Rune Karlsen

Professor
Bilde av Rune Karlsen
English version of this page
Telefon 22856287
Brukernavn
Postadresse P.O box 1093 Blindern

Faglige interesser

Politisk kommunikasjon, mediebruk, mediepåvirkning, politiske partier, valgforskning

Undervisning

MEVIT4320 Political Communication: Opinion Processes and Influence

MEVIT2610 Innføring i politisk kommunikasjon 

MEVIT2600 MEVIT2600 – Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning

Veileder masterstudenter

Bakgrunn

Rune Karlsen er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. Han har tidligere vært forsker ved Institutt for samfunnsforskning (2013-2018), postdoktor ved Institutt for statsvitenskap (2009-2013), og stipendiat ved ISF (2005-2009). 

Emneord: Politisk kommunikasjon, Mediepåvirkning, politiske partier, Representasjon

Publikasjoner

 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2021). Populists in Government: Normal or Exceptional?. Government and Opposition.  ISSN 0017-257X. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2021). Increased media choice and political knowledge gaps: A comparative longitudinal study of 18 established democracies 1995-2015. Political Communication.  ISSN 1058-4609.  s 1- 20 . doi: 10.1080/10584609.2020.1868633
 • Hopmann, David Nicolas & Karlsen, Rune (2021). Elections and political communication in the Nordic countries, In Eli Skogerbø; Øyvind Ihlen; Nete Nergaard Kristensen & Lars W. Nord (ed.),  Power, communication, and politics in the Nordic countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-88855-28-2.  11.  s 219 - 240
 • Karlsen, Rune & Aalberg, Toril (2021). Social Media and Trust in News: An Experimental Study of the Effect of Facebook on News Story Credibility. Digital Journalism.  ISSN 2167-0811. . doi: https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1945938
 • Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2021). Nyheter, sosiale nettverk og lokalpolitisk orientering i lokalvalgkamp, I: Jo Saglie; Signe Bock Segaard & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 5.  s 117 - 142
 • Skogerbø, Eli & Karlsen, Rune (2021). Media and politics in Norway, In Eli Skogerbø; Øyvind Ihlen; Nete Nergaard Kristensen & Lars W. Nord (ed.),  Power, communication, and politics in the Nordic countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-88855-28-2.  5.  s 91 - 111
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2020). Public office as a stepping stone? Investigating the careers of ministerial advisors. Political Studies Review.  ISSN 1478-9299.  s 1- 19 . doi: 10.1177/1478929920906991 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2020). Norsk politikk siden 1945, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  1.  s 13 - 37
 • De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (2020). Conclusion and perspectives, In Lieven De Winter; Rune Karlsen & Hermann Schmitt (ed.),  Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective.  Routledge.  ISBN 978-0-367-24851-2.  10.  s 217 - 225
 • De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (2020). Introduction. Candidates, parties and voters in representative democracies, In Lieven De Winter; Rune Karlsen & Hermann Schmitt (ed.),  Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective.  Routledge.  ISBN 978-0-367-24851-2.  1.  s 1-30
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Do High-Choice Media Environments Facilitate News Avoidance? A Longitudinal Study 1997–2016. Journal of Broadcasting & Electronic Media.  ISSN 0883-8151. . doi: 10.1080/08838151.2020.1835428 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer; Schillemans, Thomas & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Media and Bureaucracy: Investigating Media Awareness Amongst Civil Servants. Scandinavian Journal of Public Administration.  ISSN 2001-7405. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune; Lütz, Georg & Öhberg, Patrik (2020). Candidate Campaigns in Comparative Perspective, In Lieven De Winter; Rune Karlsen & Hermann Schmitt (ed.),  Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective.  Routledge.  ISBN 978-0-367-24851-2.  4.  s 78 - 96
 • Aalberg, Toril; Maurer, Peter & Karlsen, Rune (2019). Populistiske holdninger i norsk valgkamp, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  5.  s 103 - 130
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Karlsen, Rune & Narud, Hanne Marthe (2019). Kvinnerepresentasjon og parlamentariske posisjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  43(3), s 230- 245 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-03-07 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2019). Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  2.  s 27 - 43
 • Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Schillemans, Thomas (2019). Mounting media pressure: Push and pull forces influencing agendas, resource allocation and decision-making in public bureaucracies. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  34(4), s 377- 394 . doi: 10.1177/0267323119861513
 • Goerres, Achim; Kumlin, Staffan & Karlsen, Rune (2019). Pressure without Pain: What Politicians (Don’t) Tell You about Welfare State Change. Journal of Social Policy.  ISSN 0047-2794.  48(4), s 861- 884 . doi: 10.1017/S0047279419000138 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune & Aalberg, Toril (2019). Velgere i valgkamp – forsterkes politiske forskjeller?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  4.  s 81 - 102
