Ingrid Smette

Bilde av Ingrid Smette
English version of this page
Mobiltelefon +4792211671E
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er foreldreskap og barndom i ein kulturelt mangfaldig velferdsstat. I mitt postdoktor-prosjekt i Living the Nordic Model skal eg undersøke korleis foreldre i ulikt posisjonerte familiar forheld seg til barndomsinstitusjonar i velferdsstaten og dei normane og verdiane som desse er sagt å representere. Empirisk vil prosjektet bygge på intervju og feltarbeid blant foreldre som sjølv har vakse opp i flyktningfamiliar i Noreg. Som ein del av prosjektet vil eg også trekke på intervju med foreldre frå Ungdom i endring-studien. Eg har tidlegare forska på ungdoms læring på tvers av familie-, skule og fritid i KnowMo-prosjektet. Doktorgradsprosjektet mitt, som var ein del av prosjektet Educational Pathways of Minority Youth, var ein studie av korleis skulens omsorgs- eller prestasjonskultur som ideal formar fellesskap i og rundt skulen: The final year: An anthropological study of community in two secondary schools in Oslo, Norway.

Bakgrunn

Doktorgrad i sosialantropologi frå Universitetet i Oslo (2015). Fram til 2019 har eg vore forskar i Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet.

Verv

Ansvarleg redaktør for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (Universitetsforlaget)
 

 

