Anders Fagerjord

Bilde av Anders Fagerjord
English version of this page
Telefon +47 22850411
Rom 463
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

(Anders Fagerjord er i permisjon fra IMK fram til 2022 og kan kontaktes på Anders.Fagerjord@uib.no)

Jeg studerer hvordan teknologien påvirker kommunikasjon, med det målet å utvikle bedre medier. Jeg har publisert forskning om humanistisk designteori, digital humaniora, lokasjonsbaserte medier, web, multimedia og konvergens.

Bakgrunn

 • 2016- leder av Centre for Research on Media Innovations
 • 2009-2012 Undervisningsleder og nestleder, IMK
 • 2005 - Førsteamanuensis i medievitenskap
 • 2004 - 2005: postdoktor ved IMK
 • 2003: Dr. art. i medievitenskap, Universitetet i Oslo.
 • 2003: forsker ved IMK.
 • 2001: Fulbright Visiting Scholar ved Brown University, USA
 • 1998 - 2003: doktorgradsstipendiat ved IMK.
 • 1997: Cand.philol. i medievitenskap

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Sosiale medier
 • Web
 • Digitale medier
 • Tekstanalyse
 • Konvergens
 • Medie- og kommunikasjonsteori
 • Mobile medier
 • Sammensatte tekster
 • Film

Faglige kompetanseområder

 • Nye mediers sjangre og uttrykksformer, særlig World Wide Web
 • Multimedia, dvs. samspillet mellom tegnsystemer som tale, skrift, levende bilder, stillbilder, musikk og visuell utforming
 • Teknologiens påvirkning på medieuttrykk
 • Semiotikk
 • Film og filmteori
 • Retorikk
 • Hypertekst
 • Tekstanalyse
 • Konvergens
 • Digitalisering
 • Medie- og kommunikasjonsteori
 • Mobile medier
 • Sammensatte tekster
 • Sosiale medier

Personlig hjemmeside
Fagerjord.no

Emneord: Medier og kommunikasjon, Konvergens, Sosiale medier, Mobile medier, Sammensatte tekster, Sjangerutvikling, Digitale sjangre, Semiotikk, Medieinnovasjon, Medieteknologi

