agenda

Saker til behandling i åpent møte

V-Sak 35/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden

V-Sak 36/21: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.

V-Sak 37/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 7. september 2021: ................... og .........................

Orienteringssaker

O-Sak 38/21: Orientering fra ledelsen
  • Covid-19
  • Semesterstart
  • Budsjettprosess

O-Sak 39/21: Orientering fra studentene

Diskusjonssaker
 
D-sak 40/21 Stillingsplan 2022-27
 
D-sak 41/21: Nye stipendiatstillinger
Saksdokument: Fremleggsnotat

 

Eventuelt

Publisert 2. sep. 2021 10:12 - Sist endret 1. feb. 2022 16:34