Ragnar Waldahl

Bilde av Ragnar Waldahl
Telefon +47-22850430
Brukernavn

Bakgrunn

Mag.art i statsvitenskap 1970 og dr. philos. på avhandlingen "Kommunikasjon og politisk deltagelse" 1984. Tilknyttet Det norske valgforskningsprogram ved Institutt for samfunnsforskning 1968 - 1976. Deretter ansatt ved Universitetet i Oslo, først som amanuensis/førsteamanuensis ved Institutt for presseforskning/Institutt for medier og kommunikasjon, og fra 1993 som professor i medievitenskap.

Faglige kompetanseområder

Politisk kommunikasjon, særlig sett fra velgernes perspektiv

Teorier for opinionsdannelse og holdningspåvirkning

Medienes påvirkning av individ og samfunn

Nyhetsanalyse

Politiske meningsmålinger

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMK

Politiske meningsmålinger

Emneord: Politisk kommunikasjon, Opinionsdannelse, Politiske meningsmålinger, Medier og kommunikasjon, Mediepåvirkning

Publikasjoner

1974 "Politisk engasjement og velgerstabilitet". Tidsskrift for samfunnsforskning, vol. 15, nr 2.

1977 "SV og valgene i 1973 og 1975. Fra suksess til nederlag". Tidsskrift for samfunnsforskning, vol. 18, nr 4.

1979 "Selektiv bruk av politisk kommunikasjon". Pressens årbog.

1981 "Intervjuundersøkelser i norsk samfunnsforskning". Tidsskrift for samfunnsforskning, vol. 22, nr 6. (Med S. Grønmo).

1982 Kommunikasjon og politisk deltagelse. Oslo, Universitetsforlaget.

1982 "The Distribution of Political Participation in Norway". Scandinavian Political Studies, vol 5(NS), no 4. (Med L. Rose).

1985 "Norwegian Attitudes Towards Defense and Foreign Policy Issues". I Flynn & Rattinger (eds): The Public and Atlantic Defense. Totowa, Rowmann & Allanhead.

1985 "Politisk kommunikasjon og deltakerdemokrati". Statsvetenskapeleg tidsskrift, vol. 88, nr 1.

1991 "Political Attitudes and Public Opinion". I Rønning and Lundby (eds.): Media and Communication: Readings in Methodology, History and Culture. Oslo, Universitetsforlaget.

1995 "Avisenes bruk av meningsmålinger". Norsk medietidsskrift, vol. 2, nr 1.

1995 "Kampen om det ufødte liv". Sosiologisk tidsskrift, vol. 3, nr 2.

1995 "Påliteligheten til erindringsdata". Norsk statsvitenskapelige tidsskrift, vol. 11, nr 4. (med B. Aardal).

1995 "Public Information Strategies". Radiation Protection Dosimetry, vol. 62, no 1/2.

1998 Perspectives on Media, Culture and Democracy in Zimbabwe, IMK-rapport no 33. (red.).

1998 "A Cognitive Perspectiv on Media Effects". I Höijer & Werner (eds.): Cultural Cognition. Gøteborg, Nordicom.

1999 Mediepåvirkning, Revidert utgave. Oslo, AdNotam, Gyldendal.

1999 “Medier, meningsdannelse og den politiske dagsorden”. Politica, vol. 31, nr 2.

2000 ”Reporting Radiation and other Risk issues in Norwegian and Swedish Newspapers”. Nordicom Review, vol. 21, no 1. (med Å. Nilsson, J. Reitan og A. Tønnesen)

2000 ”The Accuracy of Recalled Previous Voting: Evidence from Norwegian Election Study Panels”. Scandinavian Political Studies, vol. 23, no 4. (med B. Aardal)

2002 Nyheter først og fremst. Norske tv-nyheter: myter og realiteter. Oslo, Universitetsforlaget. (med M. B. Andersen og H. Rønning)

2003 ”Mediert politisk rivalisering - kampen om velgernes tillit foran Zimbabwes parlamentsvalg i 2000”. I Liestøl et al. (red): Mellom mediene. Oslo, UniPub forlag.

2004 ”Political Cleavages in a Media-Driven Environment”. I Narud & Krogstad (ed.): Elections, Parties, and Political Representation. Oslo, Universitetsforlaget. (med B. Aardal).

