Styresak til sirkulasjon til styret ved Institutt for medier og kommunikasjon

Utsendelse av sakspapirer: Onsdag 15. desember 2021
Frist for tilbakemelding: Tirsdag 21. desember 2021
 
Saken ble behandlet på epostsirkulasjon i styret med frist for tilbakemelding tirsdag 21. desember 2021.

Vedtakssak

V-sak 65/21 Utlysning forskerstilling EU kids Online
Saksdokument: Utlysningstekst 
Forslag til vedtak:  Utlysning vedtas og oversendes tilsettingsutvalget på HF-fakultetet

 

 

Publisert 15. des. 2021 15:50 - Sist endret 1. feb. 2022 16:34