Karoline Andrea Ihlebæk

Bilde av Karoline Andrea Ihlebæk
English version of this page
Telefon +47-22840759
Mobiltelefon 91560837
Rom 481
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Politisk kommunikasjon, offentlighet og offentlig debatt, publikumsdeltakelse og folkejournalistikk, endringer i medienes redaksjonelle makt, ytringsfrihet, migrasjon.

Medlem av

Undervisning

Pågående prosjekter

2017 - 2018 Kommentarfelt til glede og besvær - Politiske aktørers moderering av innvandringsdebatten på Facebook (Rådet for anvendt medieforskning)

2017 - 2018 Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach w/Institute for Social Research (NFR)

2015 - 2019 Postdoktor-prosjekt: En komparativ studie om håndteringen av offentlige debatter om innvandring i Norge, Sverige og Danmark

Tidligere prosjekter

2013 - 2014 Status for ytringsfriheten i Norge (Fritt Ord)

2010 - 2013 PhD. Balansekunst. Publikumsdeltakelse og tilnærminger til redaksjonell kontroll

2012 - 2013 Nettdebatten etter 22. juli (finansiert av RAM)

2012 - 2013 App-power - Innovasjon i nye rammer (finansiert av RAM)

2007 - 2008 Nye medieplattformer, publikumsdeltakelse og redaksjonelle dilemmaer 

Andre stillinger

2013 - 2018 Førsteamanuensis NTNU Gjøvik (20%)

2014 - 2015 Seniorrådgiver i Kulturdepartementet

Emneord: Medier og kommunikasjon, Ytringsfrihet og demokrati i mediene

Publikasjoner

 • Luengo, Maria & Ihlebæk, Karoline Andrea (2019). Journalism, solidarity and the civil sphere: The case of Charlie Hebdo. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  34(3), s 286- 299 . doi: 10.1177/0267323119844411
 • Figenschou, Tine Ustad & Ihlebæk, Karoline Andrea (2018). Challenging Journalistic Authority Media criticism in far-right alternative media. Journalism Studies.  ISSN 1461-670X. . doi: 10.1080/1461670X.2018.1500868
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Larsson, Anders Olof (2018). Learning by Doing: Perspectives on social media regulations in Norwegian news organizations. Journalism Studies.  ISSN 1461-670X.  19(6), s 905- 920 . doi: 10.1080/1461670X.2016.1239184 Vis sammendrag
 • Sundnes Løvlie, Anders; Ihlebæk, Karoline Andrea & Larsson, Anders Olof (2018). ‘Friends call me racist’: Experiences of repercussions from writing comments on newspaper websites. Journalism - Theory, Practice & Criticism.  ISSN 1464-8849.  s 1- 19 . doi: 10.1177/1464884918781794 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sundnes Løvlie, Anders; Ihlebæk, Karoline Andrea & Larsson, Anders Olof (2018). User Experiences with Editorial Control in Online Newspaper Comment Fields. Journalism Practice.  ISSN 1751-2786.  12(3), s 362- 381 . doi: 10.1080/17512786.2017.1293490 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Endresen, Ingrid Thorseth (2017). Editorial perspectives on the public debate on immigration, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  5.  s 139 - 163 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Larsson, Anders Olof & Ihlebæk, Karoline Andrea (2016). BEYOND “J-TWEETERS” - Assessing the social media use of Norwegian journalists across multiple platforms. Journalism Practice.  ISSN 1751-2786.  11(6), s 689- 704 . doi: 10.1080/17512786.2016.1181983
 • Steen-Johnsen, Kari; Ihlebæk, Karoline Andrea & Enjolras, Bernard (2016). News on new platforms: Norwegian journalists face the digital age, In Jeffrey C. Alexander; Elizabeth Butler Breese & Mariá Luengo (ed.),  The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107448513.  10.  s 190 - 210 Vis sammendrag
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Krumsvik, Arne H. (2015). Editorial power and public participation in online newspapers. Journalism - Theory, Practice & Criticism.  ISSN 1464-8849.  16(4), s 470- 487 . doi: 10.1177/1464884913520200
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2014). Folkejournalistik i lokal kringkasting, I: Lisbeth Morlandstø & Arne H. Krumsvik (red.),  Innovasjon og verdiskaping i lokale medier.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40580-9.  10.  s 196 - 214
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2014). En kamp om makt og mening: Casestudie av Nordlys på iPad, I: Lisbeth Morlandstø & Arne H. Krumsvik (red.),  Innovasjon og verdiskaping i lokale medier.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40580-9.  Kapittel 6.  s 127 - 142
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Syvertsen, Trine & Ytreberg, Espen (2014). Keeping Them and Moving Them: TV Scheduling in the Phase of Channel and Platform Proliferation. Television & New Media.  ISSN 1527-4764.  15(5), s 470- 486 . doi: 10.1177/1527476413479676
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Løvlie, Anders Sundnes & Mainsah, Henry (2013). Mer åpenhet, mer kontroll? Håndteringen av nettdebatten etter 22.juli. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  20(3), s 223- 241 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Syvertsen, Trine; Ihlebæk, Karoline Andrea & Ytreberg, Espen (2011). Farvel til mangfoldet? Endringer i norske tv-kanalers programlegging og sendeskjemaer etter digitaliseringen. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  18(3), s 217- 240
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2009). Folkejournalistikk i NRK redaksjonelle valg og utøvelse av kontroll. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  16(4), s 363- 378 . doi: http://www.idunn.no/ts/nmt/2009/04
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Ytreberg, Espen (2009). Moderering av digital publikumsdeltakelse. Idealer, praksiser og dilemmaer. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  16(1), s 48- 64
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2008). Publikumsdeltakelse og redaksjonelle dilemmaer, I: Gunn Enli & Eli Skogerbø (red.),  Digitale dilemmaer. Nye medieformer, nye utfordringer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205384125.  Kapittel 5.  s 79 - 102

