Niamh Ni Bhroin

Bilde av Niamh Ni Bhroin
English version of this page
Telefon +47-45410967
Mobiltelefon +47-45410967
Rom 468
Treffetider Tirsdag 13:30-15:00
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Faglige Interesser

Jeg forsker på hvordan brukere av digitale medier kan delta i medieinnovasjon som er rettet mot å oppnå samfunnsendringer.  Jeg forsker på mediennovasjon ved bruk av teorier og begreper om deltakelse og styrking (empowerment), særlig i sosiale og digitale medier.  Som postdoktor (2015-2020) forsker jeg også på hvordan barn utvikler digital kompetanse.

Jeg har PhD fra Universitetet i Oslo fra 2015.  Avhandlingen min undersøker hvordan brukere av minoritetsspråk skapte nye muligheter for kommunikasjon i sosiale medier.

Jeg har undervist i mediehistorie og medie institusjoner, metode og journalistikk ved Instituttet for medier og kommunikasjon, Universitet i Oslo. 

 

Emneord: Medieinnovasjon, Samfunnsinnovasjon i medier, Sosiale medier, Deltakelse, Digital Literacy, Barn og unges mediebruk, Minority Languages, metode, Forskningsetikk, Digital kompetanse

Publikasjoner

Krumsvik, Arne H.; Milan, Stefania; Ni Bhroin, Niamh & Storsul, Tanja (2019). Making (Sense of) Media Innovations, In Mark Deuze & Mirjam Prenger (ed.),  Making Media: Production, Practices, and Professions.  Amsterdam University Press.  ISBN 9789462988118.  Chapter 14.

Toft Nørgård, Rikke; Ess, Charles Melvin & Ni Bhroin, Niamh (2018). Robot-Teachers and Phronēsis: Designing Signature Pedagogy with Robots, In Mark Coeckelbergh, Janina Loh; Michael Funk; Johanna Seibt and Michael Nørskov (eds.),  Envisioning Robots in Society – Power, Politics, and Public Space.  IOS Press.  ISBN 9781614999300.  Del 4, Kapittel 1.  s 187 - 198

Ljungblad, Sarah; Serholt, Sofia; Milosevic, Tijana; Ni Bhroin, Niamh; Nørgård, Rikke Toft; Lindgren, Pamela; Ess, Charles Melvin; Barendregt, Wolmet & Obaid, Mohammad (2018). Critical Robotics: Exploring a New Paradigm, In Tone Bratteteig & Frode Eika Sandnes (ed.),  NordiCHI '18 - Proceedings of the 10th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, Oslo, Norway — September 29 - October 03, 2018.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-6437-9.  KAPITTEL.

Ní Bhroin, Niamh & Rehder, Mads Middelboe (2018) Digital Natives of Naïve Experts? Exploring how Norwegian children (aged 9-15) understand the Internet. LSE: EU Kids Online. Available at: http://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/norway-report.pdf

Ní Bhroin, N. (2015).  Social Media-Innovation: The Case of Indigenous Tweets.  The Journal of Media Innovations. Vol 2(1) pp. 89-106

Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva & Ni Bhroin, Niamh (2015). Samepolitikk på dagsordenen, I: Bjørn Bjerkli & Per Selle (red.),  Samepolitikkens utvikling.  Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-48262-3.  10.  pp. 249 - 273

Ní Bhroin, N. (2013). Small Pieces in a Social Innovation Puzzle? Exploring the Motivations of Minority Language Users in Social Media. In T. Storsul and A.H. Krumsvik (2013) Media Innovations: A Multidisciplinary Study of Change.  Göteborg: Nordicom pp. 219-238