Publikasjoner

 • Berry, David M. & Fagerjord, Anders (2017). Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age. Oxford: Polity Press.
 • Fagerjord, Anders (2015). Humanist evaluation methods in locative media design . Journal of Media Innovations2(1), s 107- 122
 • Fagerjord, Anders. "Between Place and Interface: Designing Situated Sound for the iPhone." Computers and Composition 28 (2011). 255-63.
 • Fagerjord, Anders (2010). After Convergence: YouTube and Remix Culture, In Lisbeth Klastrup; Jeremy Hunsinger & Matthew Allen (ed.),  International Handbook of Internet Research.  Springer.
 • Fagerjord, Anders og Tanja Storsul. "Questioning Convergence." Ambivalence Towards convergence: Digitalization and Media Change. Red. Tanja Storsul og Dagny Stuedahl. Göteborg: Nordicom, 2007. 19-31.
 • Fagerjord, Anders. Web-medier: Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på internett. Oslo: Universitetsforlaget, 2006. 2. utgave 2008.
 • Fagerjord, Anders. "Rhetorical Convergence: Studying Web Media." Digital Media Revisited. Eds. Gunnar Liestøl, Andrew Morrison and Terje Rasmussen. Cambridge: MIT Press, 2003.
 • Fagerjord, Anders & Kueng, Lucy (2019). Mapping the core actors and flows in streaming video services: What Netflix can tell us about these new media networks. Journal of Media Business Studies.  ISSN 1652-2354.  16(3), s 166- 181 . doi: 10.1080/16522354.2019.1684717 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders (2017). Toward a rhetoric of the place: Creating locative experiences, In Liza Potts & Michael J. Salvo (ed.),  Rhetoric and Experience Architecture.  Parlor Press.  ISBN 978-1-60235-960-4.  13.  s 225 - 240 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fagerjord, Anders (2015). Humanist evaluation methods in locative media design. The Journal of Media Innovations.  ISSN 1894-5562.  2(1), s 107- 122 . doi: 10.5617/jmi.v2i1.893 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders (2012). Design som medievitenskapelig metode. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  19(3), s 198- 215 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fagerjord, Anders (2011). Between Place and Interface: Designing Situated Sound for the iPhone. Computers and Composition.  ISSN 8755-4615.  28(3), s 255- 263 . doi: 10.1016/j.compcom.2011.07.001 Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders (2011). MUCH: Presenting Roman church music in hand-held, locative hyper-audio, In  MobileHCI '11 – Proceedings of the 13th International Conference on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-0541-9.  artikkel.  s 617 - 622 Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders (2010). After Convergence: YouTube and Remix Culture, In Lisbeth Klastrup; Jeremy Hunsinger & Matthew Allen (ed.),  International Handbook of Internet Research.  Springer.  ISBN 978-1-4020-9788-1.  1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders (2010). Multimodal Polyphony: Analysis of a Flash Documentary, In Andrew Morrison (ed.),  Inside Multimodal Composition.  Hampton Press.  ISBN 1-57273-958-4.  Chapter 4.  s 93 - 120
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2010). High risk, strong belief : images of the future in the media industry. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  31(2), s 3- 16 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fagerjord, Anders (2007). Å skape fra en mal: Preskripter i personlige medier, I: Marika Lüders; Lin Prøitz & Terje Rasmussen (red.),  Personlige medier. Livet mellom skjermene.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37195-8.  kapittel.  s 164 - 185
 • Fagerjord, Anders & Storsul, Tanja (2007). Questioning Convergence, In Tanja Storsul & Dagny Stuedahl (ed.),  Ambivalence Towards Convergence. Digitalization and Media Change.  Nordicom.  ISBN 9789189471504.  kap 1.  s 19 - 31 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fagerjord, Anders (2005). Retorikk: Læren om overbevisende tale, I: Helene Uri (red.),  (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk.  Kunnskapsforlaget.  Kapittel 9.  s 42 - 45
 • Fagerjord, Anders (2005). Prescripts: Authoring With Templates. Kairos.  ISSN 1521-2300.  10(1)
 • Fagerjord, Anders; Karlsen, Faltin; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2005). Vennlige visjoner for digital-tv: NTVs framtidsbeskrivelse som retorikk. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  12(2), s 94- 115 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fagerjord, Anders (2004). Interaktiv Grafik: et studie af fremtiden i dag, I: Ida Engholm & Lisbeth Klastrup (red.),  Digitale Verdener: De nye mediers æstetik og design.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 8702023687.  Fremtidens Interfaces.  s 273 - 292
 • Fagerjord, Anders (2003). Rhetorical Convergence: Studying Web Media, In Gunnar Liestøl; Andrew Morrison & Terje Rasmussen (ed.),  Digital media revisited : theoretical and conceptual innovation in digital domains.  MIT Press.  kapittel.
 • Fagerjord, Anders (2003). Four Axes of Rhetorical Convergence. Dichtung-Digital.  ISSN 1617-6901.  (30) Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders (2002). Frihet: TV2 på nett, I: Gunn Enli; Trine Syvertsen & Susanne Østby Sæther (red.),  Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV2 1992-2002.  IJ-Forlaget AS.  ISBN 82-7147-220-8.  s 242 - 262 Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders (2002). Reading-View(s)ing the Über-box, In Markku Eskelinen & Raine Koskimaa (ed.),  Cybertext Yearbook 2001.  Nykykulttuurin Tuttkimuskeskuksen Julkaisuja, Jyväskylä.  ISBN 951-39-1173-X.  s 99 - 110 Vis sammendrag
 • Kluge, Anders & Fagerjord, Anders (1999). Nordic Interactive. Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.
 • Fagerjord, Anders (1997). The phonogram industry in Zimbabwe, In  Media, Democracy and Development.  UiO, Institutt for medier og kommunikasjon.  ISBN 82-570-6099-2.  4.  s 61 - 85 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Berry, David M. & Fagerjord, Anders (2017). Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age. Polity Press.  ISBN 978-0-7456-9765-9.  191 s. Vis sammendrag
 • Liestøl, Gunnar; Fagerjord, Anders & Hannemyr, Gisle (2009). Sammensatte tekster. Arbeid med digital kompetanse i skolen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27826-7.  166 s.
