Khalid Ezat Azam

Bilde av Khalid Ezat Azam
English version of this page
Mobiltelefon 91180398
Rom 412
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Khalid Ezat Azam forsker på hvordan nordiske foreldre setter grenser og engasjerer seg i barn og unges dataspilling. Han skal gjennom prosjektet se på hvilke strategier nordiske foreldre velger, samt undersøke hvilke normer, verdier og idealer disse valgene bygger på. Prosjektet er tilknyttet Living the Nordic Model som er en tverrfaglig forskningsgruppe som utforsker barndom i nordiske land.

Bakgrunn

Khalid er utdannet sosiolog fra NTNU i Trondheim (2011) hvor han skrev masteroppgave om dataspill. Han har arbeidet med oppgaver knyttet til barn og unges mediebruk som rådgiver i Medietilsynet (2012-2018) og har særlig hatt ansvar for dataspill-feltet. 

Emneord: Dataspill, Barn og unges mediebruk, Populærkultur, Medier og kommunikasjon

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 19. des. 2018 09:40 - Sist endret 20. des. 2018 14:29

Prosjekter

Forskergrupper