2004 Politics and Persuasion. Media Coverage of Zimbabwe´s 2000 Election. Harare, Weaver Press.

2004 Kapitler i Aardal, Krogstad og Narud (red): I valgkampens hete. Oslo, Universitetsforlaget:
Kap. 1. ”Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet” (med B. Aardal, A. Krogstad og H. M. Narud),
Kap. 7: ”Den lange valgkampen. Mediestoffet i månedene før valget” (med H. M. Narud),
Kap. 8: ”Den korte valgkampen. Mediestoffet i fire uker før valget” (med H. M. Narud),
Kap. 11: ”Velgernes eksponering for valgkampen i mediene” (med B. Aardal),
Kap. 12: ”Bestemmer mediene hva vi skal mene, eller bare hva vi skal mene noe om?” (med B. Aardal)

2005 ”Political Journalism the Zimbabwean Way: Experiences from the 2000 Election Campaign”. Westminster Papers in Communication and Culture, Special Issue, October.

2005 ”Mediated Political Cleavages: Zimbabwe´s 2000 Election Seen Through the Media”. Critical Arts vol. 19 (1 and 2).

2007 Opinion og demokrati. Oslo, Universitetsforlaget.

2008 ”Frame that gene”. Embo reports no 10. (med R. Carver og J. Breivik)

2008 ”Meningsmålinger og valgkamp i USA”. Internasjonal politikk nr 2/3. (med A. Beyer)

2009 "Partibarometre i mediene. Samsvarer presentasjonen med nasjonale og internasjonale anbefalinger?" Tidsskrift for samfunnsforskning nr 1. (med A. Beyer)

2009 "Ordfører, hedersmann - og skattesnyter". I Allern og Pollack (red): Skandalenes markedsplass. Bergen, Fagbokforlaget.

2009 Tv-nyhetenes verden. Oslo, Universitetsforlaget. (med M.B. Andersen og H. Rønning)

2010 "The World on Television. Market-driven, Public Service News" i Nordicom Review, vol. 31, no 2. (med Ø. Ihlen, S. Allern og K. Thorbjørnsrud)

2011 Politiske meningsmålinger. Oslo, Pax forlag.

2015 "Hvem diskuterer politikk? Et longitudinelt perspektiv". Tidsskrift for samfunnsforskning nr 1.

2015 "Offentlig opinion og politisk kommunikasjon" i Ihlen, Skogerbø og Allern (red.): Makt medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. (med A. Beyer)