Emneord: foreldreskap, ungdom, minoritetar, barndom, flyktningfamiliar

Publikasjoner

 • Smette, Ingrid; Hyggen, Christer & Bredal, Anja (2021). Parental restrictions on young minority Norwegians: Prevalence and patterns in and out of school. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  62(1), s 5- 26 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-01-01
 • Andersen, Patrick Lie; Smette, Ingrid & Bredal, Anja (2020). Ungdoms voldsutsatthet og foreldres landbakgrunn, I: Anja Bredal; Helga Eggebø & Astrid Eriksen (red.),  Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-68104-3.  Kapittel 9.  s 167 - 195 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Dullum, Jane Vibeke (2020). The ‘psychological turn’ in self-help services for sexual abuse victims: Drivers and dilemmas. International Review of Victimology.  ISSN 0269-7580. . doi: 10.1177/0269758020918797
 • Smette, Ingrid (2019). Ethics and access when consent must come first: consequences of formalised ethics for ethnographic research in schools, In Hugh Busher & Alison Anne Fox (ed.),  Implementing ethics in Educational ethnography. Regulation and practice..  Routledge.  ISBN 978-1-138-58023-7.  4.  s 51 - 63
 • Smette, Ingrid; Bredal, Anja & Stefansen, Kari (2019). Fra kamp til konsensus? Sivilsamfunnets rolle i framveksten av voldsfeltet, I: Kristin Skjørten; Elisiv Bakketeig; Margunn Bjørnholt & Svein Mossige (red.),  Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03233-7.  8.  s 143 - 158 Vis sammendrag
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Strandbu, Åse (2018). Understanding the increase in parents’ involvement in organized youth sports. Sport, Education and Society.  ISSN 1357-3322.  23(2), s 162- 172 . doi: 10.1080/13573322.2016.1150834 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Erstad, Ola & Smette, Ingrid (2017). Sammenhenger mellom læringsarenaer - utfordringer og muligheter, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 9.  s 151 - 161
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2017). Parental influence in educational decisions: Young people's perspectives. British Journal of Sociology of Education.  ISSN 0142-5692.  38(8), s 1111- 1124 . doi: 10.1080/01425692.2016.1245130 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Løvgren, Mette; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Mossige, Svein (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  94(2), s 110- 126 . doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-02-04
 • Silseth, Kenneth & Smette, Ingrid (2017). Utviklingssamtalen. Elevens ansvar mellom skole og hjem, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 6.  s 94 - 112
 • Smette, Ingrid (2017). Enhetsskolens ulike lærerblikk. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  1(4), s 317- 331 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-04-04
 • Smette, Ingrid & Erstad, Ola (2017). Elevers læring på tvers av skole og fritid, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 1.  s 11 - 21
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Silseth, Kenneth (2017). Å koble seg på elevers livsverden - betraktninger fra lærere, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 2.  s 23 - 36
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Strandbu, Åse (2017). Den lille og den store selvstendigheten - ungdoms fortellinger om å lære selvstendighet, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 8.  s 136 - 149
 • Stefansen, Kari; Strandbu, Åse & Smette, Ingrid (2017). Foreldre som "bakkemannskap" for ungdomsskoleelever: klasserelaterte forskjeller, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 7.  s 113 - 132
 • Strandbu, Åse; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Sandvik, Morten Renslo (2017). Young people’s experiences of parental involvement in youth sport. Sport, Education and Society.  ISSN 1357-3322.  24(1), s 66- 77 . doi: 10.1080/13573322.2017.1323200 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Strandbu, Åse (2016). "De må drive med noe": Idrettenes mening i ungdomstida, fra foreldrenes perspektiv, I: Ørnulf Nicolay Seippel; Mari Kristin Sisjord & Åse Strandbu (red.),  Ungdom og idrett.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44967-4.  8.  s 154 - 172 Vis sammendrag
 • Strandbu, Åse; Stefansen, Kari & Smette, Ingrid (2016). En plass i jevnalderfellesskapet. Idrettens betydning i ungomdstida., I: Ørnulf Nicolay Seippel; Mari Kristin Sisjord & Åse Strandbu (red.),  Ungdom og idrett.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44967-4.  6.  s 113 - 132 Vis sammendrag
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Bossy, Dagmara (2014). Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  38(1), s 3- 19 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skilbrei, May-Len Østbye; Smette, Ingrid & Stefansen, Kari (2013). Seksuell vold - en introduksjon. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  43(4), s 5- 14
 • Hegna, Kristinn; Dæhlen, Marianne; Smette, Ingrid & Wollscheid, Sabine (2012). ”For mye teori” i fag- og yrkesopplæringen – et spørsmål om målsettinger i konflikt? Europeiske utdanningsregimer og den norske modellen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  53(2), s 217- 232
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Mossige, Svein (2009). Responsible victims? Young people's understandings of agency and responsibility in sexual situations involving underage girls. Young - Nordic Journal of Youth Research.  ISSN 1103-3088.  17(4), s 351- 373 . doi: 10.1177/110330880901700402
 • Vestel, Viggo Jan & Smette, Ingrid (2007). Fritidsklubben som forebyggende arena - har den "gått ut på dato"?. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  7(1), s 77- 102
 • Mossige, Svein; Torgersen, Leila & Smette, Ingrid (2006). Seksuell lavalder: til besvær eller beskyttelse?. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  6(2), s 7- 24
 • Smette, Ingrid & Stefansen, Kari (2006). "Det var ikke en voldtekt, mer et overgrep..." Kvinners fortolkninger av seksuelle overgrepserfaringer. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  47(1), s 33- 57
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2005). Om å holde seg for god subjekt-perspektiv på ungdom som bruker seksuelle tjenester som byttemiddel. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  (Årg. 13, nr 3), s 287- 308

