Katerina Houben

seniorrådgiver, Forskning- og PhD koordinator
Bilde av Katerina  Houben
Telefon 22850445
Mobiltelefon 48193789
Rom 430
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 Bygg C 2. etasje
Postadresse Postboks 1093 Sentrum 0317 Oslo

Ansvarsområder

Jeg har jobbet ved IMK siden 2014, og har opparbeidet meg kompetanse på flere ulike administrative områder, både de som er spesifikke for universitets- og høgskolesektoren og de som er relevante for administrativt arbeid for øvrig. IMK har et dynamisk miljø preget av fleksibilitet og ønske om kontinuerlig forbedring og effektivisering, derfor har fordeling av oppgavene i administrasjonen endret seg over tid og fortsatt er i endring. 

Mine oppgaver på IMK omfatter blant annet:

 • Ansvar for og koordinering av instituttets forskningsadministrative arbeid
 • Ansvar for og koordinering av instituttets forskerutdanning (PhD)
 • Videreutvikling og koordinering av forskningsaktiviteter i samarbeid med faglig ledelse
 • Rådgivning til instituttets vitenskapelig ansatte
 • Instituttets kontaktperson for Forskpro og Cristin (superbruker). 
 • Utredninger, analyser og rapportering på relevante fagadministrative områder
 • Støtte til forskningsformidling, inkl. ansvar for IMKs forskningsnettsider
 • Koordinering og oppfølging av forskerrekruttering/vitenskapelige ansettelser (ved behov) 

Tidligere erfaring

UiO

 • Administrativ leder / administrativ koordinator ved Nordisk senter av eksellens QUINT (Quality in Nordic Teaching): ledelse av det administrative arbeidet ved senteret, økonomistyring, budsjettering, støtte til senterleder, videreutvikling av administrative rutiner, forskningsstøtte, rapportering, forskningsformidling. 
 • Instituttrådgiver ved IMK: lederstøtte, ledelsesrådgivning, saksforberedelse, styresekretær, støtte til rekrutteringsprosesser, kontraktinngåelse, ansvar for IMKs nettsider, koordinering av arrangementer.
 • Avdelingsleder/studieleder ved IMK: ansvar for planlegging, gjennomføring og kvalitetsutvikling av studieporteføljen ved IMK; faglig ledelse; forbedring av rutiner og prosesser; studieadministrasjon.
 • Fungerende administrasjonsleder ved IMK (ved flere anledninger): administrativ ledelse, BDM, ansvar for driftsøkonomi, delegert personalansvar / personalarbeid, drift av lokaler, HMS, lønnsforhandlinger, mm.

Utenfor UiO (interesseorganisasjoner, norsk utenrikstjeneste, frilansvirksomhet): Prosjektledelse og -koordinering, koordinering og tilrettelegging av internasjonale konferanser, delegasjonsreiser og seminarer; intern og ekstern kommunikasjon, markedsføring, medlemsrekruttering, saksbehandling, lederstøtte, foredragvirksomhet mm. Erfaring med ekstern finansiering og prosjektanskaffelse (leder i et eget eksternt finansiert prosjekt). Erfaring som nettredaktør, kommunikasjonsrådgiver og frilansjournalist (journalist). 

Utdanning

 • Master i medievitenskap 
 • Master of Business Administration 
 • Bachelor i journalistikk
 • Pedagogisk utdanning (cand.mag) (pedagogikk, psykologi, didaktikk, fag: allmennhistorie, samfunnskunnskap og engelsk språk)
 • Årsenhet i statsvitenskap
 • Saksbehandling i offentlig sektor
 • Utvalgte kurs, 2020-2022: digital transformasjon og bærekraft, prosjektledelse, tjenestedesign, universell utforming.
Emneord: Lederstøtte, Arrangementer, Internkommunikasjon, Rekruttering, Forskningsstøtte, PhD training, Forskningsadministrasjon, Cristin (forskningspublikasjoner)

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 20. aug. 2014 15:07 - Sist endret 22. mars 2022 09:22