Elisabeth Staksrud

Professor
Bilde av Elisabeth Staksrud
English version of this page
Telefon 22850412
Rom 462
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 Oslo

Faglige kompetanseområder

Barn, unge og nye medier, trygg bruk og risiko/regulering/rettigheter, moralsk panikk, medieregulering, sensur og ytringsfrihet, institusjonalisert individualisering

 • For mer informasjon om pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMK, se min engelske side.
Emneord: Medier og kommunikasjon, Barn og unges mediebruk, Medienes organisasjoner, Medie- og kulturpolitikk og regulering, Mobile medier, Sosiale medier, Ytringsfrihet og demokrati i mediene, Mediebruk og mediepåvirkning

Publikasjoner

Doktorgradsavhandling

 • Staksrud, E. (2012). Children and the Internet: Risk, Regulation, Rights. University of Oslo, Oslo.

Cand.Polit.-avhandling

 • Staksrud, E. (1999). Ideology of survival: freedom of expression, Internet regulation, and political legitimization in Singapore. Universitetet i Oslo, Oslo. Download Cand Polit Thesis (pdf).

Bøker

Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter

 • Elisabeth Staksrud (2016) Researching CAM: our Herculean task, Journal of Children and Media, 10:1, 132-137, DOI: 10.1080/17482798.2015.1121890
 • Livingstone, Sonia; Kirwil, Lucyna; Ponte, Cristina; Staksrud, Elisabeth. Em suas próprias palavras: o que preocupa as crianças on-line?. I: CADERNOS DE DEBATE DA CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA. Brasilia: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 2015 ISBN 978-85-5506-004-5. s. 72-98
 • Staksrud, Elisabeth. (2014). Teaching CAM: From "the ideal" to "the real". Journal of Children and Media, 8(4), 501-504. doi:10.1080/17482798.2014.953755
 • Стаксрюд, Э. (2014). Агрессия в цифре. Дети в информационном обществе, 16, s. 24-35.
 • Livingstone, Kirwil, Ponte, & Staksrud. (2014). In their own words : What bothers children online? European Journal of Communication. published online 3 March 2014 doi: 10.1177/0267323114521045
 • Staksrud, E. (2013). European principles of protection: Convergent media protection in divergent media cultures - Is breastfeeding in computer games sex? International Journal of Media & Cultural Politics, 9(3), 315-323. doi: 10.1386/macp.9.3.315_3
 • Staksrud, E. (2013). Online Grooming Legislation - Knee-jerk regulation? European Journal of Communication, 28(2), 150-165. http://ejc.sagepub.com/content/28/2/152
 • Staksrud, Ólafsson, & Livingstone. (2013). Does the use of social networking sites increase children’s risk of harm? Computers in Human Behavior, 29(1), 40-50. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2012.05.026
 • Livingstone, S., Ólafsson, K., & Staksrud, E. (2013). The social networking skills and practices of ‘under-age’ users: Lessons for evidence-based policy. Journal of Computer-Mediated Communication. 18, 303-320 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcc4.12012/abstract
 • Staksrud, E. (2011). Norske barn på Internett: Høy risiko - liten skade? Nordicom Information, 33(4), 59-70.
 • Staksrud, E., & Livingstone, S. (2009). Children and online risk: Powerless victims or resourceful participants? Information, Communication & Society, 12(3), 364-387. Accepted version.
 • Staksrud, E., & Livingstone, S. (2009). I bambini davanti ai rischi della Rete. Vittime inermi o partecipanti competenti? Comunicazioni Sociali, Settembre-Dicembre(3), 274-298. 
 • Brandtzæg, P. B., Staksrud, E., Hagen, I., & Wold, T. (2009). Children’s Experiences of Cyberbullying when Using Different Technological Platforms. Journal of Children and Media, 3(4). http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17482790903233366
 • Staksrud, E. (2008). Children, Internet, pornography and policy International Journal of Media and Cultural Politics, 4(3), 387-402.

