andersfa

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

(Anders Fagerjord er i permisjon fra IMK fram til 2022 og kan kontaktes på Anders.Fagerjord@uib.no)

Jeg studerer hvordan teknologien påvirker kommunikasjon, med det målet å utvikle bedre medier. Jeg har publisert forskning om humanistisk designteori, digital humaniora, strømming i medieindustriene, lokasjonsbaserte medier, web, multimedia og konvergens.

Bakgrunn

 • 2018-2022 Permisjon fra UiO for å være instituttleder ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Bniversitetet i Bergen
 • 2016-2018 leder av Centre for Research on Media Innovations
 • 2009-2012 Undervisningsleder og nestleder, IMK
 • 2005 - Førsteamanuensis i medievitenskap
 • 2004 - 2005: postdoktor ved IMK
 • 2003: Dr. art. i medievitenskap, Universitetet i Oslo.
 • 2003: forsker ved IMK.
 • 2001: Fulbright Visiting Scholar ved Brown University, USA
 • 1998 - 2003: doktorgradsstipendiat ved IMK.
 • 1997: Cand.philol. i medievitenskap

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Sosiale medier
 • Web
 • Digitale medier
 • Tekstanalyse
 • Konvergens
 • Medie- og kommunikasjonsteori
 • Mobile medier
 • Sammensatte tekster
 • Film

Faglige kompetanseområder

 • Strømming i fjernsyn, film, tv, radio, og bokbransje
 • Nye mediers sjangre og uttrykksformer, særlig World Wide Web og mobil-applikasjoner
 • Multimedia, dvs. samspillet mellom tegnsystemer som tale, skrift, levende bilder, stillbilder, musikk og visuell utforming
 • Teknologiens påvirkning på medieuttrykk
 • Studier av medieindustri
 • Semiotikk
 • Film og filmteori
 • Retorikk
 • Hypertekst
 • Tekstanalyse
 • Konvergens
 • Sammensatte tekster
 • Sosiale medier

Personlig hjemmeside
Fagerjord.no

Emneord: Medier og kommunikasjon, Strømming, Konvergens, Sosiale medier, Mobile medier, Multimedia, Sjangerutvikling, Digitale sjangre, Semiotikk, Medieinnovasjon, Medieteknologi