Se alle arbeider i Cristin

 • Kalsnes, Bente & Ihlebæk, Karoline Andrea (2018). Politiske partier sensurerer skjult på Facebook. Aftenposten. Vis sammendrag
 • Figenschou, Tine Ustad & Ihlebæk, Karoline Andrea (2017). The mainstream is fake: Media criticism and distrust from the radical right.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2017). Book review: Participatory Culture in a Networked Era. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X. . doi: 10.1080/1369118X.2017.1417462
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Figenschou, Tine Ustad (2017). Media criticism and mistrust in radical right-wing alternative media.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Figenschou, Tine Ustad (2017). The mainstream is fake: Media criticism and mistrust in right-wing alternative media.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Larsson, Anders Olof (2017). Managing the immigration debate – A comparative study of Scandinavian news organizations.
 • Kalsnes, Bente & Ihlebæk, Karoline Andrea (2017). Studying the immigration debate on politicians’ Facebook pages.
 • Kalsnes, Bente; Ihlebæk, Karoline Andrea & Simonsen, Chris-Adrian (2017). Discussing immigration on social media - A study of Norwegian politicians’ Facebook pages.
 • Sundnes Løvlie, Anders; Ihlebæk, Karoline Andrea & Larsson, Anders Olof (2017). “Friends Call Me Racist”: Experiences of Repercussions From Writing Comments On Newspaper Websites.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2016). Book review: Medialisering. Mediernes rolle i sosial og kulturel forandring. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  37(2), s 133- 135
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Larsson, Anders Olof (2016). Learning by Failing - Editorial Expectations to Social Media Use Among Journalists.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Larsson, Anders Olof (2016). Social media guidance in Norwegian news organisations.
 • Løvlie, Anders Sundnes; Ihlebæk, Karoline Andrea & Larsson, Anders Olof (2016). User Experiences With Editorial Control in Online Comments Sections After the 2011 Terror Attacks in Norway.
 • Sundnes Løvlie, Anders; Ihlebæk, Karoline Andrea & Larsson, Anders Olof (2016). Experiences of repercussions from participation in online debate.
 • Sundnes Løvlie, Anders; Ihlebæk, Karoline Andrea & Larsson, Anders Olof (2016). User experiences with editorial control in online comments sections after the 2011 terror attacks in Norway.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2014). Ytringsfrihet og den offentlige debatten, I: Bernard Enjolras; Terje Rasmussen & Kari Steen-Johnsen (red.),  Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-453-1.  Kap. 7.  s 153 - 165
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Løvlie, Anders Sundnes (2014). Users' experience of editorial control in online discussion forums after the Oslo terror attacks.
 • Larsen, Anna Grøndahl & Ihlebæk, Karoline Andrea (2014). Journalistikk i en digital tidsalder, I: Bernard Enjolras; Terje Rasmussen & Kari Steen-Johnsen (red.),  Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-453-1.  kapittel 5.  s 107 - 125
