Mona Abdel-Fadil

Bilde av Mona Abdel-Fadil
English version of this page
Telefon +47-22850425
Rom 429
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

 

Bakgrunn

Mona Abdel-Fadils forsking (2015-17) er knyttet til SAMKUL prosjektet: Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments - A Comparative Scandinavian Study.

Abdel-Fadil's PhD avhandling: Living 'the Message' and Empowering Muslim Selves:  A Behind the Screens Study of Online Islam markerer hennes inntog till forskningssfeltet media og religion. Hun har siden 2011 vært koordinator for det nordiske nettverket for media og religion. 

I sin forskning drar hun veksler på  fagbakgrunnen i sosialantropologi, religionshistorie, flerkulturelle studier og Midstøsten områdestudier. 

I 2009- 2012 var Mona Abdel-Fadil ansatt ved IKOS, UiO som stipendiat og gjennomføringsstipendiat. I 2012 var hun koordinator for det nyopprettede Senter for Islam og Midtøsten studier (SIMS), og utviklet og underviste BA kurset kultur og samfunn. I 2013 var hun ansatt ved Fafo, som seniorforsker. I 2014 arbeidet Abdel-Fadil som selvstendig konsulent, kurs- og foredragsholder gjennom eget foretak.

 

NB. Se engelsk versjon av profil for mer utfyllende tekst. 

Emneord: Medier og kommunikasjon, Medier og religion, sosialantropologi, religion og kultur, Islam, Islam Online

Publikasjoner

Utvalgte Publikasjoner

 

 

 

 

 

 

 

 • Abdel-Fadil, Mona. 2016. How Islamic is Islam Online Counselling? in Mellor, N. &  Rinnawi, K. (eds)Political Islam: Global Media and the Boundaries of Religious Identity,  Routledge.

 

 

 

 • Abdel-Fadil, Mona. 2015. The Framing of the Islam Online Crisis in Jayusi, L. and Roald, A.S. (eds.), Media and Political Contestation in the Contemporary Arab World: A Decade of Change, Palgrave Macmillan.

 

 

 • Abdel-Fadil, Mona. 2013.  Islam Online Guides Spouses towards Marital Bliss: Arabic Vs. English Counselling Perspectives on Marital Communication in Muslims and the New Information and Communication Technologies: Notes from an Emerging and Infinite Field (eds. Hoffmann, T. & Larsson, G.) Springer.

 

 

 

 

 • Abdel-Fadil, Mona. 2011.  Islam Onlines ekteskapsveiledning (Islam Online's Marital Counselling) in Babylon: Nordic Journal of Middle East Studies, 1. 

 

Blogposter

 • Abdel-Fadil, Mona (2018). Nationalizing Christianity & Hijacking Religion on Facebook, In Knut Lundby (ed.),  Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-050171-1.  Chapter 6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona & Liebmann, Louise Lund (2018). Gender, Diversity, and Mediatized Conflicts of Religion: Lessons from Scandinavian Case Studies, In Knut Lundby (ed.),  Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-050171-1.  16. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lundby, Knut; Hjarvard, Stig; Lövheim, Mia & Abdel-Fadil, Mona (2018). Perspectives: Cross-Pressures on Public Service Media, In Knut Lundby (ed.),  Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-050171-1.  Chapter 5.  s 83 - 96 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Abdel-Fadil, Mona (2017). Identity Politics in a Mediatized Religious Environment on Facebook: Yes to Wearing the Cross Whenever and Wherever I Choose. Journal of Religion in Europe.  ISSN 1874-8910. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). Conflict and Affect Among Conservative Christians on Facebook. Online - Heidelberg Journal of Religions on the Internet.  ISSN 1861-5813.  11, s 1- 28 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). How Islamic is Islam Online Counselling?, In Noha Mellor & Khalil Rinnawi (ed.),  Political Islam and Global Media: The boundaries of religious identity.  Routledge.  ISBN 978-1-138-63957-7.  Chapter 15.  s 246 - 264
 • Abdel-Fadil, Mona (2016). Let’s Talk About Sex: Counselling Muslim Selves Online. CyberOrient.  ISSN 1804-3194.  10(1) Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona & Van Eynde, Koen (2016). Golden age divas on the silver screen: Challenging or conforming to dominant gender norms?. Journal of African Cinemas.  ISSN 1754-9221.  8(1), s 11- 27 . doi: 10.1386/jac.8.1.11_1 Vis sammendrag
 • Abdel-Fadil, Mona (2015). Counselling Muslim Selves on Islamic Websites: Walking a Tightrope Between Secular and Religious Counselling Ideals?. Journal of Religion, Media and Digital Culture.  ISSN 2165-9214.
 • Abdel-Fadil, Mona (2015). The Framing of the Islam Online Crisis in Arab Media, In Lena Jayyusi & Anne Sofie Roald (ed.),  Media and Political Contestation in the Contemporary Arab World. A Decade of Change.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137525222.  Kapt. 10.
 • Abdel-Fadil, Mona (2013). Islam Online Guides Spouses towards Marital Bliss: Arabic Vs. English Counselling Perspectives on Marital Communication, In Thomas Hoffmann & Göran Larsson (ed.),  Muslims and the New Information and Communication Technologies. Notes form an Emerging and Infinite Field.  Springer.  ISBN 9789400772465.  Et av kapitlene i del 2.  s 49 - 73

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2015 10:30 - Sist endret 19. juli 2018 10:28

Prosjekter