Tal og fakta

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som mål å drive forsking, undervisning og formidling om moderne medium, og kva dei har å seie for samfunnet og menneska.

IMK er eit tverrfagleg institutt, basert på akademiske tradisjonar frå både humaniora og samfunnsvitskap. QS World University Ranking har rangert Institutt for media og kommunikasjon ved UiO som nummer 45 i verden. IMK er dermed blant de høyest rangerte instituttane ved UiO.

Nøkkeltal for 2020

Vitskapelege publikasjonar 92

Masterprogram

 3

Bachelorprogram

1

Årseining

1

Vitskaplege årsverk (faste stillingar)

24

Stipendiatar og postdoktorar

11

Administrative årsverk

6

Årleg budsjett 48 mill

Del av budsjettet som er eksternt finansiert

22 %

Forskingsprosjekt med ekstern finansiering

20

Dette har vi gjort i 2019

- Vi har lansert eit nytt innovativt masterprogram Screen Cultures og ein ny studieretning "Political Communication: Nordic Perspectives" (masternivå).

- Vi har lansert et revidert tilbod på bachelornivå.

- Vi har fått tilsagn på fleire forskingsøknadar (blant anna DIGITOX og PAR)

- Våre forskare har vært aktive i ulike media hvor de uttalte seg om samfunnsaktuelle tema.

Publisert 22. apr. 2010 09:34 - Sist endret 1. juni 2022 13:50