Anna Grøndahl Larsen

Bilde av Anna Grøndahl Larsen
English version of this page
Mobiltelefon 97723526
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

 • Førstelektor (2019-d.d.), Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
 • Redaksjonssekretær (2018-d.d.) Nytt Norsk Tidsskrift
 • Stipendiat (2015-2018), Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet. Disputerte i 2018 over avhandlingen Reporting extremism and the threat of terrorism in the digital age
 • Forsker og vit.ass. (2012-2014, 2018-2019) på div. prosjekter innen politisk kommunikasjon, journalistikk og ytringsfrihet.
 • Universitetslektor (2013-2014), Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

Undervisning 

Emneord: Medier og kommunikasjon, Politisk kommunikasjon, Journalistikk, Ytringsfrihet og demokrati i mediene

Publikasjoner

 • Larsen, Anna Grøndahl (2021). Boundaries of legitimate debate: Right-wing extremism in Norwegian news media in the decade after the July 22, 2011 attacks. Perspectives on Terrorism.  ISSN 2334-3745.  15(3), s 176- 188 . doi: https://www.universiteitleiden.nl/perspectives-on-terrorism/archives/2021#volume-xv-issue-3
 • Fadnes, Ingrid; Krøvel, Roy & Larsen, Anna Grøndahl (2020). Conclusion: Researching self-censorship caused by inadequate safety of journalists. Causes, solutions and future research, In Anna Grøndahl Larsen; Ingrid Fadnes & Roy Krøvel (ed.),  Journalist Safety and Self-Censorship.  Routledge.  ISBN 9780367409623.  Chapter 13.
 • Fadnes, Ingrid; Larsen, Anna Grøndahl & Krøvel, Roy (2020). Introduction. Safety for journalists and self-censorship, In Anna Grøndahl Larsen; Ingrid Fadnes & Roy Krøvel (ed.),  Journalist Safety and Self-Censorship.  Routledge.  ISBN 9780367409623.
 • Larsen, Anna M. Grøndahl & Figenschou, Tine Ustad (2019). Metajournalism and media critique: Responses to "Extremist Voices" in the Digitalized News Landscape. International Journal of Communication.  ISSN 1932-8036.  13, s 5463- 5482 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Steensen, Steen; Larsen, Anna M. Grøndahl; Hågvar, Yngve Benestad & Fonn, Birgitte Kjos (2019). What does digital journalism studies look like?. Digital Journalism.  ISSN 2167-0811.  7(3), s 320- 342 . doi: 10.1080/21670811.2019.1581071
 • Larsen, Anna M. Grøndahl (2018). Newsworthy actors, illegitimate voices: Journalistic strategies in dealing with voices deemed anti-democratic and violent. Journalism - Theory, Practice & Criticism.  ISSN 1464-8849. . doi: 10.1177/1464884918760865
 • Larsen, Anna M. Grøndahl (2018). Threatening criminals and marginalized individuals: Frames and news conventions in reporting of radicalization and violent extremism. Media, War & Conflict.  ISSN 1750-6352.  12(3), s 299- 316 . doi: 10.1177/1750635218769331
 • Backholm, Klas; Ausserhofer, Julian; Frey, Elsebeth; Larsen, Anna M. Grøndahl; Hornmoen, Harald; Högväg, Joachim & Reimerth, Gudrun (2017). Crises, Rumours and Reposts: Journalists’ Social Media Content Gathering and Verification Practices in Breaking News Situations. Media and Communication.  ISSN 2183-2439.  5(2) . doi: 10.17645/mac.v5i2.878
 • Larsen, Anna M. Grøndahl (2017). Humanizing Violent Extremism: Journalistic Reflections on In-depth Personalized Narratives of Western jihadists, In Simone Tosoni; Nico Carpentier; Maria Franscesca Murru; Richard Kilborn; Leif Kramp; Risto Kunelius; Anthony McNicholas & Tobias Olsson (ed.),  Present Scenarios of Media Production and Engagement.  edition lumière.  ISBN 978-3-943245-72-1.  10.  s 139 - 149
 • Larsen, Anna M. Grøndahl (2016). Investigative Reporting in the Networked Media Environment: Journalists' Use of Social Media in Reporting Violent Extremism. Journalism Practice.  ISSN 1751-2786.  11(10), s 1231- 1245 . doi: 10.1080/17512786.2016.1262214
 • Larsen, Anna M. Grøndahl (2016). Protection or participation? Editorial evaluation of two news serials concerning irregular migrant children. Journalism Practice.  ISSN 1751-2786.  11(7), s 893-908 . doi: 10.1080/17512786.2016.1209975
 • Figenschou, Tine Ustad & Larsen, Anna M. Grøndahl (2015). Frivillige organisasjoner, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  kapittel.
 • Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti & Larsen, Anna M. Grøndahl (2015). Mediatized Asylum Conflicts: Human-Interest Framing and Common-Sense Public Morality, In Mikkel Fugl Eskjær; Stig Hjarvard & Mette Mortensen (ed.),  The Dynamics of Mediatized Conflicts.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-2808-0.  Chapter 6.  s 129 - 145
 • Ihlen, Øyvind; Figenschou, Tine Ustad & Larsen, Anna M. Grøndahl (2015). Behind the framing scenes: Challenges and opportunities for NGOs and authorities framing irregular immigration. American Behavioral Scientist.  ISSN 0002-7642.  59(7), s 822- 838 . doi: 10.1177/0002764215573254

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Anna Grøndahl; Fadnes, Ingrid & Krøvel, Roy (ed.) (2020). Journalist Safety and Self-Censorship. Routledge.  ISBN 9780367409623.  210 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Figenschou, Tine Ustad; Larsen, Anna M. Grøndahl & Thorbjørnsrud, Kjersti (2018). Lokal helse og omsorg i mediene: Mediepåvirkning på nært hold. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:9. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Larsen, Anna M. Grøndahl (2018). Reporting extremism and the threat of terrorism in the digital age: News journalism and the boundaries of inclusion and representation.
 • Larsen, Anna M. Grøndahl (2017). Newsworthy actors, illegitimate voices: Journalistic strategies in dealing with anti-democratic and violent voices.
 • Larsen, Anna M. Grøndahl (2016). Reporting extremism: Journalists' use and evaluation of online information flows.
 • Larsen, Anna Grøndahl & Ihlebæk, Karoline Andrea (2014). Journalistikk i en digital tidsalder, I: Bernard Enjolras; Terje Rasmussen & Kari Steen-Johnsen (red.),  Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-453-1.  kapittel 5.  s 107 - 125

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2019 08:57 - Sist endret 7. juli 2021 10:00