 • Waldahl, Ragnar (2015). Hvem diskuterer politikk? - et longitudinelt perspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  55(1), s 32- 55
 • Waldahl, Ragnar & Beyer, Audun (2015). Offentlig opinion og politisk kommunikasjon, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  3.  s 34 - 46
 • Ihlen, Øyvind; Allern, Sigurd; Thorbjørnsrud, Kjersti & Waldahl, Ragnar (2010). The world on television: Market-driven, public service news. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  31(2), s 31- 45 Vis sammendrag
 • Beyer, Audun & Waldahl, Ragnar (2009). Partibarometre i mediene. Samsvarer presentasjonen med nasjonale og internasjonale anbefalinger? Resultater fra valgåret 2005. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  50(1), s 55- 70 Vis sammendrag
 • Waldahl, Ragnar (2009). Ordfører, hedersmann - og skattesnyter, I: Sigurd Allern & Ester Pollack (red.),  Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0847-0.  7.  s 137 - 154
 • Carver, Rebecca; Waldahl, Ragnar & Breivik, Jarle (2008). Frame that gene. A tool for analysing and classifying the communication of genetics to the public. EMBO Reports.  ISSN 1469-221X.  9(10), s 943- 947
 • Waldahl, Ragnar & Beyer, Audun (2008). Meningsmålinger og valgkamp i USA. Internasjonal Politikk.  ISSN 0020-577X.  66(2-3), s 435- 449
 • Waldahl, Ragnar (2005). Mediated political cleavages: Zimbabwe´s 2000 election seen through the media. Critical Arts. A Journal for Cultural Studies.  ISSN 0256-0046.  19(1-2), s 61- 73
 • Waldahl, Ragnar (2005). Political journalism the Zimbabwean way: experiences from the 2000 election campaign. Westminster Papers in Communication and Culture.  ISSN 1744-6708.  (Special issue), s 18- 32
 • Aardal, Bernt & Waldahl, Ragnar (2004). Bestemmer mediene hva vi skal mene, eller bare hva vi skal mene noe om?, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  12.  s 276 - 300
 • Narud, Hanne Marthe & Waldahl, Ragnar (2004). Den "lange" valgkampen. Mediestoffet i månedene før valget, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  7.  s 167 - 181
 • Waldahl, Ragnar & Aardal, Bernt (2004). Velgernes eksponering for valgkampen i mediene, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  11.  s 253 - 275
 • Waldahl, Ragnar & Narud, Hanne Marthe (2004). Den "korte" valgkampen. Mediestoffet i fire uker før valget, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  8.  s 182 - 202
 • Aardal, Bernt; Krogstad, Anne; Narud, Hanne Marthe & Waldahl, Ragnar (2004). Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, I: Bernt Aardal; Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.),  I valgkampens hete.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00629-9.  1.  s 13 - 29
 • Aardal, Bernt & Waldahl, Ragnar (2004). Political cleavages in a media-driven environment. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  45(2), s 245- 271 Vis sammendrag
 • Waldahl, Ragnar (2003). Mediert politisk rivalisering - kampen om velgernes tillit foran Zimbabwes parlamentsvalg i 2000, I:  Mellom mediene.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-138-9.  kapittel 15.  s 193 - 207
 • Waldahl, Ragnar; Andersen, Michael Bruun & Rønning, Helge (2002). Først og fremst for å forstå hva som skjer. Utviklingen av TV 2s nyheter, I: Gunn Enli; Trine Syvertsen & Susanne Østby Sæther (red.),  Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV2 1992-2002.  IJ-Forlaget AS.  ISBN 82-7147-220-8.  s 46 - 71
 • Nilsson, Åsa; Reitan, Jon B; Tønnessen, Arnfinn & Waldahl, Ragnar (2000). Reporting Radiation and other Risk issues in Norwegian and Swedish Newspapers. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  21(1), s 33- 49
 • Waldahl, Ragnar (2000). Medier og påvirkning, I: Bent von der Lippe & Odd Nordhaug (red.),  Medier, påvirkning og samfunn. 2. utgave.  Cappelen Damm Akademisk.  s 443 - 469
 • Waldahl, Ragnar & Aardal, Bernt (2000). The Accuracy of Recalled Previous Voting: Evidence from Norwegian Election Study Panels. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  23(4), s 373- 389
 • Waldahl, Ragnar (1999). Medier og påvirkning, I: Bent von der Lippe & Odd Nordhaug (red.),  Medier, påvirkning og samfunn.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-456-0760-6.  s 465 - 493
 • Waldahl, Ragnar (1999). Medier, meningsdannelse og den politiske dagsorden. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab.  ISSN 0105-0710.  31(2), s 117- 132
 • Waldahl, Ragnar (1998). A Cognitive Perspectiv on Media Effects, In Birgitta Höijer & Anita Werner (ed.),  Cultural Cognition.  Nordicom.  s 41 - 58
 • Waldahl, Ragnar (1998). Patterns of Media Consumption in Zimbabwe, In  Perspectives on Media, Culture and Democracy in Zimbabwe.  Institutt for medier og kommunikasjon.  ISBN 82-570-6105-0.  s 36 - 44
 • Waldahl, Ragnar (1998). The 1995 Election Campaign in Zimbabwe seen through The Herald, In  Perspectives on Media, Culture and Democracy in Zimbabwe.  Institutt for medier og kommunikasjon.  ISBN 82-570-6105-0.  s 69 - 81
 • Waldahl, Ragnar (1997). Public Opinion Studies: Some Fragmentary Notes on Theory and Methods, In Rino Zhuwarara; Kimani Gecau & Marianne Drag (ed.),  Media, Democratization and Identity.  Department of English, University of Zimbabwe, Harare.  ISBN 0-7974-1773-7.  s 184 - 193 Vis sammendrag
 • Waldahl, Ragnar (1995). Avisenes bruk av meningsmålinger. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  (1), s 69- 90
 • Waldahl, Ragnar (1995). Kampen om det ufødte liv. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  (2), s 95- 112
 • Waldahl, Ragnar & Aardal, Bernt (1995). Påliteligheten til erindringsdata. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  (4), s 299- 313
 • Waldahl, Ragnar & Aardal, Bernt (1982). Can We Trust Recall-Data?. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  5(2), s 101- 116
 • Waldahl, Ragnar & Aardal, Bernt (1981). Kan vi stole på erindringsdata?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (2-3), s 261- 274

