Niamh Ni Bhroin

Bilde av Niamh Ni Bhroin
English version of this page
Telefon +47 45410967
Mobiltelefon +47 45410967
Rom 468
Treffetider Tirsdag 13:30-15:00
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Faglige Interesser

Jeg forsker på barn og unges digitale hverdag. Mitt PhD prosjekt (2015, UiO) undersøkte hvordan unge samiske og irske mennesker brukte sosiale medier til å skape nye muligheter for kommunikasjon. Jeg bruker primært kvalitative metoder, inkludert observasjon og intervjuer. Jeg er også interessert i nye etiske utfordringer som oppstår når man forsker med og på barn og unge i digitale medier.

Jeg har undervist i mediehistorie og medie institusjoner, metode og journalistikk ved Instituttet for medier og kommunikasjon, UiO. 

Emneord: Barn og medier, Medieinnovasjon, Samfunnsinnovasjon i medier, Sosiale medier, Deltakelse, Digital Literacy, Minority Languages, metode, Forskningsetikk, Digital kompetanse
Publisert 4. juni 2012 11:45 - Sist endret 13. okt. 2021 10:33