Katerina Houben

Bilde av Katerina Houben
English version of this page
Telefon +47 22850445
Mobiltelefon +47 48193789 +4748193789
Rom 430
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken II 4. etasje
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Jeg har jobbet ved IMK siden 2014, og har opparbeidet meg kompetanse på flere ulike administrative områder, både de som er spesifikke for universitets- og høgskolesektoren og de som er relevante for administrativt arbeid for øvrig. IMK har et dynamisk miljø hvor vi satser på fleksibilitet og effektivisering, noe som reflekterer seg i at fordeling av oppgavene i administrasjonen har endret seg over tid og fortsatt er i endring. 

Arbeidsoppgaver (per høst 2019):

 • Fungerende administrasjonsleder ved instituttet (delt ansvar)
 • Instituttrådgiver
 • Bistand til forskningsadministrasjon
 • Administrativ oppfølging av forskerutdanning (PhD) ved IMK
 • Koordinering av og støtte til rekrutteringsprosesser
 • Styresekretær
 • Koordinering og tilrettelegging av arrangementer og møter
 • Mottak og oppfølging av nye ansatte og gjesteforskere (norske og internasjonale)
 • Nettredaktør for IMKs nettsider, administering av FB konto
 • Vara verneombud
 • Annet forefallende arbeid

Tidligere erfaring

UiO: Studieleder ved IMK (ansvar for planlegging, gjennomføring og kvalitetsutvikling av studieporteføljen ved IMK; faglig ledelse; forbedring av rutiner og prosesser; studieadministrasjon), fungerende administrasjonsleder ved IMK (ansvar for driftsøkonomi, personalarbeid, drift av lokaler, HMS, mm).

Erfaring med prosjekt- og kommunikasjonsledelse  (prosjektkoordinering; ansvar for koordinering og tilrettelegging av internasjonale konferanser, delegasjonsreiser og seminarer; produksjon av informasjonsmateriale), markedsføring og rekruttering av medlemmer til en NGO; foredrag og gjesteforelesninger.

Erfaring fra offentlig sektor, medlemsorganisasjoner og norsk utenrikstjeneste.

Erfaring som prosjektleder i eget prosjekt.

 

Utdanning

 • Master i medievitenskap (UiO)
 • Master of Business Administration (GSIB, Moskva)
 • Bachelor i journalistikk, Høgskolen i Oslo
 • Pedagogisk utdanning (bachelorgrad): pedagogikk, psykologi, didaktikk, fag: allmennhistorie, samfunnskunnskap og engelsk språk
 • Årsenhet i statsvitenskap, SV, UiO
 • Saksbehandling i offentlig sektor (NKI Studier)
Emneord: Arrangementer, Internkommunikasjon, Rekruttering
Publisert 20. aug. 2014 15:07 - Sist endret 6. jan. 2020 22:12