Mona Abdel-Fadil

Bilde av Mona Abdel-Fadil
English version of this page
Telefon +47-22850425
Rom 429
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

 

Kort Fortalt

For tiden forsker Mona Abdel-Fadil på islam- og innvandrerkritiske røster på nett. Forskningen er finansiert av C-REX

Mona Abdel-Fadils postdok forsking (2015- august 2018) var knyttet til SAMKUL prosjektet: Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments - A Comparative Scandinavian Study.

Abdel-Fadil's PhD avhandling: Living 'the Message' and Empowering Muslim Selves:  A Behind the Screens Study of Online Islam markerer hennes inntog till forskningssfeltet media og religion. Hun har siden 2011 vært koordinator for det nordiske nettverket for media og religion. 

I sin forskning drar hun veksler på  fagbakgrunnen i sosialantropologi, religionshistorie, flerkulturelle studier og Midstøsten områdestudier. 

I 2009- 2012 var Mona Abdel-Fadil ansatt ved IKOS, UiO som stipendiat og gjennomføringsstipendiat. I 2012 var hun koordinator for det nyopprettede Senter for Islam og Midtøsten studier (SIMS), og utviklet og underviste BA kurset kultur og samfunn. I 2013 var hun ansatt ved Fafo, som seniorforsker. I 2014 arbeidet Abdel-Fadil som selvstendig konsulent, kurs- og foredragsholder gjennom eget foretak.

 

NB. Se engelsk versjon av profil for mer utfyllende tekst. 

Emneord: Medier og kommunikasjon, Medier og religion, sosialantropologi, religion og kultur, Islam, Islam Online

Publikasjoner

Utvalgte Publikasjoner

 • Abdel-Fadil, Mona. Forthcoming.'The Politics of Affect: The Glue of Religious & Identity Conflicts in Social Media' in Journal of Religion, Media and Digital Culture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Abdel-Fadil, Mona. 2016. How Islamic is Islam Online Counselling? in Mellor, N. &  Rinnawi, K. (eds)Political Islam: Global Media and the Boundaries of Religious Identity,  Routledge.

 

 

 • Abdel-Fadil, Mona. 2015.  Counselling Muslim Selves on Islamic Websites: Walking a Tightrope Between Secular and Religious Counselling Ideals? , Journal of Religion, Media and Digital Culture.

 

 • Abdel-Fadil, Mona. 2015. The Framing of the Islam Online Crisis in Jayusi, L. and Roald, A.S. (eds.), Media and Political Contestation in the Contemporary Arab World: A Decade of Change, Palgrave Macmillan.

 

 

 • Abdel-Fadil, Mona. 2013.  Islam Online Guides Spouses towards Marital Bliss: Arabic Vs. English Counselling Perspectives on Marital Communication in Muslims and the New Information and Communication Technologies: Notes from an Emerging and Infinite Field (eds. Hoffmann, T. & Larsson, G.) Springer.

 

 

 

 • Abdel-Fadil, Mona. 2011.  New Modes of Communication: Social Networking, Text Messaging, Skype: Egypt in Encyclopaedia of Women & Islamic Cultures, Brill Online.

 

 • Abdel-Fadil, Mona. 2011.  Islam Onlines ekteskapsveiledning (Islam Online's Marital Counselling) in Babylon: Nordic Journal of Middle East Studies, 1. 

 

Blogposter

 • Abdel-Fadil, Mona (2019). The Politics of Affect: the Glue of Religious and Identity Conflicts in Social Media. Journal of Religion, Media and Digital Culture.  ISSN 2165-9214.  8(1) . doi: https://brill.com/view/journals/rmdc/8/1/article-p11_11.xml Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona & Årsheim, Helge (2019). Introduction: Media and Religious Controversy. Journal of Religion, Media and Digital Culture.  ISSN 2165-9214.  8(1) . doi: https://doi.org/10.1163/21659214-00801001 Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Nationalizing Christianity & Hijacking Religion on Facebook, In Knut Lundby (ed.),  Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-050171-1.  Chapter 6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona & Liebmann, Louise Lund (2018). Gender, Diversity, and Mediatized Conflicts of Religion: Lessons from Scandinavian Case Studies, In Knut Lundby (ed.),  Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-050171-1.  16. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lundby, Knut; Hjarvard, Stig; Lövheim, Mia & Abdel-Fadil, Mona (2018). Perspectives: Cross-Pressures on Public Service Media, In Knut Lundby (ed.),  Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-050171-1.  Chapter 5.  s 83 - 96 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Identity Politics in a Mediatized Religious Environment on Facebook: Yes to Wearing the Cross Whenever and Wherever I Choose. Journal of Religion in Europe.  ISSN 1874-8910. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). Conflict and Affect Among Conservative Christians on Facebook. Online - Heidelberg Journal of Religions on the Internet.  ISSN 1861-5813.  11, s 1- 28 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). How Islamic is Islam Online Counselling?, In Noha Mellor & Khalil Rinnawi (ed.),  Political Islam and Global Media: The boundaries of religious identity.  Routledge.  ISBN 978-1-138-63957-7.  Chapter 15.  s 246 - 264
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). Let’s Talk About Sex: Counselling Muslim Selves Online. CyberOrient.  ISSN 1804-3194.  10(1) Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona & Van Eynde, Koen (2016). Golden age divas on the silver screen: Challenging or conforming to dominant gender norms?. Journal of African Cinemas.  ISSN 1754-9221.  8(1), s 11- 27 . doi: 10.1386/jac.8.1.11_1 Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2015). Counselling Muslim Selves on Islamic Websites: Walking a Tightrope Between Secular and Religious Counselling Ideals?. Journal of Religion, Media and Digital Culture.  ISSN 2165-9214.
 • Abdel-Fadil, Mona (2015). The Framing of the Islam Online Crisis in Arab Media, In Lena Jayyusi & Anne Sofie Roald (ed.),  Media and Political Contestation in the Contemporary Arab World. A Decade of Change.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137525222.  Kapt. 10.