Se alle arbeider i Cristin

 • Erstad, Ola & Smette, Ingrid (red.) (2017). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  159 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Patrick Lie; Smette, Ingrid & Bredal, Anja (2019). Ungdoms voldserfaringer i et mangfoldsperspektiv.
 • Bakken, Anders; Smette, Ingrid; Bredal, Anja & Rosten, Monika (2019). Parents’ use of integrity violating sanctions in a Norwegian context  .
 • Dyb, Halvard Naterstad; Rosten, Monika & Smette, Ingrid (2019, 28. mars). Minoritetsforeldre sier nei til autoritær barneoppdragelse.  Forskning.no.
 • Rosten, Monika & Smette, Ingrid (2019). Pious,pragmaticand or pissed-off? Muslim girls in Norway dealing with chastity norms and social control.
 • Smette, Ingrid (2019, 29. september). Minoritetsforeldre endrer oppdragelse av egne barn. [Radio].  P4.
 • Smette, Ingrid (2019, 09. august). Opplevde negativ sosial kontroll - men Taghrid (26) vil gjere sine eigne val.. [Radio].  NRK Sogn og Fjordane.
 • Smette, Ingrid; Kruse, Elise & Rosten, Monika (2019, 27. mars). Minoritetsforeldre under press.  Vårt Land.
 • Smette, Ingrid & Rosten, Monika (2019). Et iakttatt foreldreskap. Om å være foreldre og minoritet i Norge. NOVA Rapport. 3.
 • Smette, Ingrid & Rosten, Monika (2019). Å være foreldre og minoritet i Norge.
 • Smette, Ingrid & Rosten, Monika (2019). Å være foreldre og minoritet i Norge.
 • Smette, Ingrid & Rosten, Monika (2019). Å være foreldre og minoritet i Norge.
 • Smette, Ingrid; Murdoch, Jake & Lorcerie, Françoise (2018). Integration of migrant children in schools: A comparative analysis of French and Norwegian approaches and notions of equality.
 • Backe-Hansen, Elisabeth; Smette, Ingrid & Vislie, Camilla (2017). Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt. NOVA Rapport. 4/17.
 • Smette, Ingrid (2017). Child death review in Norway? A case study of the Norwegian inquiry of child deaths in light of international debates on child death review systems..
 • Smette, Ingrid (2017). Ethics and access when consent must come first..
 • Smette, Ingrid (2017, 29. november). Her får incestoffer hjelp etter overgrep. Tilbodet er langt frå like godt andre plassar. [Internett].  NRK.
 • Smette, Ingrid (2017, 29. november). Lansering av evaluering av sentrene mot incest og seksuelle overgrep.. [Radio].  NRK.
 • Smette, Ingrid (2017). Presentasjon av boka Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.
 • Smette, Ingrid (2017, 29. november). Sentre mot incest og seksuelle overgrep i Oslo og Akershus. Intervju i forbindelse med lansering av evalueringsrapport om sentrene.. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Smette, Ingrid (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Presentasjon av resultater av NOVAs evaluering..
 • Smette, Ingrid & Backe-Hansen, Elisabeth (2017). Hva kan vi lære av Barnevoldsutvalget?. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Dullum, Jane Vibeke (2017). Evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Dullum, Jane Vibeke (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår.. NOVA Rapport. 16. Vis sammendrag
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Dullum, Jane Vibeke (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Presentasjon av resultater fra NOVAs evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår..
 • Smette, Ingrid & Wollscheid, Sabine (2017). Effects of instructional programs for second language learners. Results from a rapid review..
 • Smette, Ingrid & Wollscheid, Sabine (2017). Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere. Resultater fra en systematisk kunnskapsoversikt..
 • Stefansen, Kari & Smette, Ingrid (2017). Raising boys and girls: Exploring cultivational parenting through a gender lens.
 • Wollscheid, Sabine; Flatø, Martin; Hjetland, Hanne Næss & Smette, Ingrid (2017). Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt. NIFU-rapport. 30. Vis sammendrag
 • Smette, Ingrid (2016, 23. november). "Mitt eget valg?". [Radio].  NRK.
 • Smette, Ingrid (2016, 06. desember). Ny studie: Elever lærer bedre hvis forholdet til læreren er godt.  Aftenposten.
 • Smette, Ingrid (2016, 09. februar). Syv tips til hvordan skape de viktige fristundene i familien i 2017.  Stavanger Aftenbald.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Strandbu, Åse (2016). Personhood and gendered risks Parents narratives of teenage children’s development.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse & Lavold, Hallvard (2016, 09. juli). Hvorfor har dagens foreldre blitt så idrettsgale?. [Internett].  HiOA Podcast.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Dyb, Halvard Naterstad (2016, 14. april). Derfor engasjerer foreldre seg i barneidretten.  forskning.no.
