Tal og fakta

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som mål å drive forsking, undervisning og formidling om moderne medium, og kva dei har å seie for samfunnet og menneska.

IMK er eit tverrfagleg institutt, basert på akademiske tradisjonar frå både humaniora og samfunnsvitskap. QS World University Ranking har rangert Institutt for media og kommunikasjon ved UiO som nummer 45 i verden. IMK er dermed blant de høyest rangerte instituttane ved UiO.

Nøkkeltal for 2018

Masterprogram

2

Bachelorprogram

1

Årsstudium

1

Undervisningsemne

45-50

Vitskaplege årsverk (faste stillingar)

29

Stipendiatar og postdoktorar

19

Administrative årsverk

8

Del av budsjettet som er eksternt finansiert

22 %

Forskingsprosjekt med ekstern finansiering

24

Planer for 2019

- Vi lanserar eit nytt innovativt masterprogram Screen Cultures og ein ny studieretning "Political Communication: Nordic Perspectives" (masternivå) og reviderar vårt tilbod på bachelornivå fra haust 2019.

- Vi fortsett å jobbe med å få fleire og større forskningssøknadar.

- Vi fortsett å være synlig i media hvor våre forskare uttalar seg om samfunnsaktuelle tema

Publisert 22. apr. 2010 09:34 - Sist endret 5. apr. 2019 17:16