Se alle arbeider i Cristin

 • Abdel-Fadil, Mona (2019). Is the Affective Performance of Identitarian Politics, PopComm?​.
 • Abdel-Fadil, Mona (2019, 19. mai). Naturlig at journalister ikke er religiøse.  Vårt Land.
 • Abdel-Fadil, Mona (2019). Religion populism and the politics of affect.
 • Abdel-Fadil, Mona (2019). The Green Scare: The Politics of Affect.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018, 08. juni). – Folk skriv berre si meining.  Dagen.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018, 20. juni). – Tro trigger …følelser.  Vårt Land.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018, 20. juni). Avliver myte om «ekkokammer».  Vårt Land.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Empirically Grounding Theories of Mediatization of Religion.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Experiences with Public Scholarship, Roundtable: Making Religious Scholarship Integral to the Public Conversation.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Facebook som ekkokammer? Kampen om religionens plass i Norge. Religion: Going Public Blog.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Facebook som ekkokammer? Kampen om religionens plass i Norge. Del av Konflikt om religion i kringkastingsmediene panelet..
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Giving Religion A Bad Name. Religion: Going Public Blog.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Hijacking Religion & Identity Politics on Facebook.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Hijacking Religion on Facebook, Del av panelet: Narrating Voice and Building Self on Digital and Social Media.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Hijacking Religion on Facebook: Theoretical Concerns in panel on Contesting Religion: The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia..
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Hva har menneskerettighetene egentlig gjort for oss?.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018, 08. juni). Kjensler i kok i korsnekt-gruppe på Facebook.  Dagen.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018, 25. august). Nettet – et følelsesladet sted. [Fagblad].  Sambåndet 08/2008.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018, 18. mai). Norske medier: Få muslimer, mye islam.  Vårt Land.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Online Encounters & the Politics of Affect.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). PUBLIC DEBATE Media Dynamics, Religion & Conflict in Scandinavia. Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Putting the 'fun' back into fundamentalism. Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Putting the ‘fun’ back into fundamentalism: Toying with Islam in Comedy.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Religious Controversies: Blurring the Lines Between Comedy and Research Dissemination.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Sticking a Pin into the Inflated Castle of Knowledge about Islam. Religion: Going Public Blog. Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Stuck Between Framing Religion As Good Or Bad?: Findings from Scandinavian Mediatized Environments. Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2018, 09. april). Tar til motmæle mot kristne som hetser.  Vårt Land.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). The Emotional Labour of Creating Religious Controversies Online.
 • Abdel-Fadil, Mona (2018). bb.
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Academic Skills:The Online Academic Persona.
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Conflict and Affect Among Conservative Christians on Facebook.
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Doing Media-Ethnography.
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Feeling so emotional: why we rage about religion on Facebook. The Conversation.  ISSN 2201-5639.
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Feeling so emotional: why we rage about religion on Facebook. Religion: Going Public Blog.
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Islam frykt og humor A Crash Course.
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Le eller Dø. Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Le eller Dø Teaser 1.
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Le eller Dø Teaser 2.
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Le eller Dø Teaser 3.
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Le eller Dø Teaser 4.
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Religion på facebook.
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Tåler diktatorer en spøk?. Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Whispering, Whimpering, and Wailing about Religion on Facebook. Religion: Going Public Blog. Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). http://le-eller-dø.no.
 • Abdel-Fadil, Mona (2016, 21. januar). - Feil faktagrunnlag.  Vårt Land.