 • Krumsvik, Arne H.; Milan, Stefania; Ni Bhroin, Niamh & Storsul, Tanja (2019). Making (Sense of) Media Innovations, In Mark Deuze & Mirjam Prenger (ed.),  Making Media: Production, Practices, and Professions.  Amsterdam University Press.  ISBN 9789462988118.  Chapter 14.  s 193 - 205
 • Ni Bhroin, Niamh (2019). Indigenous, Nordic and Digital? How Sámi-language users negotiate access to digital media, In Anna Sparrman (ed.),  Making Culture: Children and Young People's Leisure Cultures.  Kulturanalys Norden.  ISBN 9789187046605.  IV.II.  s 115 - 126
 • Ljungblad, Sarah; Serholt, Sofia; Milosevic, Tijana; Ni Bhroin, Niamh; Nørgård, Rikke Toft; Lindgren, Pamela; Ess, Charles Melvin; Barendregt, Wolmet & Obaid, Mohammad (2018). Critical Robotics: Exploring a New Paradigm, In Tone Bratteteig & Frode Eika Sandnes (ed.),  NordiCHI '18 - Proceedings of the 10th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, Oslo, Norway — September 29 - October 03, 2018.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-6437-9.  KAPITTEL. Vis sammendrag
 • Toft Nørgård, Rikke; Ess, Charles Melvin & Ni Bhroin, Niamh (2018). Robot-Teachers and Phronēsis: Designing Signature Pedagogy with Robots, In Janina Loh; Michael Funk; Johanna Seibt; Michael Nørskov (ed.),  Envisioning Robots in Society – Power, Politics, and Public Space.  IOS Press.  ISBN 9781614999300.  Del 4, Kapittel 1.  s 187 - 198
 • Ni Bhroin, Niamh (2015). Social Media-Innovation: The Case of Indigenous Tweets. Journal of Media Innovations.  ISSN 1894-5562.  2(1), s 89- 106 . doi: http://dx.doi.org/10.5617/jmi.v2i1.974
 • Ni Bhroin, Niamh (2013). Small Pieces in a Social Innovation Puzzle? Exploring the Motivations of Minority Language Users, In Tanja Storsul & Arne H. Krumsvik (ed.),  Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-65-7.  14.  s 219 - 239

Se alle arbeider i Cristin

 • Krüger, Steffen & Ni Bhroin, Niamh (2019). Vital Signs: Datafication and Inequality in Self-Tracking Health Insurance Deals.
 • Krüger, Steffen & Ni Bhroin, Niamh (2019). Your Health is Our Wealth: Self-tracking health insurance deals, privacy and the erosion of solidarity., In Catherine Fieschi & Heather Grabbe (ed.),  The European Way of Digital: How to make tech work for Open Societies in Europe.  European Policy Institute.  ISBN 9781999961121.  6.  s 51 - 60
 • Ni Bhroin, Niamh (2019). Digital natives or naïve experts? Exploring how Norwegian children understand the internet.
 • Ni Bhroin, Niamh (2019). How Sámi Youth Negotiate Access to Digital Culture.
 • Ni Bhroin, Niamh (2019). Sámi Youth, Digital and Minority Media.
 • Ni Bhroin, Niamh & Mc Monagle, Sarah (2019). Navigating the Cyber-Waves: A comparative analysis of two social media campaigns promoting the Irish language.
 • Ni Bhroin, Niamh & Milan, Stefania (2019). Media Innovation and Social Change: Introduction to the Special Issue.
 • Ljungblad, Sarah; Serholt, Sofia; Milosevic, Tijana; Ni Bhroin, Niamh; Nørgård, Rikke Toft; Lindgren, Pamela; Ess, Charles Melvin; Barendregt, Wolmet & Obaid, Mohammad (2018). Critical Robotics: Exploring a New Paradigm.
 • Ni Bhroin, Niamh & McMonagle, Sarah (2018). Mind your (Irish) Language! Knowledge Creation in Minority Languages on Wikipedia.
 • Ni Bhroin, Niamh & Rehder, Mads Middelboe (2018). Digital Natives or Naïve Experts? Exploring how Norwegian children (aged 9-15) understand the Internet..
 • Ni Bhroin, Niamh & Rehder, Mads Middelboe (2018). Using digital technologies to interact with friends at a Youth Club – a study of how varying access to technologies influences opportunities for social interaction at a youth club in Copenhagen.
 • Ni Bhroin, Niamh & Skogerbø, Eli (2018). #NRK Rein: Exploring a mainstream and multi-platform Indigenous Media production by a Public Service Broadcaster as a Media Innovation.
 • Nørgård, Rikke Toft; Ess, Charles Melvin & Ni Bhroin, Niamh (2018). Robot Teachers: Towards a Phronetic Model for Future-Oriented Education Design.
 • Rasmussen, Torkel; Sand, Stine Agnete & Ni Bhroin, Niamh (2018). Indigenous Journalism, Media Innovations and Social Change. Vis sammendrag
 • Sand, Stine Agnete; Ni Bhroin, Niamh & Rasmussen, Torkel (2018). Indigenous Journalism, Innovation and Social Change.
 • Sand, Stine Agnete; Rasmussen, Torkel & Ni Bhroin, Niamh (2018). Indigenous Journalism, Media Innovations and Social Change.
 • Ni Bhroin, Niamh (2015). Lost in Space? Social Media-Innovation and Minority Language Use. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2012 11:45 - Sist endret 24. jan. 2019 11:07