Tal og fakta

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som mål å drive forsking, undervisning og formidling om moderne medium, og kva dei har å seie for samfunnet og menneska.

IMK er eit tverrfagleg institutt, basert på akademiske tradisjonar frå både humaniora og samfunnsvitskap.

Nøkkeltal for 2017

Masterprogram

2

Bachelorprogram

1

Årsstudium

1

Undervisningsemne

40

Vitskaplege årsverk (totalt)

26

Stipendiatar

18

Administrative årsverk

10

Del av budsjettet som er eksternt finansiert

22 %

Forskingsprosjekt med ekstern finansiering

24

 

Publisert 22. apr. 2010 09:34 - Sist endret 24. apr. 2018 11:33