Anders Fagerjord

Bilde av Anders Fagerjord
English version of this page
Telefon +47 22850411
Rom 463
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

(Anders Fagerjord er i permisjon fra IMK fram til 2022 og kan kontaktes på Anders.Fagerjord@uib.no)

Jeg studerer hvordan teknologien påvirker kommunikasjon, med det målet å utvikle bedre medier. Jeg har publisert forskning om humanistisk designteori, digital humaniora, strømming i medieindustriene, lokasjonsbaserte medier, web, multimedia og konvergens.

Bakgrunn

 • 2018-2022 Permisjon fra UiO for å være instituttleder ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Bniversitetet i Bergen
 • 2016-2018 leder av Centre for Research on Media Innovations
 • 2009-2012 Undervisningsleder og nestleder, IMK
 • 2005 - Førsteamanuensis i medievitenskap
 • 2004 - 2005: postdoktor ved IMK
 • 2003: Dr. art. i medievitenskap, Universitetet i Oslo.
 • 2003: forsker ved IMK.
 • 2001: Fulbright Visiting Scholar ved Brown University, USA
 • 1998 - 2003: doktorgradsstipendiat ved IMK.
 • 1997: Cand.philol. i medievitenskap

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Sosiale medier
 • Web
 • Digitale medier
 • Tekstanalyse
 • Konvergens
 • Medie- og kommunikasjonsteori
 • Mobile medier
 • Sammensatte tekster
 • Film

Faglige kompetanseområder

 • Strømming i fjernsyn, film, tv, radio, og bokbransje
 • Nye mediers sjangre og uttrykksformer, særlig World Wide Web og mobil-applikasjoner
 • Multimedia, dvs. samspillet mellom tegnsystemer som tale, skrift, levende bilder, stillbilder, musikk og visuell utforming
 • Teknologiens påvirkning på medieuttrykk
 • Studier av medieindustri
 • Semiotikk
 • Film og filmteori
 • Retorikk
 • Hypertekst
 • Tekstanalyse
 • Konvergens
 • Sammensatte tekster
 • Sosiale medier

Personlig hjemmeside
Fagerjord.no

Emneord: Medier og kommunikasjon, Strømming, Konvergens, Sosiale medier, Mobile medier, Multimedia, Sjangerutvikling, Digitale sjangre, Semiotikk, Medieinnovasjon, Medieteknologi
Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 12. aug. 2021 10:09

Prosjekter