Kapitler i bøker

 • Staksrud, E. (2014). Counting Children. On research methodology, ethics and policy development. Internet Research Ethics. H. Ingierd and H. Fossheim. Oslo, Cappelen Damm Akademisk: 98-121. (Open Access, download)
 • Staksrud, E (2014) En demokratisk blindsone? I Hausken et al (ed) Fra Overvåkning til Terror. Oslo: Vidarforlaget
 • Staksrud. (2013). Forskning på barns bruk av Internett: Metodiske og etiske utfordringer. In H. Fossheim, J. Hølen & H. Ingierd (Eds.), Barn i forskning - Etiske dimensjoner (pp. 73-108). Oslo: De nasjonale forskningsetiske komiteene.
 • Staksrud, E., & Kirksæther, J. (2013). 'He who buries the little girl wins!' - Moral panics as double jeopardy. The Case of Rule of Rose. In J. Petley, C. Critcher, J. Hughes & A. Rohloff (Eds.), Moral Panics in the Contemporary World. London: Bloomsbury Academic.
 • Staksrud, E., & Kirksæther, J. (2013). Content classification & Filtering. In B. O'Neill, E. Staksrud & S. McLaughlin (Eds.), Towards a better Internet for children? - European Policy Pillars, Players and Paradoxes. (pp. 23-37) Göteborg: Nordicom.
 • Staksrud, E., & Ólafsson, K. (2013). Awareness: Strategies, mobilisation and effectiveness. In B. O'Neill, E. Staksrud & S. McLaughlin (Eds.), Towards a better Internet for children? - European Policy Pillars, Players and Paradoxes. (pp. 57-76) Göteborg: Nordicom.
 • Enli, & Staksrud. (2013). PSB Serving Children. Past, Present and Future. In U. Carlsson (Ed.), Public Service Media from a Nordic Horizon (pp. 117-130). Gøteborg: Nordicom.
 • Staksrud. (2012). "Mamma - hvorfor er TV så kjedelig?" Internett i barnehagen: om muligheter, risiko, moralsk panikk og digital lek. In H. Jæger & J. K. Torgersen (Eds.), Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen (pp. 157-168). Oslo: Universitetsforlaget
 • O'Neill, & Staksrud. (2012). Policy Implications and recommendations: Now what? In S. Livingstone, L. Haddon & A. Görzig (Eds.), Children, risk and safety online: Research and policy challenges in comparative perspective (pp. 339-354). Bristol: Policy Press.
 • Staksrud, E. (2010). Hva slags ungdom vil vi ha. In E. Torp & G. Brækken (Eds.), Grenser som skaper. (pp. 85-91). Oslo: IKO-Forlaget AS. 
 • Staksrud, E. (2009). Problematic conduct: juvenile delinquency on the Internet. In S. Livingstone & L. Haddon (Eds.), Kids online (pp. 147-157). London: The Policy Press.
 • Staksrud, E. (2009). Hva slags barn vil vi ha? [What kind of children do we want?] In H. Grande Røys (Ed.), Delte Meninger (pp. 178-191). Oslo: Universitetsforlaget. Last ned som e-bok her
 • Staksrud, E. (2008). Fairytale parenting. Contextual factors influencing children's online self-representation. In K. Lundby (Ed.), Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media (pp. 233-249). New York: Peter Lang.
 • Staksrud, E. (2002). Ytringsfrihet og sensur på Internett. Politisk regulering og kommersiell filtrering [Freedom of Speech and Internet Censorship. Political Regulation and Commercial Filtering] . In T. Slaatta (Ed.), Digital Makt. Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning og muligheter (pp. 64-94). Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Staksrud, E. (2001). How to censor the Internet. In G. Liestøl & T. Rasmussen (Eds.), Internett i endring (pp. 341-365). Oslo: Novus forlag.
 • Staksrud, E. (1999). Nettanarkiets herskere? [Rulers of the Anarchy] In K. Braa, P. Hetland & G. Liestøl (Eds.), netts@mfunn (pp. 129-140): Tano Aschehoug.

