Aina Nessøe

Bilde av Aina Nessøe
English version of this page
Telefon +47-22859197
Mobiltelefon +47-90610786
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Som administrativ leder er jeg en del av instituttets ledergruppe og har i samarbeid med denne ansvar for den daglige driften. 
Dette inkluderer økonomi- og personalsaker samt det kontinuerlige arbeidet med langsiktige mål og prioriteringer. 
Jeg er også personalansvarlig for det administrative teamet ved instituttet.

Erfaring

Tidligere har jeg jobbet som administrativ leder v/ PluriCourts, senter for fremragende forskning ved Institutt for offentlig rett, samt Medisinsk klinikk ved Institutt for klinisk medisin.
Jeg har også jobbet noen år som økonomikonsulent ved universitetets økonomi- og planavdeling.
I tillegg har jeg jobbet som økonomi- og administrasjonsansvarlig v/ konsulentselskapet Brusselkontoret AS, samt som finansrådgiver i Kreditkassen. 

Utdanning

  • MA i Contemporary European Studies, University of Sussex
  • Cand. Mag i Offentlig administrasjon og fransk
Emneord: Ledelse, Administrasjon
Publisert 14. sep. 2016 14:24 - Sist endret 13. mars 2018 14:24