Publikasjoner

 • Fagerjord, Anders & Kueng, Lucy (2019). Mapping the core actors and flows in streaming video services: What Netflix can tell us about these new media networks. Journal of Media Business Studies. ISSN 1652-2354. 16(3), s. 166–181. doi: 10.1080/16522354.2019.1684717. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fagerjord, Anders (2017). Toward a rhetoric of the place: Creating locative experiences. I Potts, Liza & Salvo, Michael J. (Red.), Rhetoric and Experience Architecture. Parlor Press. ISSN 978-1-60235-960-4. s. 225–240. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fagerjord, Anders (2015). Humanist evaluation methods in locative media design. The Journal of Media Innovations. ISSN 1894-5562. 2(1), s. 107–122. doi: 10.5617/jmi.v2i1.893. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fagerjord, Anders (2012). Design som medievitenskapelig metode. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 19(3), s. 198–215. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fagerjord, Anders (2011). MUCH: Presenting Roman church music in hand-held, locative hyper-audio, MobileHCI '11 – Proceedings of the 13th International Conference on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-0541-9. s. 617–622. doi: 10.1145/2037373.2037470.
 • Fagerjord, Anders (2011). Mellom sted og grensesnitt: Utforming av lokatilv lyd for iPhone. Computers and Composition. ISSN 8755-4615. 28(3), s. 255–263. doi: 10.1016/j.compcom.2011.07.001.
 • Fagerjord, Anders (2010). Multimodal Polyphony: Analysis of a Flash Documentary. I Morrison, Andrew (Red.), Inside Multimodal Composition. Hampton Press. ISSN 1-57273-958-4. s. 93–120.
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2010). High risk, strong belief : images of the future in the media industry. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. 31(2), s. 3–16. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fagerjord, Anders (2010). After Convergence: YouTube and Remix Culture. I Klastrup, Lisbeth; Hunsinger, Jeremy & Allen, Matthew (Red.), International Handbook of Internet Research. Springer. ISSN 978-1-4020-9788-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fagerjord, Anders & Storsul, Tanja (2007). Questioning Convergence. I Storsul, Tanja & Stuedahl, Dagny (Red.), Ambivalence Towards Convergence. Digitalization and Media Change. Nordicom. ISSN 9789189471504. s. 19–31. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fagerjord, Anders (2007). Å skape fra en mal: Preskripter i personlige medier. I Lüders, Marika; Prøitz, Lin & Rasmussen, Terje (Red.), Personlige medier. Livet mellom skjermene. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37195-8. s. 164–185.
 • Fagerjord, Anders (2005). Retorikk: Læren om overbevisende tale. I Uri, Helene (Red.), (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk. Kunnskapsforlaget. s. 42–45.
 • Fagerjord, Anders; Karlsen, Faltin; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2005). Vennlige visjoner for digital-tv: NTVs framtidsbeskrivelse som retorikk. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 12(2), s. 94–115. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fagerjord, Anders (2005). Prescripts: Authoring With Templates. Kairos. ISSN 1521-2300. 10(1).
 • Fagerjord, Anders (2004). Interaktiv Grafik: et studie af fremtiden i dag. I Engholm, Ida & Klastrup, Lisbeth (Red.), Digitale Verdener: De nye mediers æstetik og design. Gyldendal Akademisk. ISSN 8702023687. s. 273–292.
 • Fagerjord, Anders (2003). Rhetorical Convergence: Studying Web Media. I Liestøl, Gunnar; Morrison, Andrew & Rasmussen, Terje (Red.), Digital media revisited : theoretical and conceptual innovation in digital domains. MIT Press.
 • Fagerjord, Anders (2003). Four Axes of Rhetorical Convergence. Dichtung-Digital. ISSN 1617-6901.
 • Fagerjord, Anders (2002). Reading-View(s)ing the Über-box. I Eskelinen, Markku & Koskimaa, Raine (Red.), Cybertext Yearbook 2001. Nykykulttuurin Tuttkimuskeskuksen Julkaisuja, Jyväskylä. ISSN 951-39-1173-X. s. 99–110.
 • Fagerjord, Anders (2002). Frihet: TV2 på nett. I Enli, Gunn; Syvertsen, Trine & Sæther, Susanne Østby (Red.), Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV2 1992-2002. IJ-Forlaget AS. ISSN 82-7147-220-8. s. 242–262.
 • Kluge, Anders & Fagerjord, Anders (1999). Nordic Interactive. Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier. Nordicom Information. ISSN 0349-5949.
 • Fagerjord, Anders (1997). The phonogram industry in Zimbabwe, Media, Democracy and Development. UiO, Institutt for medier og kommunikasjon. ISSN 82-570-6099-2. s. 61–85. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Berry, David M. & Fagerjord, Anders (2017). Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age. Polity Press. ISBN 978-0-7456-9765-9. 191 s.
 • Liestøl, Gunnar; Fagerjord, Anders & Hannemyr, Gisle (2009). Sammensatte tekster. Arbeid med digital kompetanse i skolen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-27826-7. 166 s.
 • Fagerjord, Anders (2008). Web-medier: Introduksjon til uttrykksmåter og sjangre på nettet. 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215013794. 208 s.