 • Fagerjord, Anders (2008). Web-medier: Introduksjon til uttrykksmåter og sjangre på nettet. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013794.  208 s.
 • Fagerjord, Anders (2006). Web-medier: Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på nettet. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00818-6.  190 s.
 • Fagerjord, Anders (2005). Editing Stretchfilm Hypertext '05; 07.09.2005 - 09.09.2005. Publisert i: Hypertext '05 Proceedings; 2005 Dette resultatet er også registrert som foredrag. Usikker på hva det skal registreres som, men andre med tilsvarende produksjon har registrert skriftlig publikasjon i bok. Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 1-59593-203-8.  3 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fagerjord, Anders (2019). Algoritmer og mennesker, makt og filosofi. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  26(1) . doi: 10.18261/ISSN.0805-9535-2019-01-06
 • Fagerjord, Anders (2019). Spotify and Netflix as innovations: Streaming media history in the light of innovation theory. Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders (2018). The innovations of challenger streaming services in film, music, and publishing.
 • Fagerjord, Anders & Küng, Lucy (2018). Mapping the core actors and flows in streaming video services.
 • Fagerjord, Anders (2017). A platform-flow model for streaming video services.
 • Fagerjord, Anders (2017). Idémyldringsteknikker for interaksjonsdesignere.
 • Fagerjord, Anders (2017). Introduksjon til Stream.
 • Fagerjord, Anders (2017, 04. august). Kulturnytt: Medieforsker Anders Fagerjord om YouTube. [Radio].  NRK P2.
 • Bjørnstad, Malini Gaare & Fagerjord, Anders (2015, 12. november). - Er det mindre ok å være tjukk kvinne, enn tjukk mann?. [Internett].  kk.no.
 • Fagerjord, Anders (2015). The cloud, the store, and the millions of apps: SaaS on the little screen, In Irina Kaldrack & Martina Leeker (ed.),  There is no software, there are just services.  Meson Press.  ISBN 978-3-95796-055-9.  Kap. 6.  s 91 - 102
 • Fagerjord, Anders (2013). Evaluating genre innovation: How can we test a situated sound experiment?.
 • Fagerjord, Anders (2013). Towards location literacy: Documenting preliminary guidelines for designing location-based audio. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Larsson, Anders Olof & Fagerjord, Anders (2013, 19. mars). Tøff på Facebook, sjenert på fest.  Dagbladet.
 • Fagerjord, Anders (2012). Toward App studies. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jordheim, Helge & Fagerjord, Anders (2012). Tid, minne, oppdatering. Oppdatert eller utdatert, I: Siv Frøydis Berg; Øivind Berg; Sine Halkjelsvik Bjordal & Helge Jordheim (red.),  All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år.  Forlaget Press.  ISBN 9788275476119.  Del 2.  s 78 - 87
 • Fagerjord, Anders (2011). Expanding the genre of online encyclopedia.
 • Fagerjord, Anders (2011). MUCH: Presenting Roman church music in hand-held, locative hyper-audio. Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders & Løvlie, Anders Sundnes (2011). Is the Web dead yet? Native app versus open HTML in locative media.
 • Fagerjord, Anders (2010). Reiseguiden som sammensatt tekst, I: Martin Engebretsen (red.),  Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-858-3.  Kapittel 2.  s 56 - 78 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Storsul, Tanja & Fagerjord, Anders (2008). Digitization and Media Convergence, In Wolfgang Donsbach (ed.),  The International Encyclopedia of Communication.  Blackwell Publishing.  ISBN 9781405131995.  Volume IV.  s 1319 - 1323
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2008). High Risk, Strong Belief: Images of the Future in the Media Industry.
 • Fagerjord, Anders (2007). Bloggerene logger ikke av. Ny tid.  ISSN 0803-3498.  (35)
 • Fagerjord, Anders (2007). Den vanskelige oppmerksomheten. Ny tid.  ISSN 0803-3498.  (45)
 • Fagerjord, Anders (2007). En ny verdensvev?. Ny tid.  ISSN 0803-3498.  (40)
 • Fagerjord, Anders (2007). Playing With the Academic Format: Hypertext Research Publishing in the Age of Online Journals.
 • Fagerjord, Anders (2007). Web 2.0 bakom hypen.
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2006). Personalised and Participatory Media: Studying Fortune-telling in the Media Industry.
 • Fagerjord, Anders (2005). Editing Stretchfilm.
 • Fagerjord, Anders & Storsul, Tanja (2005). Etter konvergensen? Om konvergensbegrepets funksjon og forklaringskraft.
 • Fagerjord, Anders (2004). Prescripts: Creating With Templates.
 • Fagerjord, Anders (2003). Rhetorical Convergence: Earlier Media Influence on Web Media Form. Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders (2002). Skikkelig om skjermtekster. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  9(1), s 161- 165 Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders (2001). If Aristotle had a Web Page: Rhetoric and Converging Media.
 • Fagerjord, Anders (2001). Issues of Sequence in Converging Media: Studying World Wide Web documentaries. Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders (2001). Linearity and Multicursality in World Wide Web Documentaries. Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders (2001). Rhetorical Convergence: Studying Web Media. Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders (2000). Reading-View(s)ing the Ûber-box: a Critical View on a Popular Prediction. Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders; Goodnow, Kate; Raa, Helene; Berkaas, Hans Tore & Jensen, Ørjan (2000). Klikk i krystallkula: hva er myter og realiteter om fremtidens mediebruk?. Vis sammendrag
 • Lundby, Knut; Fagerjord, Anders; Kluge, Anders & Lovett, Hilde (1999). Norge i Nordic Interactive. Norsk satsing i nordisk ramme: framtidsrettet forskning om interaktive multimedier. Vis sammendrag
 • Fagerjord, Anders (1999). The Convergence of Digital Media Rhetoric.
 • Fagerjord, Anders (1998). Internettkringkasting: arkiv og direkte sending.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 8. aug. 2019 10:31
{## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – Failed to load feed: http://fagerjord.no/blog/feed/: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 403 for URL: http://fagerjord.no/blog/feed/ ##}

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter