Ingrid Smette

Bilde av Ingrid Smette
English version of this page
Mobiltelefon +4792211671E
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er foreldreskap og barndom i ein kulturelt mangfaldig velferdsstat. I mitt postdoktor-prosjekt i Living the Nordic Model intervjuar eg mødre og fedre med oppvekst i  flyktningfamiliar i Noreg. Eg er også involvert den kvalitative  longitudinelle studien Ungdom i endring. Eg har tidlegare forska på ungdoms læring på tvers av familie-, skule og fritid i KnowMo-prosjektet. Doktorgradsprosjektet mitt  var ein etnografisk studie av korleis skulens omsorgs- eller prestasjonskultur som ideal formar fellesskap i og rundt skulen: The final year: An anthropological study of community in two secondary schools in Oslo, Norway.

Bakgrunn

Doktorgrad i sosialantropologi frå Universitetet i Oslo (2015). Fram til 2019 har eg vore forskar i Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet.

Verv

Ansvarleg redaktør for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (Universitetsforlaget)
 

 

Emneord: foreldreskap, ungdom, minoritetar, barndom, flyktningfamiliar

Publikasjoner

 • Østby, Lene; Stefansen, Kari & Smette, Ingrid (2022). Overgrepsutsattes erfaringer med spesialiserte lavterskeltilbud Symbolsk anerkjennelse, solidariske fellesskap. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. doi: 10.18261/tfv.25.1.3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Smette, Ingrid & Hegna, Kristinn (2021). Selvbestemmelse og selvregulering: Nye elevidealer for ungdomsskolen . I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73299-8. s. 113–134. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.142.ch5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strandbu, Åse; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Seippel, Ørnulf (2021). Ungdomsidrettens spenninger. I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73299-8. s. 135–152. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.142.ch6.
 • Rosten, Monika Grønli & Smette, Ingrid (2021). Pragmatic, pious and pissed off: young Muslims girls managing conflicting sexual norms and social control. Journal of Youth Studies. ISSN 1367-6261. s. 1–17. doi: 10.1080/13676261.2021.1981841. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aarset, Monica Five; Smette, Ingrid & Rosten, Monika (2021). Thinking through generation: On parenting and belonging among adult children of immigrants in Norway. I Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne & Britt, Slagsvold (Red.), Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Routledge. ISSN 978-0-367-65471-9. s. 79–95. doi: 10.4324/9781003129592-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Smette, Ingrid; Hyggen, Christer & Bredal, Anja (2021). Foreldrerestriksjoner blant minoritetsungdom: omfang og mønstre i og utenfor skolen. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 62(1), s. 5–26. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-01-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Patrick Lie; Smette, Ingrid & Bredal, Anja (2020). Ungdoms voldsutsatthet og foreldres landbakgrunn. I Bredal, Anja; Eggebø, Helga & Eriksen, Astrid (Red.), Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-68104-3. s. 167–195. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Dullum, Jane Vibeke (2020). The ‘psychological turn’ in self-help services for sexual abuse victims: Drivers and dilemmas. International Review of Victimology. ISSN 0269-7580. doi: 10.1177/0269758020918797.
 • Smette, Ingrid; Bredal, Anja & Stefansen, Kari (2019). From battles to consenus? The role of civil society in the development of violence in close relationships as a policy field. I Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (Red.), Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03233-7. s. 143–158. doi: %3A%20https%3A/doi.org/10.18261/9788215032320-2019-08.
 • Smette, Ingrid (2019). Ethics and access when consent must come first: consequences of formalised ethics for ethnographic research in schools. I Busher, Hugh & Fox, Alison Anne (Red.), Implementing ethics in Educational ethnography. Regulation and practice. . Routledge. ISSN 978-1-138-58023-7. s. 51–63. doi: 10.4324/9780429507489-4.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Strandbu, Åse (2018). Understanding the increase in parents’ involvement in organized youth sports. Sport, Education and Society. ISSN 1357-3322. 23(2), s. 162–172. doi: 10.1080/13573322.2016.1150834. Fulltekst i vitenarkiv
 • Smette, Ingrid (2017). Enhetsskolens ulike lærerblikk. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 1(4), s. 317–331. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-04-04.
 • Løvgren, Mette; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Mossige, Svein (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. 94(2), s. 110–126. doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-02-04.
 • Erstad, Ola & Smette, Ingrid (2017). Sammenhenger mellom læringsarenaer - utfordringer og muligheter. I Erstad, Ola & Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53333-5. s. 151–161.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Strandbu, Åse (2017). Den lille og den store selvstendigheten - ungdoms fortellinger om å lære selvstendighet. I Erstad, Ola & Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53333-5. s. 136–149.
 • Stefansen, Kari; Strandbu, Åse & Smette, Ingrid (2017). Foreldre som "bakkemannskap" for ungdomsskoleelever: klasserelaterte forskjeller. I Erstad, Ola & Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53333-5. s. 113–132.
 • Silseth, Kenneth & Smette, Ingrid (2017). Utviklingssamtalen. Elevens ansvar mellom skole og hjem. I Erstad, Ola & Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53333-5. s. 94–112.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Silseth, Kenneth (2017). Å koble seg på elevers livsverden - betraktninger fra lærere. I Erstad, Ola & Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53333-5. s. 23–36.
 • Smette, Ingrid & Erstad, Ola (2017). Elevers læring på tvers av skole og fritid. I Erstad, Ola & Smette, Ingrid (Red.), Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53333-5. s. 11–21.
 • Strandbu, Åse; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Sandvik, Morten Renslo (2017). Young people’s experiences of parental involvement in youth sport. Sport, Education and Society. ISSN 1357-3322. 24(1), s. 66–77. doi: 10.1080/13573322.2017.1323200. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2017). Parental influence in educational decisions: Young people's perspectives. British Journal of Sociology of Education. ISSN 0142-5692. 38(8), s. 1111–1124. doi: 10.1080/01425692.2016.1245130. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strandbu, Åse; Stefansen, Kari & Smette, Ingrid (2016). En plass i jevnalderfellesskapet. Idrettens betydning i ungomdstida. I Seippel, Ørnulf Nicolay; Sisjord, Mari Kristin & Strandbu, Åse (Red.), Ungdom og idrett. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-44967-4. s. 113–132.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Strandbu, Åse (2016). "De må drive med noe": Idrettenes mening i ungdomstida, fra foreldrenes perspektiv. I Seippel, Ørnulf Nicolay; Sisjord, Mari Kristin & Strandbu, Åse (Red.), Ungdom og idrett. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-44967-4. s. 154–172.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Bossy, Dagmara (2014). Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 38(1), s. 3–19. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skilbrei, May-Len Østbye; Smette, Ingrid & Stefansen, Kari (2013). Seksuell vold - en introduksjon. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 43(4), s. 5–14.
 • Hegna, Kristinn; Dæhlen, Marianne; Smette, Ingrid & Wollscheid, Sabine (2012). ”For mye teori” i fag- og yrkesopplæringen – et spørsmål om målsettinger i konflikt? Europeiske utdanningsregimer og den norske modellen. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 53(2), s. 217–232.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Mossige, Svein (2009). Responsible victims? Young people's understandings of agency and responsibility in sexual situations involving underage girls. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN 1103-3088. 17(4), s. 351–373. doi: 10.1177/110330880901700402.
 • Vestel, Viggo Jan & Smette, Ingrid (2007). Fritidsklubben som forebyggende arena - har den "gått ut på dato"? Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 7(1), s. 77–102.
 • Mossige, Svein; Torgersen, Leila & Smette, Ingrid (2006). Seksuell lavalder: til besvær eller beskyttelse? Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 6(2), s. 7–24.
 • Smette, Ingrid & Stefansen, Kari (2006). "Det var ikke en voldtekt, mer et overgrep..." Kvinners fortolkninger av seksuelle overgrepserfaringer. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 47(1), s. 33–57.
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2005). Om å holde seg for god subjekt-perspektiv på ungdom som bruker seksuelle tjenester som byttemiddel. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. s. 287–308.

Se alle arbeider i Cristin

 • Erstad, Ola & Smette, Ingrid (2017). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-53333-5. 159 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2021). Utviklingssamtalen som «vennlig» maktutøvelse.
 • Smette, Ingrid & Murdoch, Jake (2021). Children of migrants in French and Norwegian schools A comparative analysis of educational attainment of second-generation students and reflections on how approaches to equality matter.
 • Smette, Ingrid (2021). Tilgang til unges stemmer i kvalitative forskning. Fra unges perspektiv, men med forskerens agenda?
 • Golden, Deborah; Lauren, Erdreich; Stefansen, Kari & Smette, Ingrid (2021). Editorial: Class, education and parenting: cross-cultural perspectives. British Journal of Sociology of Education. ISSN 0142-5692. 42(4), s. 453–459. doi: 10.1080/01425692.2021.1946301.
 • Andersen, Patrick Lie; Smette, Ingrid & Bredal, Anja (2019). Ungdoms voldserfaringer i et mangfoldsperspektiv.
 • Rosten, Monika & Smette, Ingrid (2019). Pious,pragmaticand or pissed-off? Muslim girls in Norway dealing with chastity norms and social control.
 • Bakken, Anders; Smette, Ingrid; Bredal, Anja & Rosten, Monika (2019). Parents’ use of integrity violating sanctions in a Norwegian context  .
 • Smette, Ingrid & Rosten, Monika (2019). Å være foreldre og minoritet i Norge.
 • Smette, Ingrid & Rosten, Monika (2019). Å være foreldre og minoritet i Norge.
 • Smette, Ingrid & Rosten, Monika (2019). Å være foreldre og minoritet i Norge.
 • Smette, Ingrid; Kruse, Elise & Rosten, Monika (2019). Minoritetsforeldre under press . [Avis]. Vårt Land.
 • Smette, Ingrid (2019). Opplevde negativ sosial kontroll - men Taghrid (26) vil gjere sine eigne val. . [Radio]. NRK Sogn og Fjordane.
 • Smette, Ingrid (2019). Minoritetsforeldre endrer oppdragelse av egne barn. [Radio]. P4.
 • Dyb, Halvard Naterstad; Rosten, Monika & Smette, Ingrid (2019). Minoritetsforeldre sier nei til autoritær barneoppdragelse . [Avis]. Forskning.no.
 • Smette, Ingrid; Murdoch, Jake & Lorcerie, Françoise (2018). Integration of migrant children in schools: A comparative analysis of French and Norwegian approaches and notions of equality.
 • Smette, Ingrid (2017). Child death review in Norway? A case study of the Norwegian inquiry of child deaths in light of international debates on child death review systems. .
 • Smette, Ingrid (2017). Ethics and access when consent must come first.
 • Smette, Ingrid (2017). Presentasjon av boka Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.
 • Smette, Ingrid (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Presentasjon av resultater av NOVAs evaluering.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Dullum, Jane Vibeke (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Presentasjon av resultater fra NOVAs evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår.
 • Smette, Ingrid & Wollscheid, Sabine (2017). Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere. Resultater fra en systematisk kunnskapsoversikt.
 • Smette, Ingrid & Wollscheid, Sabine (2017). Effects of instructional programs for second language learners. Results from a rapid review.
 • Smette, Ingrid (2017). Sentre mot incest og seksuelle overgrep i Oslo og Akershus. Intervju i forbindelse med lansering av evalueringsrapport om sentrene. [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • Smette, Ingrid (2017). Lansering av evaluering av sentrene mot incest og seksuelle overgrep. [Radio]. NRK.
 • Stefansen, Kari & Smette, Ingrid (2017). Raising boys and girls: Exploring cultivational parenting through a gender lens .
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Dullum, Jane Vibeke (2017). Evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep.
 • Smette, Ingrid & Backe-Hansen, Elisabeth (2017). Hva kan vi lære av Barnevoldsutvalget? Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Smette, Ingrid (2016). Syv tips til hvordan skape de viktige fristundene i familien i 2017. [Avis]. Stavanger Aftenbald.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Strandbu, Åse (2016). Personhood and gendered risks Parents narratives of teenage children’s development .
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse & Lavold, Hallvard (2016). Hvorfor har dagens foreldre blitt så idrettsgale? [Internett]. HiOA Podcast.
 • Smette, Ingrid (2016). "Mitt eget valg?". [Radio]. NRK.
 • Smette, Ingrid (2016). Ny studie: Elever lærer bedre hvis forholdet til læreren er godt. [Avis]. Aftenposten.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Dyb, Halvard Naterstad (2016). Derfor engasjerer foreldre seg i barneidretten. [Avis]. forskning.no.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid & Gilje, Øystein (2015). Parents’ regulation of teenagers’ screen-time in Norway. Parenting for a Digital Future Research Blog.
 • Stefansen, Kari & Smette, Ingrid (2015). På denne arenaen nekter foreldre å gi slipp. [Avis]. Aftenposten.
 • Smette, Ingrid (2015). Drikkepress, popularitet og fellesskap på ungdomsskolen. [Radio]. Østlandssendingens .
 • Smette, Ingrid (2015). Stor forskjell på hva som gir status. [Internett]. NRK Super.
 • Smette, Ingrid (2015). Fritidsaktiviteter - stress eller status. [Avis]. Stavanger Aftenbladet og Aftenposten Oppvekst.
 • Smette, Ingrid (2015). Å være skoleflink gjør deg ikke populær overalt. [Tidsskrift]. forskning.no.
 • Smette, Ingrid (2015). Tenåringene som liker foreldrene . [Avis]. ADRESSEAVISEN .
 • Strandbu, Åse; Smette, Ingrid & Stefansen, Kari (2015). Parents' involvement in organised youth sport. Beyond harmful pressure and "the optimal push" .
 • Strandbu, Åse; Smette, Ingrid & Stefansen, Kari (2015). Young people's views on the ideal parenting in youth sport.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Strandbu, Åse (2015). Teenage Boys' Struggles with School and Social Relationships. Understanding Parental Expectations and Approaches.
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2015). Parents' role in Young people's Educational Decision-making in the Context of Autonomous Choice and Individualisation.
 • Smette, Ingrid; Hegna, Kristinn & Lyng, Selma Therese (2014). Introduksjon. Temanummer Skole. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 44(4), s. 5–9.
 • Skilbrei, May-Len Østbye; Stefansen, Kari & Smette, Ingrid (2013). Den seksuelle volden rammer ikke bare kvinner. Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Skilbrei, May-Len Østbye; Smette, Ingrid & Stefansen, Kari (2013). Ingen satser på kunnskap om seksuell vold. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Smette, Ingrid (2013). "We must create memories": Symbolising community in a Norwegian lower secondary school .
 • Lyng, Selma Therese; Smette, Ingrid & Stefansen, Kari (2012). Redaksjonelt. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 42(3-4), s. 5–12.
 • Smette, Ingrid (2010). “Work hard now or regret it in the future!” Meanings of education and motivation for schooling among 10th graders in Oslo, Norway.
 • Smette, Ingrid (2010). Skuletid. Vennskap, makt og utvikling. Anmeldelse av Nilsen, H.B., Bartholdsson, Å. & Aretun, Å.: "Skoletid. Jenter og gutter fra 1. til 10. klasse"; "Den vänliga maktutövningens regim - om normalitet och makt i skolan" & "Barns "växa vilt" och vuxnas vilja att forma.". Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 10(1), s. 105–117.
 • Hegna, Kristinn & Smette, Ingrid (2010). Educational horizons: The role of agency, class and gender in the choice of upper secondary education.
 • Smette, Ingrid (2008). Anmeldelse av Jackson, C.: "Lads and Ladettes in School: Gender and a Fear of Failure". Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 8(1), s. 95–101.
 • Smette, Ingrid (2008). Educational pathways of young people in Norway: Intersections of gender, ethnicity and social class.
 • Smette, Ingrid (2008). Betydningen av klasse for forestilte og erfarte felleskaper blant elever på 10. trinn.
 • Smette, Ingrid & Rosten, Monika (2019). Et iakttatt foreldreskap. Om å være foreldre og minoritet i Norge. NOVA, OsloMet. ISSN 978-82-7894-691-6. 2019(3).
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Dullum, Jane Vibeke (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. Velferdsforskningsinstituttet NOVA . ISSN 978-82-7894-643-5. 2017(16).
 • Wollscheid, Sabine; Flatø, Martin; Hjetland, Hanne Næss & Smette, Ingrid (2017). Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0307-4.
 • Backe-Hansen, Elisabeth; Smette, Ingrid & Vislie, Camilla (2017). Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt. Velferdsforskningsinstituttet NOVA . ISSN 978-82-7894-617-6.
 • Smette, Ingrid (2015). Avgangsåret. En antropologisk studie av felleskap i skolen. University of Oslo.
 • Bakketeig, Elisiv; Stang, Elisabeth Gording; Madsen, Christian; Stefansen, Kari & Smette, Ingrid (2014). Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. NOVA. ISSN 978-82-7894-536-0. 2014(19).
 • Bakken, Anders; Smette, Ingrid & Dæhlen, Marianne (2013). Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering. NOVA. ISSN 978-82-7894-478-3. 2013(11).
 • Bakken, Anders; Dæhlen, Marianne; Haakestad, Hedda; Sletten, Mira Aaboen & Smette, Ingrid (2012). Ett år med arbeidslivsfaget. Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISSN 978-82-7894-408-0. 2012(1).
 • Smette, Ingrid; Strandbu, Åse & Dæhlen, Marianne (2011). Ungdomsskolelevers meninger om skolemotivasjon. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISSN 9788278943731.
 • Smette, Ingrid (2005). Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubbar. Rapport frå eit forprosjekt om fritidsklubbar og rusførebygging. NOVA. ISSN 82-7894-214-5. 2005(12).
 • Smette, Ingrid (2004). Ansvar i grenseland. 16-åringers forståelse av seksuell utnytting. NOVA. ISSN 0808-5013. 13(04).
 • Smette, Ingrid (2003). Den seksuelle slavestand? Ein rapport om kundar i prostitusjonen. (Sexual Slavery? Report on clients in prostitution). Pro Sentret.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. okt. 2019 16:14 - Sist endret 26. aug. 2021 14:45

Forskergrupper