Niamh Ni Bhroin

Bilde av Niamh Ni Bhroin
English version of this page
Telefon +47-45410967
Mobiltelefon +47-45410967
Rom 468
Treffetider Tirsdag 13:30-15:00
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Faglige Interesser

Jeg forsker på hvordan brukere av digitale medier kan delta i medieinnovasjon som er rettet mot å oppnå samfunnsendringer.  Jeg forsker på mediennovasjon ved bruk av teorier og begreper om deltakelse og styrking (empowerment), særlig i sosiale og digitale medier.  Som postdoktor (2015-2020) forsker jeg også på hvordan barn utvikler digital kompetanse.

Jeg har PhD fra Universitetet i Oslo fra 2015.  Avhandlingen min undersøker hvordan brukere av minoritetsspråk skapte nye muligheter for kommunikasjon i sosiale medier.

Jeg har undervist i mediehistorie og medie institusjoner, metode og journalistikk ved Instituttet for medier og kommunikasjon, Universitet i Oslo. 

 

Emneord: Medieinnovasjon, Samfunnsinnovasjon i medier, Sosiale medier, Deltakelse, Digital Literacy, Barn og unges mediebruk, Minority Languages, metode, Forskningsetikk, Digital kompetanse

Publikasjoner

Ní Bhroin, N. (2015).  Social Media-Innovation: The Case of Indigenous TweetsThe Journal of Media Innovations. Vol 2(1) pp. 89-106

Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva & Ni Bhroin, Niamh (2015). Samepolitikk på dagsordenen, I: Bjørn Bjerkli & Per Selle (red.),  Samepolitikkens utvikling.  Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-48262-3.  10.  pp. 249 - 273

Ní Bhroin, N. (2013). Small Pieces in a Social Innovation Puzzle? Exploring the Motivations of Minority Language Users in Social Media. In T. Storsul and A.H. Krumsvik (2013) Media Innovations: A Multidisciplinary Study of ChangeGöteborg: Nordicom pp. 219-238

  • Krumsvik, Arne H.; Milan, Stefania; Ni Bhroin, Niamh & Storsul, Tanja (2018). Making (Sense of) Media Innovations, In Mark Deuze & Mirjam Prenger (ed.),  Making Media: Production, Practices, and Professions.  Amsterdam University Press.  ISBN 9789462988118.  Chapter 14.

Se alle arbeider i Cristin

  • Ni Bhroin, Niamh; Ljungblad, Sarah; Serholt, Sofia; Milosevic, Tijana; Nørgård, Rikke Toft; Lindgren, Pamela; Ess, Charles Melvin & Barendregt, Wolmet (2018). Critical Robotics: Exploring a New Paradigm.
  • Ni Bhroin, Niamh & McMonagle, Sarah (2018). Mind your (Irish) Language! Knowledge Creation in Minority Languages on Wikipedia.
  • Ni Bhroin, Niamh & Rehder, Mads Middelboe (2018). Norwegian children (aged 9-15)'s use and understanding of conceptual frameworks relating to the Internet and digital media.
  • Ni Bhroin, Niamh & Rehder, Mads Middelboe (2018). Using digital technologies to interact with friends at a Youth Club – a study of how varying access to technologies influences opportunities for social interaction at a youth club in Copenhagen.
  • Ni Bhroin, Niamh & Skogerbø, Eli (2018). #NRK Rein: Exploring a mainstream and multi-platform Indigenous Media production by a Public Service Broadcaster as a Media Innovation.
  • Nørgård, Rikke Toft; Ess, Charles Melvin & Ni Bhroin, Niamh (2018). Robot Teachers: Towards a Phronetic Model for Future-Oriented Education Design.
  • Sand, Stine Agnete; Ni Bhroin, Niamh & Rasmussen, Torkel (2018). Indigenous Journalism, Innovation and Social Change.
  • Sand, Stine Agnete; Rasmussen, Torkel & Ni Bhroin, Niamh (2018). Indigenous Journalism, Media Innovations and Social Change.
  • Ni Bhroin, Niamh (2015). Lost in Space? Social Media-Innovation and Minority Language Use. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2012 11:45 - Sist endret 9. feb. 2018 12:47