Anna Grøndahl Larsen

Bilde av Anna Grøndahl Larsen
English version of this page
Mobiltelefon 97723526
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

  • Førstelektor (2019-d.d.), Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
  • Redaksjonssekretær (2018-d.d.) Nytt Norsk Tidsskrift
  • Stipendiat (2015-2018), Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet. Disputerte i 2018 over avhandlingen Reporting extremism and the threat of terrorism in the digital age
  • Forsker og vit.ass. (2012-2014, 2018-2019) på div. prosjekter innen politisk kommunikasjon, journalistikk og ytringsfrihet.
  • Universitetslektor (2013-2014), Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

Undervisning 

Emneord: Medier og kommunikasjon, Politisk kommunikasjon, Journalistikk, Ytringsfrihet og demokrati i mediene
Publisert 6. aug. 2019 08:57 - Sist endret 7. juli 2021 10:00