 • Løvlie, Anders Sundnes; Ihlebæk, Karoline Andrea; Mainsah, Henry; Enjolras, Bernard; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2014). Hverken kloakk eller ekkokammer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Staksrud, Elisabeth; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Gustafsson, Maria Helena; Ihlebæk, Karoline Andrea; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Sætrang, Synne; Trygstad, Sissel & Utheim, Maria (2014). Ytringsfrihet i Norge : Holdninger og erfaringer i befolkningen : Resultater fra befolkningsundersøkelsen 2014. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2013). En kamp om makt og mening: Casestudie av Nordlys på iPad.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2013). Hype, hope and hostility – the innovations of apps in the media industry. Case studies of NRK and Amedia.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Løvlie, Anders Sundnes (2013). What we say is used against us. Participants view on editorial control in online discussion forums.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2012). Tilrettelegging av publikumsdeltakelse for ungdom- En analyse av Aftenpostens debatt-tjeneste Si;D.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Krumsvik, Arne H. & Storsul, Tanja (2012). Actor-network theory and the innovations of apps in the media industry.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Mainsah, Henry Nsaidzeka & Løvlie, Anders Sundnes (2012). Nettdebatten etter 22.juli.
 • Storsul, Tanja; Ihlebæk, Karoline Andrea & Krumsvik, Arne Håskjold (2012). App power.
 • Enli, Gunn & Ihlebæk, Karoline Andrea (2011). 'Dancing with the audience': Administrating vote-ins in public and commercial broadcasting. Media Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  33(6), s 953- 962 . doi: 10.1177/0163443711412299
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Sundet, Vilde Schanke (2011). The professionalization of ordinariness. Managing a non-professional media career.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2010). Controlling the masses – The use of control mechanisms in Norwegian newspapers’ online debates.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Sundet, Vilde Schanke (2010). The Professionalism of 'Ordinariness': Managing a non-professional media career. Vis sammendrag
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Ytreberg, Espen (2010). The moderator : managing the continuum of control.
 • Enli, Gunn & Ihlebæk, Karoline Andrea (2009). The ethics of viewer influence and return path economy in multiplatform TV. Exploring the format Strictly Come Dancing.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2009). Audience participation in the media industry. Editorial dilemmaes and use of control.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2009). Du setter dagsorden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Sundet, Vilde Schanke (2009). Amatører og profesjonelle på Twitter. Vox publica.  ISSN 1504-5927. Vis sammendrag
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Ytreberg, Espen (2008). "-Neger er litt sånn tvilsomt." Idealer, praksiser og dilemmaer i moderering av digital publikumsdeltakelse.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2007). "Det er vi som byr opp til dans" - Redaksjonelle dilemmaer i NRKs folkejournalistiske prosjekt ØstNyttMagasinet.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2007). Folkejournalistikkens utfordringer. Vox publica.  ISSN 1504-5927.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea (2007). Nye medieplattformer, publikumsdeltakelse og redaksjonelle dilemmaer.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Maasø, Arnt (2007). Om kulturdekningen i Colosseum, Colosseum Spesial, SAAB, Sarahs fornemmelse av kultur, Absolutt Underholdning, Kulturbeitet og Store Studio.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Ytreberg, Espen (2007). Moderatoren i norske medier.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2015 09:35 - Sist endret 21. aug. 2018 11:56

Prosjekter