 • Karlsen, Rune (2019). Partisentrert profesjonalisering - profesjonelle i norsk partipolitikk, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 9.  s 134 - 148
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Askim, Jostein (2019). Understanding reputational concerns within government agencies. Policy & Politics.  ISSN 0305-5736.  47(3), s 473- 493 . doi: 10.1332/030557319X15579230420144
 • Schillemans, Thomas; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2019). Why do civil servants experience media-stress differently and what can be done about it?. Policy & Politics.  ISSN 0305-5736.  47(4), s 599- 620 . doi: 10.1332/030557319X15613701092525 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Teigen, Mari & Karlsen, Rune (2019). Influencing Elite Opinion on Gender Equality through Framing: A Survey Experiment of Elite Support for Corporate Board Gender Quotas. Politics & Gender.  ISSN 1743-923X.  s 1- 24 . doi: 10.1017/S1743923X19000060 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teigen, Mari; Karlsen, Rune & Skjeie, Hege (2019). Framing and feedback: increased support for gender quotas among elites. European Journal of Politics and Gender (EPJG).  ISSN 2515-1088.  2(3), s 399- 418 . doi: 10.1332/251510819X15639713867651 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2019). Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior. Social Media + Society.  ISSN 2056-3051.  5(2) . doi: 10.1177/2056305119829859 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2018). The spy who loved me? Cross-partisans in the core executive. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  96(2), s 243- 258 . doi: 10.1111/padm.12392 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Goerres, Achim; Karlsen, Rune & Kumlin, Staffan (2018). What Makes People Worry about the Welfare State? A Three-Country Experiment. British Journal of Political Science.  ISSN 0007-1234.  50(4), s 1519- 1537 . doi: 10.1017/S0007123418000224 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Heidar, Knut & Karlsen, Rune (2018). All about the Party? Constituency Representation—and Service—in Norway. Representation.  ISSN 0034-4893.  54(1), s 69- 85 . doi: 10.1080/00344893.2018.1489890 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2017). Political appointees in executive government: Exploring and explaining roles using a large-N survey in Norway. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  95(2), s 342- 358 . doi: 10.1111/padm.12272 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2017). Sakseierskap i lokalvalgkamp, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 7.  s 113 - 124 Vis sammendrag
 • Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Serving the Media Ministers: A Mixed Methods Study on the Personalization of Ministerial Communication. The International Journal of Press/Politics.  ISSN 1940-1612.  22(4), s 411- 430 . doi: 10.1177/1940161217720772 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune (2017). Mediebruk i lokalvalgkampen 2015: informasjon om politikk og kandidater, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 8.  s 125 - 145 Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2017). Party Bureaucrats, Independent Professionals, or Politicians? A Study of Party Employees. Western European Politics.  ISSN 0140-2382.  40(6), s 1331- 1351 . doi: 10.1080/01402382.2017.1290403 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2017). Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  32(3), s 257- 273 . doi: 10.1177/0267323117695734 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2016). Personvalg ved stortingsvalg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  32(3), s 217- 242 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2016). Political values count but issue ownership decides? How stable and dynamic factors influence party set and vote choice in multiparty systems. International Political Science Review.  ISSN 0192-5121.  37(2), s 261- 276 . doi: 10.1177/0192512114558456 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Bergh, Johannes (2016). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  ISSN 2047-8844.  s 199- 203 . doi: 10.1111/2047-8852.12141 Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Enjolras, Bernard (2016). Styles of Social Media Campaigning and Influence in a Hybrid Political Communication System: Linking Candidate Survey Data with Twitter Data. The International Journal of Press/Politics.  ISSN 1940-1612.  21(3), s 338- 357 . doi: 10.1177/1940161216645335 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2015). Hvorfor stemmer velgerne som de gjør?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 12.  s 247 - 265
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2015). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  ISSN 2047-8844.  54, s 229- 232 . doi: 10.1111/2047-8852.12176
 • Karlsen, Rune (2015). Bank, bank: Direkte kontakt mellom partier og velgere, og velgere imellom, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 5.  s 103 - 118