 • Abdel-Fadil, Mona (2016, 21. januar). – Også hvite menn tafser.  Vårt Land.
 • Abdel-Fadil, Mona (2016, 17. januar). Diskusjon om Køln og Stockholm angrepene på NRK Ytring. [Radio].  NRK P2, NRK Ytring.
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). Facebook as a Playground for Christian and Nationalistic Identity Politics. Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). Facebook-Campaigning for Christianity on Norwegian TV.
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). Fortielser og forvrengninger av fakta: Hvordan orientere seg i mediedebatten om Köln..
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). Hating Muslims Online. Religion: Going Public Blog.
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). Hug a Muslim!. Religion: Going Public Blog.
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). Identity Politics in a Mediatized Religious Environment on Facebook: Yes to Wearing the Cross Whenever and Whereever I Choose.
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). Identity politics in an online religious environment on Facebook.
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). Jew! - Derailed Dispute about Karpe Diem’s Rap Lyrics?. Religion: Going Public Blog.
 • Abdel-Fadil, Mona (2016, 15. januar). Menn som klår på kvinner.  Morgenbladet.
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). Misvisende av HRS-redaktøren. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Abdel-Fadil, Mona (2016, 15. januar). Overgrep koples til lek - Masseovergrepene Forklaring.  Stavanger Aftenblad.
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). The Politics of Affect: Creating Religious Controversies Online.
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). The ‘Rape Game’: Framing the Cologne and Stockholm Events. Religion: Going Public Blog.
 • Abdel-Fadil, Mona (2016, 15. januar). Tysk politi mener «taharrush gamea» er kommet til Europa.  Stavanger Aftenblad.
 • Abdel-Fadil, Mona & Toft, Audun (2016). Islam – elefanten i rommet.
 • Abdel-Fadil, Mona (2015). Debating a Norwegian News Anchor’s Cross-Pendant.
 • Abdel-Fadil, Mona (2015). Islamisters budskap på nett. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Abdel-Fadil, Mona (2015). Løper mediene terroristenes ærend?, Paneldebatt.
 • Abdel-Fadil, Mona (2015, 19. november). NSD undersøkelse om ytringer som håner religion. [Radio].  NRK Alltid Nyheter.
 • Abdel-Fadil, Mona (2015). Paneldebatt om Queens of Syria.
 • Abdel-Fadil, Mona (2015). Paneldebatt: ”Ungdom tar ansvar”- Hvordan forebygge før det er for sent?.
 • Abdel-Fadil, Mona (2015, 16. april). Skal forske på på NRK-anker Sællmanns korsnekt.  Dagen.
 • Abdel-Fadil, Mona (2015). Testimonies of Terror: Talking about Sexual Assaults on an Egyptian Talk.
 • Abdel-Fadil, Mona (2015). The NRK Cross-Case as a Catalyser for Existential Anxieties.
 • Abdel-Fadil, Mona (2015). Understanding Egypt: Soldiers, Revolutionaries and the People.
 • Abdel-Fadil, Mona (2015, 19. november). Unge reagerer mer på religiøs hets.  Vårt Land.
 • Lundby, Knut & Abdel-Fadil, Mona (2015). Medier og religion i samfunnskonflikter.
 • Lundby, Knut; Hjarvard, Stig; Rosenfeldt, Mattias Pape; Lövheim, Mia; Jensdotter, Linnea & Abdel-Fadil, Mona (2015). Contested visibility and interaction on religion in public service media. Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2014). 'Egyptians are beyond depression'. The New Middle East Blog.
 • Abdel-Fadil, Mona (2014). ‘Frustration Creates Miracles’: Islamist Women Activists before, during, and after the Egyptian Uprisings.
 • Abdel-Fadil, Mona (2014). Mestringsstrategier blant syriske flyktninger i Jordan.
 • Abdel-Fadil, Mona (2014). Moulding Ideal Muslim Selves on Islam Online: Islamist Activism, before, during and after the Anti-Mubarak Uprisings.
 • Abdel-Fadil, Mona (2014). Playing the Shame and Blame Game: Public Debate on Sexual Assaults in Tahrir Square.
 • Abdel-Fadil, Mona (2014). The Shame and Blame Game: The Public Debate on Sexual Assaults in Tahrir Square.
 • Abdel-Fadil, Mona (2013, 03. juli). – Kuppet setter en farlig presedens i Egypt.  Aftenposten.
 • Abdel-Fadil, Mona (2013). BROSKAPET VS. MILITÆRET I VOLDENS GREP: HVEM DREPER HVEM I EGYPT?. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Abdel-Fadil, Mona (2013). Coup or no Coup? – That is the Question!:Egypt faces yet another critical transitional phase. New Middle East Blog.
 • Abdel-Fadil, Mona (2013, 11. februar). Egypt 2 år etter Mubaraks fall. [Radio].  NRK, Dagsnytt 18.
 • Abdel-Fadil, Mona (2013, 26. juli). Ekspert tror radikale kan bli styrket i Egypt.  Bergens Tidene.
 • Abdel-Fadil, Mona (2013). Facebook Revolution?. Kvinner Sammen.  ISSN 0803-8589.  (2), s 9- 12
 • Abdel-Fadil, Mona (2013). For the Love of the Egyptian Army?: Laying Down ‘The will of the People’. New Middle East Blog.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2015 10:30 - Sist endret 24. mai 2019 14:40

Prosjekter