Utvalgte forskningsrapporter

 • Livingstone, Sonia, Mascheroni, Giovanna, & Staksrud, Elisabeth (2015). Developing a framework for researching children's online risk and opportunities in Europe (2045-256x). Download from http://eprints.lse.ac.uk/64470/ or https://www.duo.uio.no/handle/10852/48416
 • Staksrud, Elisabeth, Steen-Johnsen, Kari, Bernard, Enjolras, Gustafsson, Maria Helena, Ihlebæk, Karoline Andrea, Sætrang, Synne, . . . Utheim, Maria. (2014). Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen. Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014. Oslo ISF, IMK, FAFO.
 • O'Neill, Brian, & Staksrud, E. (2014). Final recommendations for policy (ISSN 2045-256X). EU Kids Online. London: LSE http://urn.nb.no/URN:NBN:no-52314
 • Livingstone, Kirwil, Ponte, & Staksrud. (2013). In their own words: What bothers children online? EU Kids Online III, 20. Download from: http://eprints.lse.ac.uk/48357/
 • Green, Brady, Holloway, Staksrud, & Ólafsson. (2013). What bothers Australian kids online? Children comment on bullies, porn and violence. Australia: Edith Cowan University.
 • Livingstone, S., Ólafsson, K., & Staksrud, E. (2011). Social Networking, Age and Privacy Eu Kids Online. London: LSE.
 • Staksrud, E., Livingstone, S., Haddon, L., & Ólafsson, K. (2009). What Do We Know About Children’s Use of Online Technologies? A Report on Data Availability and Research Gaps in Europe (2nd edition). LSE, London: EU Kids Online (EC Safer Internet plus Programme Deliverable D1.1). ISBN 978-0-85328-405-5. Download this report
 • Staksrud, E., Livingstone, S., & Haddon, L. (2007). What Do We Know About Children’s Use of Online Technologies? A Report on Data Availability and Research Gaps in Europe. London: EU Kids Online (Deliverable 1.1). Download this report
 • Staksrud, E. (Ed) (2006) SAFT 2006 Parent and Children survey. Norwegian Media Authority: Norwegian Action Plan for Children, Youth and the Internet and the European Commission Safer Internet Action Plan.
 • Staksrud, E. (Ed) (2004). SAFT public report 2002-2004. Oslo: Norwegian Board of Film Classification.

Utvalgte rapporter

Utvalgte konferansepublikasjoner og presentasjoner

 • Staksrud. (2012, 20.06.2012). Bullying and threats via Internet and social media: The perspective of European children. Presented for Ms Marta Santos Pais, Special Representative of the UN Secretary-General on Violence against Children, Sweden
 • Staksrud. (2011, 27.06). Bullying on the Internet: The perspective of European children. Paper presented at the Tackling violence in schools. High-Level Expert meeting co-organised by the government of Norway, the Council of Europe and the UN Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children, Oslo.
 • Staksrud, E., & Kirksæther, J. (2010). "He who buries the little girl wins!" - Moral panics as double jeopardy. The case of Rule of Rose . Paper presented at the Moral Panics in the Contemporary World Brunel University, London, 10-12 December.  
 • Staksrud, E. (2010). EU Kids Online results on Social Networking Sites. Paper presented at the Safer Internet Forum Luxembourg.  
 • Staksrud, E. (2008). Children as online (ab)users. Paper presented at the LSE Media Communication and Humanity Conference. London, September 23rd
 • Staksrud, E., & Livingstone, S. (2008). Children and online risk: Powerless victims or resourceful participants? . Paper presented at the AoIR Conference, Copenhagen.
 • Staksrud, E. (2008). Social networking, risk and safety - a road paved with paradoxes. Paper presented at the Safer Internet Forum 2008, Luxembourg.
 • Staksrud, E. (2008). Safe Use of the Internet - what research can teach us. Presentation of results from the EU Kids Online Project. . Oslo: Department of Government Administration and Reform.
 • Staksrud, E. (2006). The Authorities of Internet Learning. Paper presented at the Dream Conference, Odense, September 20th
 • Staksrud, E. (2006). 16 things statistics have taught me about children and safe use. Paper presented at the Safer Internet Forum, Luxembourg.
 • Staksrud, E. (2003). What do SAFT kids do online? Paper presented at the Future Kids online - How to provide Safety, Awareness, Facts and Tools, Stockholm October 20th

