Protokoll fra styresak behandlet på sirkulasjon

Saken ble behandlet på epostsirkulasjon i styret med frist for tilbakemelding tirsdag 21. desember 2021.

Vedtakssak

V-sak 65/21 Utlysning forskerstilling EU kids Online
Saksdokument: Utlysningstekst 
Vedtak: Utlysningen vedtas med korrigeringer som fremkom, og oversendes tilsettingsutvalget på HF-fakultetet

 

Publisert 20. des. 2021 14:39 - Sist endret 1. feb. 2022 16:34