 • Fagerjord, Anders (2006). Web-medier: Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på nettet. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00818-6. 190 s.
 • Fagerjord, Anders (2005). Editing Stretchfilm Hypertext '05; 07.09.2005 - 09.09.2005. Publisert i: Hypertext '05 Proceedings; 2005 Dette resultatet er også registrert som foredrag. Usikker på hva det skal registreres som, men andre med tilsvarende produksjon har registrert skriftlig publikasjon i bok. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 1-59593-203-8. 3 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fagerjord, Anders (2019). Spotify and Netflix as innovations: Streaming media history in the light of innovation theory.
 • Fagerjord, Anders (2018). The innovations of challenger streaming services in film, music, and publishing.
 • Fagerjord, Anders & Küng, Lucy (2018). Mapping the core actors and flows in streaming video services.
 • Fagerjord, Anders (2017). A platform-flow model for streaming video services.
 • Fagerjord, Anders (2017). Idémyldringsteknikker for interaksjonsdesignere.
 • Fagerjord, Anders (2017). Kulturnytt: Medieforsker Anders Fagerjord om YouTube. [Radio]. NRK P2.
 • Fagerjord, Anders (2017). Introduksjon til Stream.
 • Bjørnstad, Malini Gaare & Fagerjord, Anders (2015). - Er det mindre ok å være tjukk kvinne, enn tjukk mann? [Internett]. kk.no.
 • Fagerjord, Anders (2015). The cloud, the store, and the millions of apps: SaaS on the little screen. I Kaldrack, Irina & Leeker, Martina (Red.), There is no software, there are just services. Meson Press. ISSN 978-3-95796-055-9. s. 91–102. doi: 10.14619/008.
 • Fagerjord, Anders (2013). Evaluating genre innovation: How can we test a situated sound experiment?
 • Fagerjord, Anders (2013). Towards location literacy: Documenting preliminary guidelines for designing location-based audio. Fulltekst i vitenarkiv
 • Larsson, Anders Olof & Fagerjord, Anders (2013). Tøff på Facebook, sjenert på fest. [Avis]. Dagbladet.
 • Fagerjord, Anders (2012). Toward App studies. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jordheim, Helge & Fagerjord, Anders (2012). Tid, minne, oppdatering. Oppdatert eller utdatert. I Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik & Jordheim, Helge (Red.), All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press. ISSN 9788275476119. s. 78–87.
 • Fagerjord, Anders & Løvlie, Anders Sundnes (2011). Is the Web dead yet? Native app versus open HTML in locative media.
 • Fagerjord, Anders (2011). Expanding the genre of online encyclopedia.
 • Fagerjord, Anders (2011). MUCH: Presenting Roman church music in hand-held, locative hyper-audio.
 • Fagerjord, Anders (2010). Reiseguiden som sammensatt tekst. I Engebretsen, Martin (Red.), Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-858-3. s. 56–78. Fulltekst i vitenarkiv
 • Storsul, Tanja & Fagerjord, Anders (2008). Digitization and Media Convergence. I Donsbach, Wolfgang (Red.), The International Encyclopedia of Communication. Blackwell Publishing. ISSN 9781405131995. s. 1319–1323.
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2008). High Risk, Strong Belief: Images of the Future in the Media Industry.
 • Fagerjord, Anders (2007). Bloggerene logger ikke av. Ny tid. ISSN 0803-3498.
 • Fagerjord, Anders (2007). En ny verdensvev? Ny tid. ISSN 0803-3498.
 • Fagerjord, Anders (2007). Den vanskelige oppmerksomheten. Ny tid. ISSN 0803-3498.
 • Fagerjord, Anders (2007). Playing With the Academic Format: Hypertext Research Publishing in the Age of Online Journals.
 • Fagerjord, Anders (2007). Web 2.0 bakom hypen.
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2006). Personalised and Participatory Media: Studying Fortune-telling in the Media Industry.
 • Fagerjord, Anders & Storsul, Tanja (2005). Etter konvergensen? Om konvergensbegrepets funksjon og forklaringskraft.
 • Fagerjord, Anders (2005). Editing Stretchfilm.
 • Fagerjord, Anders (2004). Prescripts: Creating With Templates.
 • Fagerjord, Anders (2002). Skikkelig om skjermtekster. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 9(1), s. 161–165.
 • Fagerjord, Anders (2001). Linearity and Multicursality in World Wide Web Documentaries.
 • Fagerjord, Anders (2001). Issues of Sequence in Converging Media: Studying World Wide Web documentaries.
 • Fagerjord, Anders (2001). If Aristotle had a Web Page: Rhetoric and Converging Media.
 • Fagerjord, Anders (2001). Rhetorical Convergence: Studying Web Media.
 • Fagerjord, Anders; Goodnow, Kate; Raa, Helene; Berkaas, Hans Tore & Jensen, Ørjan (2000). Klikk i krystallkula: hva er myter og realiteter om fremtidens mediebruk?
 • Fagerjord, Anders (2000). Reading-View(s)ing the Ûber-box: a Critical View on a Popular Prediction.
 • Fagerjord, Anders (1999). The Convergence of Digital Media Rhetoric.
 • Fagerjord, Anders (1998). Internettkringkasting: arkiv og direkte sending.
 • Fagerjord, Anders (2003). Rhetorical Convergence: Earlier Media Influence on Web Media Form. Unipub forlag.
 • Lundby, Knut; Fagerjord, Anders; Kluge, Anders & Lovett, Hilde (1999). Norge i Nordic Interactive. Norsk satsing i nordisk ramme: framtidsrettet forskning om interaktive multimedier. InterMedia@Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 12. aug. 2021 10:09

Prosjekter