Kronikker

 • Staksrud, E. (2015, 20.04). Forskningsrådet ser seg blind på biologisk alder. Aftenposten.
 • Livingstone, S., & Staksrud, E.(2015). Please share (because we care). Privacy issues in social networking. Connect-World(Europe II 2015), 9-10.
 • Staksrud, Elisabeth. (2014). Hvordan har du det egentlig på Internett i dag? , Kronikk. Aftenposten.
 • Staksrud, E. (2014). Rett til å bli sett. Tidsskrift for Barnesykepleiere, 1 (18), 8-10.
 • Staksrud, E. (2013, 25.09.). Når englebarnet ditt er en djevelunge, Kronikk, Bergens Tidende.
 • Staksrud, E., & Livingstone, S. (2011). A-B-Cyberspace. Can children ever be safe on social networking sites? Public Service Review, European Union (22), 610-611.
 • Staksrud, E. (13.01.2011). Barn og Internett: Mye risiko, lite skade, Kronikk, Aftenposten.
 • Staksrud, E. (31.10.2006). Uten en tråd. Dagens Næringsliv.
 • Staksrud, E., & Asbjoernsen, D. (1999, November ). Hvem skal sensurere Internett? [who should censor the Internet?] Aftenposten.

Redaktør

 • Bjørnstad, T. L., & Ellingsen, T. (2004). Onliners. A report about youth and the Internet. Oslo: the SAFT project at the Norwegian Board of Film Classification.
 • Kvandal, H. (2000). Nettleverandører som håndhevere av norsk lov. Rapport om nettleverandørers regulering av innhold på Internett. Oslo: Statens filmtilsyn.
 • Skjulstad, S. (2000). Kontroversielt innhold på WWW. Oslo: Statens filmtilsyn og Internett i endring.
 • Kofoed, Jette & Staksrud, Elisabeth (2018). ‘We always torment different people, so by definition, we are no bullies’: The problem of definitions in cyberbullying Research.. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  0(0) . doi: doi:10.1177/1461444818810026 Vis sammendrag
 • Livingstone, Sonia; Mascheroni, Giovanna & Staksrud, Elisabeth (2018). European research on children’s internet use: Assessing the past and anticipating the future. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  20(3), s 1103- 1122 . doi: 10.1177/1461444816685930 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Hafstad, Gertrud Sofie; Staksrud, Elisabeth & Dyb, Grete (2018). Five reasons for using social media among young terror survivors: Results from the Utøya study. Computers in Human Behavior.  ISSN 0747-5632.  84, s 285- 294 . doi: 10.1016/j.chb.2018.03.006
 • Ólafsson, Kjartan; Green, Lelia & Staksrud, Elisabeth (2018). Is big brother more at risk than little sister? The sibling factor in online risk and opportunity. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  20(4), s 1360- 1379 . doi: 10.1177/1461444817691531 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Staksrud, Elisabeth (2018). Mediepanikk og mediepedagogikk, I: Vegard Frantzen & Daniel Schofield (red.),  Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245020731.  12.  s 269 - 282
 • Bulger, Monica; Burton, Patrick; O'Neill, Brian & Staksrud, Elisabeth (2017). Where policy and practice collide: Comparing US, South African and European Union approaches to protecting children online. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  19(5), s 750- 764 . doi: 10.1177/1461444816686325
 • Goerzig, Anke; Milosevic, Tijana & Staksrud, Elisabeth (2017). Cyberbullying Victimization in Context: The Role of Social Inequalities in Countries and Regions. Journal of Cross-Cultural Psychology.  ISSN 0022-0221.  48(8), s 1198- 1215 . doi: 10.1177/0022022116686186 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Staksrud, Elisabeth (2017). Et gagns digitalt menneske?, I: Bård Ketil Engen; Tonje Hilde Giæver & Louise Mifsud (red.),  Digital Dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491809.  11.  s 168 - 183
