Ingrid Smette

Bilde av Ingrid Smette
English version of this page
Mobiltelefon +4792211671E
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er foreldreskap og barndom i ein kulturelt mangfaldig velferdsstat. I mitt postdoktor-prosjekt i Living the Nordic Model intervjuar eg mødre og fedre med oppvekst i  flyktningfamiliar i Noreg. Eg er også involvert den kvalitative  longitudinelle studien Ungdom i endring. Eg har tidlegare forska på ungdoms læring på tvers av familie-, skule og fritid i KnowMo-prosjektet. Doktorgradsprosjektet mitt  var ein etnografisk studie av korleis skulens omsorgs- eller prestasjonskultur som ideal formar fellesskap i og rundt skulen: The final year: An anthropological study of community in two secondary schools in Oslo, Norway.

Bakgrunn

Doktorgrad i sosialantropologi frå Universitetet i Oslo (2015). Fram til 2019 har eg vore forskar i Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet.

Verv

Ansvarleg redaktør for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (Universitetsforlaget)
 

 

Emneord: foreldreskap, ungdom, minoritetar, barndom, flyktningfamiliar
Publisert 15. okt. 2019 16:14 - Sist endret 26. aug. 2021 14:45