Se alle arbeider i Cristin

 • Waldahl, Ragnar (2011). Politiske meningsmålinger. Pax Forlag.  ISBN 9 788253 034423.  197 s.
 • Waldahl, Ragnar; Andersen, Michael Bruun & Rønning, Helge (2009). Tv-nyhetenes verden. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013640.  213 s.
 • Waldahl, Ragnar (2007). Opinion og demokrati. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01106-6.  259 s.
 • Waldahl, Ragnar (2004). Politics and Persuasion. Media Coverage of Zimbabwes 2000 Election. Weaver Press.  ISBN 82-7477-189-3.  148 s.
 • Waldahl, Ragnar; Andersen, Michael Bruun & Rønning, Helge (2002). Nyheter først og fremst. Myter og realiteter om norske tv-nyheter. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00147-5.  325 s.
 • Waldahl, Ragnar (1999). Mediepåvirkning. 2. utgave. AdNotam Gyldendal.  ISBN 82-417-0971-4.  318 s.
 • Tønnesen, Arnfinn; Reitan, Jon B; Strand, Per; Waldahl, Ragnar & Weisæth, Lars (1995). Interpretation of Radiation Risk by Norwegian Population: A National Survey in 1993. Tapir Publishers.  ISBN 82-519-1421-3.  28 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Waldahl, Ragnar; Beyer, Audun & Leira, Halvard (2008). Meningsmålinger gir ikke svaret. USA-VALG: HVOR PÅLITELIG BILDE KAN MENINGSMÅLINGER GI AV OPINIONSFORDELINGEN, OG HVILKE SPESIFIKKE UTFORDRINGER KNYTTER SEG TIL AMERIKANSKE PRESIDENTVALG?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Carver, Rebecca; Waldahl, Ragnar & Breivik, Jarle (2008). Frame that gene - A tool for analysing and classifying the communication of genetics to the public. EMBO Reports.  ISSN 1469-221X.  9, s 943- 947 . doi: 10.1038/embor.2008.176
 • Christensen, marit; Waldahl, Ragnar & Weisæth, Lars (2007). medier som skader og dreper. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (24), s 3224- 3227
 • Waldahl, Ragnar & Beyer, Audun (2007). Lar vi oss påvirke av meningsmålinger?. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.
 • Waldahl, Ragnar; Aardal, Bernt & Beyer, Audun Nesheim (2006). Påvirkes velgerne av meningsmålinger?.
 • Andersen, Michael Bruun; Rønning, Helge & Waldahl, Ragnar (1999). Norske tv-nyheter: Forskjeller og likheter. Stabilitet og endring.
 • Rønning, Helge; Andersen, Michael Bruun & Waldahl, Ragnar (1999). Norske tv-nyheter. Forskjeller og likheter. Stabilitet og endring. IMK skriftserie. 37.
 • Reitan, Jon B; Tønnessen, Arnfinn & Waldahl, Ragnar (1998). Information Strategy and Information Products in Radiation Protection. StrålevernRapport. 2.
 • Waldahl, Ragnar (1998). Perspectives on Media, Culture and Democracy in Zimbabwe. Rapport (Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo). 33.
 • Nilsson, Åsa; Reitan, Jon B; Tønnessen, Arnfinn & Waldahl, Ragnar (1997). Radiation and other Risk Issues in Norwegian Newspaper Ten Years after Chernobyl. StrålevernRapport. 1997:8. Vis sammendrag
 • Waldahl, Ragnar (1997). The Herald and the 1995 Election Campaign in Zimbabwe. Vis sammendrag
 • Andersen, Michael Bruun; Rønning, Helge & Waldahl, Ragnar (1996). Konkurransen om nyhetene - kampen om seerne.
 • Aardal, Bernt & Waldahl, Ragnar (red.) (1994). Valg og velgere.
 • Tønnessen, Arnfinn; Reitan, Jon B; Strand, Per; Waldahl, Ragnar; Weisæth, Lars & Mårdberg, Bertil (1994). Perception and interpretations of radiation risk in the population: A preliminary report.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 4. des. 2015 10:50