Katerina Houben

Bilde av Katerina Houben
English version of this page
Mobiltelefon +47 48193789 +4748193789
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Ansvarsområder

Jeg har jobbet ved IMK siden 2014, og har opparbeidet meg kompetanse på flere ulike administrative områder, både de som er spesifikke for universitets- og høgskolesektoren og de som er relevante for administrativt arbeid for øvrig. IMK har et dynamisk miljø hvor vi satser på fleksibilitet og effektivisering, noe som reflekterer seg i at fordeling av oppgavene i administrasjonen har endret seg over tid og fortsatt er i endring. 

Mine oppgaver på IMK omfatter blant annet:

 • Ansvar for instituttets forskningsadministrative arbeid
 • Utvikling og organisering av forskningsaktiviteter i samarbeid med faglig ledelse
 • Rådgivning til instituttets vitenskapelig ansatte
 • Personvern og forskningsetikk i forskningsprosjekter 
 • Forskpro
 • Utredninger og rapportering på relevante fagadministrative områder
 • Administrativ koordinering av instituttets forskerutdanning (PhD)
 • Støtte til forskningsformidling, inkl. ansvar for IMKs forskningsnettsider
 • Koordinering av vitenskapelige ansettelsesprosesser (ved behov) 

Tidligere erfaring

UiO

 • Administrativ leder ved Nordisk senter av eksellens QUINT (Quality in Nordic Teaching): ledelse av det administrative arbeidet ved senteret, økonomistyring, budsjettering, støtte til senterleder, forskningsstøtte, rapportering, forskningsformidling. 
 • Instituttrådgiver ved IMK: lederstøtte, ledelsesrådgivning, styresekretær, støtte til rekrutteringsprosesser, ansvar for IMKs nettsider, koordinering av arrangementer.
 • Avdelingsleder/studieleder ved IMK: ansvar for planlegging, gjennomføring og kvalitetsutvikling av studieporteføljen ved IMK; faglig ledelse; forbedring av rutiner og prosesser; studieadministrasjon)
 • Fungerende administrasjonsleder ved IMK: administrativ ledelse, BDM, ansvar for driftsøkonomi, personalarbeid, drift av lokaler, HMS, lønnsforhandlinger, mm.

Utenfor UiO (interesseorganisasjoner, norsk utenrikstjeneste, frilansvirksomhet): Prosjektledelse og -koordinering, koordinering og tilrettelegging av internasjonale konferanser, delegasjonsreiser og seminarer; intern og ekstern kommunikasjon, markedsføring, medlemsrekruttering, saksbehandling, lederstøtte mm. Erfaring med prosjektanskaffelse (leder i eget eksternt finansiert prosjekt).  

Utdanning

 • Master i medievitenskap (UiO)
 • Master of Business Administration (GSIB, Moskva)
 • Bachelor i journalistikk, Høgskolen i Oslo
 • Pedagogisk utdanning (bachelorgrad): pedagogikk, psykologi, didaktikk, fag: allmennhistorie, samfunnskunnskap og engelsk språk
 • Årsenhet i statsvitenskap, SV, UiO
 • Saksbehandling i offentlig sektor (NKI Studier)
 • En rekke kurs (blant annet i 2020-2021: prosjektledelse, tjenestedesign, universell utforming)
Emneord: Lederstøtte, Arrangementer, Internkommunikasjon, Rekruttering, Forskningsstøtte, PhD training, Forskningsadministrasjon
Publisert 20. aug. 2014 15:07 - Sist endret 18. juni 2021 11:15