Innkalling instituttstyremøte 30. november 2021

Det innkalles til styremøte ved IMK 30. november 2021. Representanter som ikke kan delta, melder fra til styrets sekretær (Stine Dalsøren) så snart som mulig.

Tid og sted: 30. november 2021 12:15-15:00, møterom 410

Agenda

Saker til behandling i åpent møte

V-Sak 56/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden

V-Sak 57/21: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.

V-Sak 58/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 30. november 2021: ................... og .........................

Orienteringssaker

O-Sak 59/21: Orientering fra ledelsen

O-Sak 60/21: Orientering fra studentene

Diskusjonssaker

D-sak 61/21 IMK strategi 2030 

Vedtakssaker

V-sak 62/21 Budsjett for 2022
Saksdokument: Budsjettnotat
Forslag til vedtak: Det fremlagte budsjettet for 2022 vedtas
 
V-sak 63/21 Utlysning av førsteamanuensisstilling innen medieestetikk
Saksdokument: Utlysningstekst
Forslag til vedtak: Utlysningstekst godkjennes og oversendes tilsettingsutvalget ved HF
 
V-sak 64/21 IMKs årsplan 2022-2023
Saksdokument: Utkast til årsplan
Forslag til vedtak: Årsplan for 2022-2023 vedtas
 

Eventuelt

Publisert 23. nov. 2021 13:52 - Sist endret 1. feb. 2022 16:34