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2015). Parents' role in Young people's Educational Decision-making in the Context of Autonomous Choice and Individualisation. Vis sammendrag
 • Smette, Ingrid (2015, 21. mai). Drikkepress, popularitet og fellesskap på ungdomsskolen.. [Radio].  Østlandssendingens.
 • Smette, Ingrid (2015, 09. februar). Fritidsaktiviteter - stress eller status.  Stavanger Aftenbladet og Aftenposten Oppvekst.
 • Smette, Ingrid (2015, 02. mai). Stor forskjell på hva som gir status. [Internett].  NRK Super.
 • Smette, Ingrid (2015, 09. mai). Tenåringene som liker foreldrene .  ADRESSEAVISEN.
 • Smette, Ingrid (2015). The Final Year. An Anthropological Study of Community in Two Secondary Schools in Oslo, Norway. Vis sammendrag
 • Smette, Ingrid (2015, 28. april). Å være skoleflink gjør deg ikke populær overalt. [Tidsskrift].  forskning.no.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Strandbu, Åse (2015). Teenage Boys' Struggles with School and Social Relationships. Understanding Parental Expectations and Approaches.
 • Stefansen, Kari & Smette, Ingrid (2015, 14. april). På denne arenaen nekter foreldre å gi slipp.  Aftenposten.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Gilje, Øystein (2015). Parents’ regulation of teenagers’ screen-time in Norway.. Parenting for a Digital Future Research Blog.
 • Strandbu, Åse; Smette, Ingrid & Stefansen, Kari (2015). Parents' involvement in organised youth sport. Beyond harmful pressure and "the optimal push".
 • Strandbu, Åse; Smette, Ingrid & Stefansen, Kari (2015). Young people's views on the ideal parenting in youth sport.
 • Bakketeig, Elisiv; Stang, Elisabeth Gording; Madsen, Christian; Stefansen, Kari & Smette, Ingrid (2014). Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. NOVA Rapport. 19.
 • Smette, Ingrid; Hegna, Kristinn & Lyng, Selma Therese (2014). Introduksjon. Temanummer Skole. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  44(4), s 5- 9
 • Bakken, Anders; Smette, Ingrid & Dæhlen, Marianne (2013). Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering. NOVA Rapport. 11.
 • Skilbrei, May-Len Østbye; Smette, Ingrid & Stefansen, Kari (2013). Ingen satser på kunnskap om seksuell vold. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Skilbrei, May-Len Østbye; Stefansen, Kari & Smette, Ingrid (2013). Den seksuelle volden rammer ikke bare kvinner. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033.
 • Smette, Ingrid (2013). "We must create memories": Symbolising community in a Norwegian lower secondary school.
 • Bakken, Anders; Dæhlen, Marianne; Haakestad, Hedda; Sletten, Mira Aaboen & Smette, Ingrid (2012). Ett år med arbeidslivsfaget. Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn. NOVA Rapport. 1.
 • Lyng, Selma Therese; Smette, Ingrid & Stefansen, Kari (2012). Redaksjonelt. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  42(3-4), s 5- 12
 • Smette, Ingrid; Strandbu, Åse & Dæhlen, Marianne (2011). Ungdomsskolelevers meninger om skolemotivasjon. NOVA Rapport. 4/11.
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2010). Educational horizons: The role of agency, class and gender in the choice of upper secondary education.
 • Smette, Ingrid (2010). Skuletid. Vennskap, makt og utvikling. Anmeldelse av Nilsen, H.B., Bartholdsson, Å. & Aretun, Å.: "Skoletid. Jenter og gutter fra 1. til 10. klasse"; "Den vänliga maktutövningens regim - om normalitet och makt i skolan" & "Barns "växa vilt" och vuxnas vilja att forma.". Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  10(1), s 105- 117
 • Smette, Ingrid (2010). “Work hard now or regret it in the future!” Meanings of education and motivation for schooling among 10th graders in Oslo, Norway.
 • Smette, Ingrid (2008). Anmeldelse av Jackson, C.: "Lads and Ladettes in School: Gender and a Fear of Failure". Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  8(1), s 95- 101
 • Smette, Ingrid (2008). Betydningen av klasse for forestilte og erfarte felleskaper blant elever på 10. trinn.
 • Smette, Ingrid (2008). Educational pathways of young people in Norway: Intersections of gender, ethnicity and social class.
 • Smette, Ingrid (2005). Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubbar. Rapport frå eit forprosjekt om fritidsklubbar og rusførebygging. NOVA Rapport. 12.
 • Smette, Ingrid (2004). Ansvar i grenseland. 16-åringers forståelse av seksuell utnytting. NOVA Rapport. 04.
 • Smette, Ingrid (2003). Den seksuelle slavestand? Ein rapport om kundar i prostitusjonen. (Sexual Slavery? Report on clients in prostitution).
 • Smette, Ingrid (2001). Managing Hearts, Bodies and Beauty. Young Dakar Women's Construction of Selves.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. okt. 2019 16:14 - Sist endret 8. okt. 2020 15:17