 • Staksrud, Elisabeth (2017). Researching CAM: our Herculean task, In  Children, Adolescents, and Media: The future of research and action.  RoutledgeFalmer.  ISBN 978-1138234208.  17.  s 136 - 141
 • Staksrud, Elisabeth & Milosevic, Tijana (2017). Adolescents and Children in Global Media Landscape: From Risks to Rights. Annals of the International Communication Association.  ISSN 2380-8977.  s 1- 7 . doi: 10.1080/23808985.2017.1387503 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lundby, Knut & Staksrud, Elisabeth (2016). Medier og kommunikasjon, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 3.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205496927.  Kapittel 37.  s 226 - 249
 • Staksrud, Elisabeth (2016). Researching CAM: our Herculean task. Journal of Children and Media.  ISSN 1748-2798.  10(1), s 132- 137 . doi: 10.1080/17482798.2015.1121890
 • Staksrud, Elisabeth & Ólafsson, Kjartan (2016). Hva kjennetegner europeiske barn som har erfaring med nettsider hvor folk diskuterer måter å ta sitt eget liv på?. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  21(2), s 36- 43
 • Livingstone, Sonia; Kirwil, Lucyna; Ponte, Cristina & Staksrud, Elisabeth (2015). Em suas próprias palavras: o que preocupa as crianças on-line?, I:  CADERNOS DE DEBATE DA CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA.  MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.  ISBN 978-85-5506-004-5.  4.  s 72 - 98 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Livingstone, Sonia; Kirwil, Lucyna; Ponte, Cristina & Staksrud, Elisabeth (2014). In their own words: What bothers children online?. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  29(3), s 271- 288 . doi: 10.1177/0267323114521045 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Staksrud, Elisabeth (2014). En demokratisk blindsone?, I: Liv Hausken; Trine Krigsvoll Haagensen & Sara Elina Rundgren Yazdani (red.),  Fra Terror til Overvåking.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-233-1.  Kapittel 5.  s 129 - 156
 • Staksrud, Elisabeth (2014). Teaching CAM: From "The Ideal" to "The Real". Journal of Children and Media.  ISSN 1748-2798.  8(4), s 501- 504
 • Staksrud, Elisabeth (2014). Агрессия в цифре. Дети в информационном обществе. Deti v informacionnom obŝestve.  ISSN 2313-075X.  16, s 24- 36
 • Enli, Gunn & Staksrud, Elisabeth (2013). PSB Serving Children. Past, Present and Future, In Ulla Carlsson (ed.),  Public service media from a Nordic horizon : politics, markets, programming and users.  Nordicom.  ISBN 978-91-89471-85-6.  Chapter 7.  s 117 - 130
 • Livingstone, Sonia; Ólafsson, Kjartan & Staksrud, Elisabeth (2013). Risky Social Networking Practices Among "Underage" Users: Lessons for Evidence-Based Policy. Journal of Computer-Mediated Communication.  ISSN 1083-6101.  18(3), s 303- 320 . doi: 10.1111/jcc4.12012
 • O'Neill, Brian; Staksrud, Elisabeth & McLaughlin, Sharon (2013). Introduction, In Brian O'Neill; Elisabeth Staksrud & Sharon McLaughlin (ed.),  Towards a Better Internet for Children? Policy Pillars, Players and Paradoxes.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-72-5.  Introduksjon.  s 11 - 20
 • Staksrud, Elisabeth (2013). European principles of protection: Convergent media protection in divergent media cultures – Is breastfeeding in computer games sex?. International Journal of Media & Cultural Politics.  ISSN 1740-8296.  9(3), s 315- 323 . doi: 10.1386/macp.9.3.315_3
 • Staksrud, Elisabeth (2013). Forskning på barns bruk av Internett. Metodiske og etiske utfordringer, I: Hallvard Fossheim; Jacob Hølen & Helene Ingierd (red.),  Barn i forskning - Etiske dimensjoner.  De nasjonale forskningsetiske komiteene.  ISBN 978-82-7682-066-9.  Kapittel 3.  s 73 - 108
