Personer med emneord «politisk kommunikasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Sigurd Allern Allern, Sigurd professor emeritus sigurd.allern@media.uio.no Medier og kommunikasjon, Politisk kommunikasjon, Journalistikk
Bilde av Rune Karlsen Karlsen, Rune Professor 22856287 rune.karlsen@media.uio.no Politisk kommunikasjon, Mediepåvirkning, politiske partier, Representasjon
Bilde av Eli Skogerbø Skogerbø, Eli Professor +47 22850429 +47 90561275 eli.skogerbo@media.uio.no Medier og kommunikasjon, Politisk kommunikasjon, Sosiale medier, Medie- og kulturpolitikk og regulering, Ytringsfrihet og demokrati i mediene
Bilde av Terje Rasmussen Rasmussen, Terje Professor +47 22850441 +47 22564008 terje.rasmussen@media.uio.no Medier og kommunikasjon, Journalistikk, Politisk sosiologi, Internett, Samfunnsteori, Mediehistorie, Medieteknologi, Politisk kommunikasjon, Ytringsfrihet og demokrati
Bilde av Øyvind Ihlen Ihlen, Øyvind Professor +47 22850422 +47 94143884 oyvind.ihlen@media.uio.no Medier og kommunikasjon, Journalistikk, Politisk kommunikasjon, Strategisk kommunikasjon, Retorikk
Bilde av Cristina Archetti Archetti, Cristina Professor +47 22850463 +47 90524868 cristina.archetti@media.uio.no Medier og kommunikasjon, Politisk kommunikasjon, Journalistikk, Mediebruk og mediepåvirkning, Strategisk kommunikasjon, Sosiale medier, Medier og samfunn
Bilde av Eiri Elvestad Elvestad, Eiri Instituttleder +47 22850405 +47 97528696 97528696 eiri.elvestad@media.uio.no Mediesosiologi, politisk kommunikasjon, politisk interesse, lokale medier og lokaldemokrati, nyhetsmediebruk, digitalt foreldreskap
Bilde av Anna Grøndahl Larsen Larsen, Anna Grøndahl Førstelektor +47 97723526 97723526 a.g.larsen@media.uio.no Medier og kommunikasjon, Politisk kommunikasjon, Journalistikk, Ytringsfrihet og demokrati i mediene
Bilde av Gunn Enli Enli, Gunn Prodekan +47 22850435 +47 91172952 gunn.enli@media.uio.no Politisk kommunikasjon, Valgkamp, Medieregulering, Allmennkringkasting, Mediehistorie