 • Staksrud, Elisabeth (2013). Online grooming legislation: Knee-jerk regulation?. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  28(2), s 152- 167 . doi: 10.1177/0267323112471304
 • Staksrud, Elisabeth & Kirksæther, Jørgen (2013). Filtering & Content Classification, In Brian O'Neill; Elisabeth Staksrud & Sharon McLaughlin (ed.),  Towards a Better Internet for Children? Policy Pillars, Players and Paradoxes.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-72-5.  1.  s 23 - 37
 • Staksrud, Elisabeth & Kirksæther, Jørgen (2013). 'He who buries the little girl wins!' - Moral panics as double jeopardy. The Case of Rule of Rose, In Chas Critcher; Jason Huges; Julian Petley & Amanda Rohloff (ed.),  Moral Panics in the Contemporary World.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781623568931.  Kapittel 7.  s 145 - 167
 • Staksrud, Elisabeth; Livingstone, Sonia & Ólafsson, Kjartan (2013). Does the use of social networking sites increase children’s risk of harm?. Computers in Human Behavior.  ISSN 0747-5632.  29(1), s 40- 50 . doi: 10.1016/j.chb.2012.05.026
 • Staksrud, Elisabeth & Ólafsson, Kjartan (2013). Awareness. Strategies, Mobilization and Effectiveness, In Brian O'Neill; Elisabeth Staksrud & Sharon McLaughlin (ed.),  Towards a Better Internet for Children? Policy Pillars, Players and Paradoxes.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-72-5.  3.  s 57 - 76
 • O'Neill, Brian & Staksrud, Elisabeth (2012). Policy implications and recommendations: Now what?, In Sonia Livingstone; Leslie Haddon & Anke Gorzig (ed.),  Children, risk and safety on the internet. Research and policy challenges in comparative perspective.  Policy Press.  ISBN 9781847428820.  Chapter 26.  s 339 - 354
 • Staksrud, Elisabeth (2012). "Mamma - hvorfor er TV så kjedelig?" Internett i barnehagen: om muligheter, risiko, moralsk panikk og digital lek, I: Henriette Jæger & Jan Ketil Torgersen (red.),  Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02025-9.  Kapittel.  s 157 - 168
 • Staksrud, Elisabeth (2011). Norske barn på Internett: Høy risiko - liten skade?. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  33(4), s 59- 70
 • Staksrud, Elisabeth & Livingstone, Sonia (2009). Children and online risk: Powerless victims or resourceful participants?. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X.  12(3), s 364- 387 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Staksrud, Elisabeth & Livingstone, Sonia (2009). I bambini davanti ai rischi della Rete. Vittime inermi o partecipanti competenti?. Comunicazioni Sociali.  ISSN 0392-8667.  Settembre-Dicembre(3), s 274- 298 Vis sammendrag
 • Staksrud, Elisabeth (2008). Children, Internet, pornography and policy. International Journal of Media & Cultural Politics.  ISSN 1740-8296.  4(3), s 397- 402
 • Staksrud, Elisabeth (2008). Fairytale parenting: Contextual factors influencing children's online self-representation, In Knut Lundby (ed.),  Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-0273-8.  13.  s 233 - 249
 • Staksrud, Elisabeth (2002). Ytringsfrihet og sensur på Internett : politisk regulering og kommersiell filtrering, I:  Digital makt.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30678-8.  4.  s 64 - 94
 • Staksrud, Elisabeth (2001). How to censor the Internet, In Gunnar Liestøl & Terje Rasmussen (ed.),  Internett i endring.  Novus Forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-344-1.  Kapittel.
 • Staksrud, Elisabeth (1999). Nettanarkiets herskere?, I: Kristin Braa; Per Hetland & Gunnar Liestøl (red.),  netts@mfunn.  Tano Aschehoug.  ISBN 82-518-3938-6.  Kapittel.  s 129 - 140

Se alle arbeider i Cristin

 • Staksrud, Elisabeth (2016). Children in the Online World: Risk, Regulation, Rights. Routledge.  ISBN 9781409425502.  252 s. Vis sammendrag
 • O'Neill, Brian; Staksrud, Elisabeth & McLaughlin, Sharon (ed.) (2013). Towards a Better Internet for Children? Policy Pillars, Players and Paradoxes. Nordicom.  ISBN 978-91-86523-72-5.  335 s.
 • Staksrud, Elisabeth (2013). Children in the Online WorldRisk, Regulation, Rights. Ashgate.  ISBN 978-1-4094-2550-2.  252 s. Vis sammendrag
 • Staksrud, Elisabeth (2013). Digital mobbing: Hvem Hvor, Hvordan, Hvorfor – og hva kan voksne gjøre?. Kommuneforlaget AS.  ISBN 9788244621762.  174 s.
 • Schultz Larsen, Ole; Deschington, Hilde; Frank, Karin; Herheim, Åste & Staksrud, Elisabeth (2011). Psykologi 2. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203339271.  2400 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nilsen, Lisa Govasli; Hafstad, Gertrud Sofie; Staksrud, Elisabeth & Dyb, Grete (2018). Bruk av sosiale medier etter terror.
 • Staksrud, Elisabeth (2017). Digital sosial kapital, I: Stian Carstens Bendiksen; Sverre Helseth & Charlotte Lundgren (red.),  Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?.  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  ISBN 978-82-8286-317-9.  4.  s 76 - 89
 • Hvinden, Bjørn; Enebakk, Vidar; Fjørtoft, Kjersti; Holand, Ingegerd; Johnsen, Roar; Kolstad, Ivar; Nevøy, Anne; Skilbrei, May-Len Østbye; Sandmo, Erling Sverdrup; Staksrud, Elisabeth; Tande, Knut Martin; Ulleberg, Pål; Øyum, Lisbeth; Bang, Kirsten Johanne & Monsen, Tor Harald (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
 • Staksrud, Elisabeth (2016). Forfriskende ærlig om forskere. Forskningsetikk.  ISSN 1502-6353.  17(2), s 30- 30
 • Staksrud, Elisabeth (2016). Youth 2.0: Social Media and Adolescence—Connecting, Sharing and Empowering. Journal of Children and Media.  ISSN 1748-2798.  s 1- 4 . doi: 10.1080/17482798.2016.1234730
 • Livingstone, Sonia; Mascheroni, Giovanna & Staksrud, Elisabeth (2015). Developing a framework for researching children’s online risks and opportunities in Europe. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Livingstone, Sonia & Staksrud, Elisabeth (2015). Please share (because we care). Privacy issues in social networking.. Connect-World.  II, s 9- 10
 • Staksrud, Elisabeth (2015). Counting children. On research methodology, ethics and policy development, In Hallvard Fossheim & Helene C. Ingierd (ed.),  Internet Research Ethics.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48035-6.  Chapter 5.  s 98 - 121
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Staksrud, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Trygstad, Sissel Charlotte; Utheim, Maria; Sætrang, Synne & Gustafsson, Maria Helena (2014). Ytringsfrihet – men ikke om jobben. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • O'Neill, Brian & Staksrud, Elisabeth (2014). Final Recommendations for policy. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Staksrud, Elisabeth (2014). 15 år med trygg bruk/15 years with Safer Internet [Safer Internet 12-14 Final Report Safer Internet Centre Norway]. Medietilsynet.  s 10- 13
 • Staksrud, Elisabeth (2014). Anbefalinger til Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet på bakgrunn av Medietilsynets “Barn og medier”-undersøkelse 2014.
 • Staksrud, Elisabeth (2014). Anbefalinger til Kulturdepartementet på bakgrunn av Medietilsynets “Barn og medier”-undersøkelse 2014.
 • Staksrud, Elisabeth (2014). Hvordan har du det egentlig på Internett i dag?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Staksrud, Elisabeth (2014). Kan voksne skape vennskap på nett?.
 • Staksrud, Elisabeth (2014). Rett til å bli sett. Tidsskrift for barnesykepleiere.  ISSN 1502-4989.  18(1), s 8- 10
 • Staksrud, Elisabeth (2014). The Nordic media literacy model - seemingly sober?, In Ulla Carlsson (ed.),  Medie- och informationskunnighet i Norden: En nyckel till demokrati och yttrandefrihet.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-88-6.  16.  s 151 - 158
 • Staksrud, Elisabeth; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Gustafsson, Maria Helena; Ihlebæk, Karoline Andrea; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Sætrang, Synne; Trygstad, Sissel & Utheim, Maria (2014). Ytringsfrihet i Norge : Holdninger og erfaringer i befolkningen : Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Green, Leila; Brady, Danielle; Holloway, Donell; Staksrud, Elisabeth & Ólafsson, Kjartan (2013). What bothers Australian kids online? Children comment on bullies, porn and violence.
 • Livingstone, Sonia; Ponte, Cristina; Kirwil, L & Staksrud, Elisabeth (2013). In their own words: What bothers children online?. Vis sammendrag
 • Staksrud, Elisabeth (2013). Når englebarnet ditt er en djevelunge. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Staksrud, Elisabeth (2012). Children and the Internet: Risk, Regulation, Rights.
 • Livingstone, Sonia; Ólafsson, Kjartan & Staksrud, Elisabeth (2011). Social Networking, Age and Privacy. Vis sammendrag
 • Staksrud, Elisabeth (2011). Barn og Internett: Mye risiko, lite skade. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Staksrud, Elisabeth & Livingstone, Sonia (2011). A-B-Cyberspace. Can children ever be safe on social networking sites?. Public Service Review : European Union.  22, s 610- 611
 • Lobe, Bojana & Staksrud, Elisabeth (ed.) (2010). Evaluation of the Implementation of the Safer Social Networking Principles for the EU Part II: Testing of 20 Providers of Social Networking Services in Europe. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Staksrud, Elisabeth (2010). Hva slags ungdom vil vi ha?, I: Elisabeth Torp & Gaute Brækken (red.),  Grenser som skaper.  IKO-Forlaget AS.  ISBN 978-82-8249-025-2.  Kapittel 7.  s 85 - 91
 • Staksrud, Elisabeth & Lobe, Bojana (2010). Evaluation of the Implementation of the Safer Social Networking Principles for the EU Part I: General Report. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Staksrud, Elisabeth (2009). Hva slags barn vil vi ha?, I: Heidi Grande Røys (red.),  Delte meninger. Om nettets sosiale side.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014968.  Kap. 11.  s 178 - 191
 • Staksrud, Elisabeth (2009). Problematic conduct: juvenile delinquency on the internet., In Sonia Livingstone & Leslie Haddon (ed.),  Kids online Opportunities and risks for children.  Policy Press.  ISBN 9781847424389.  12.  s 147 - 157
 • Staksrud, Elisabeth; Livingstone, Sonia; Haddon, Leslie & Kjartan, Ólafsson (ed.) (2009). What Do We Know About Children’s Use of Online Technologies? A Report on Data Availability and Research Gaps in Europe (2nd edition).
 • Staksrud, Elisabeth (2008). Children as online (ab)users.
 • Staksrud, Elisabeth (2008). Social networking, risk and safety- a road paved with paradoxes.
 • Staksrud, Elisabeth; Livingstone, Sonia & Haddon, Leslie (ed.) (2007). What Do We Know about Children’s Use of Online Technologies? A Report on Data Availability and Research Gaps in Europe. Vis sammendrag
 • Staksrud, Elisabeth (2006). 16 things statistics have taught me about children and safe use.
 • Staksrud, Elisabeth (2006). Uten en tråd. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Staksrud, Elisabeth (1999). Ideology of survival: freedom of expression, Internet regulation, and political legitimization in Singapore.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 19. mars 2018 10:58

Prosjekter