 • Karlsen, Rune (2015). Followers are opinion leaders: The role of people in the flow of political communication on and beyond social networking sites. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  30(3), s 301- 318 . doi: 10.1177/0267323115577305 Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune (2015). Jienasteaddjit sámediggeválgga giččuin: sámi almmolašvuohta geavadis. Dieđut.  ISSN 0332-7779.  (1), s 49- 69
 • Karlsen, Rune (2015). Politiske partier og politisk kommunikasjon, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 7.  s 91 - 104
 • Karlsen, Rune (2015). Politiske saker i valgkampen, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  Kapittel 2.  s 34 - 48
 • Karlsen, Rune (2015). Valgkamp - kort, lang og permanent, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 16.  s 207 - 218
 • Karlsen, Rune & Aalberg, Toril (2015). Selektiv eksponering for medievalgkampen, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202484347.  6.  s 119 - 134
 • Allern, Elin Haugsgjerd & Karlsen, Rune (2014). A Turn to the Right: The Norwegian Parliamentary Election of September 2013. Western European Politics.  ISSN 0140-2382.  37(3), s 653- 663 . doi: 10.1080/01402382.2014.895525
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Karlsen, Rune & Narud, Hanne Marthe (2014). En representativ forsamling?, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 317 - 336
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Karlsen, Rune & Narud, Hanne Marthe (2014). Kvinnerepresentasjon og parlamentariske posisjoner, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 337 - 356
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Karlsen, Rune & Narud, Hanne Marthe (2014). Stortingets sosiale sammensetning, I: Hanne Marthe Narud; Knut Heidar & Olav Tore Grønlie (red.),  Stortingets historie 1964-2014.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1586-7.  Kapittel.  s 298 - 316
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2014). Statssekretærer i norsk politikk: De oversette maktutøverne. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  30(4), s 233- 255 Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2014). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  ISSN 2047-8844.  53(1), s 242- 249 . doi: 10.1111/2047-8852.12062
 • Skogerbø, Eli & Karlsen, Rune (2014). Mediatisation and regional campaigning in a party centred-system: How and why parliamentary candidates seek visibility. Javnost - The Public.  ISSN 1318-3222.  21(2), s 75- 92 . doi: 10.1080/13183222.2014.11009146 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Allern, Elin Haugsgjerd & Karlsen, Rune (2013). Unanimous, By Acclamation? Party Leadership Selection in Norway, In William Cross & Jean-Benoit Pilet (ed.),  The Selection of Political Party Leaders in Contemporary Parliamentary Democracies: A Comparative Study.  Routledge.  ISBN 978-0-415-70416-8.  Kapittel 5.  s 47 - 61
 • Karlsen, Rune (2013). Obama’s Online Success and European Party Organizations: Adoption and Adaptation of U.S. Online Practices in the Norwegian Labor Party. Journal of Information Technology & Politics (JITP).  ISSN 1933-1681.  10(2), s 158- 170 . doi: 10.1080/19331681.2012.749822
 • Karlsen, Rune & Narud, Hanne Marthe (2013). Nominations, Campaigning and Representation: How the Secret Garden of Politics Determines the Style of Campaigning and Roles of Representation, In Hanne Marthe Narud & Peter Esaiasson (ed.),  Between-election democracy : the representative relationship after election day.  ECPR Press.  ISBN 978-1-907301-98-8.  Kapittel 5.  s 77 - 102
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2013). Candidate campaigning in parliamentary systems: Individualized vs. localized campaigning. Party Politics.  ISSN 1354-0688.  21, s 301- 318 . doi: 10.1177/1354068813487103
 • Karlsen, Rune & Waage, Stine Marie (2012). Et usedvanlig sterkt medium? En eksperimentstudie av politiske TV- og radioreklamer. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  53(4), s 429- 454
 • Karlsen, Rune (2011). A Platform for Individualized Campaigning? Social Media and Parliamentary Candidates in the 2009 Norwegian Election Campaign. Policy & Internet.  ISSN 1944-2866.  3(4) . doi: 10.2202/1944-2866.1137 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Rune (2011). Still Broadcasting the Campaign : On the Internet and the Fragmentation of Political Communication with Evidence from Norwegian Electoral Politics. Journal of Information Technology & Politics (JITP).  ISSN 1933-1681.  8, s 146- 162 . doi: 10.1080/19331681.2011.536419 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (red.) (2020). Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  297 s.
 • De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (ed.) (2020). Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective. Routledge.  ISBN 978-0-367-24851-2.  235 s.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Heidar, Knut & Karlsen, Rune (2015). After the mass party : Continuity and change in political parties and representation in Norway. Lexington Books.  ISBN 978-1-4985-1654-9.  168 s. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Wollebæk, Dag (2013). Liker - liker ikke : sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202381929.  230 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2021). Misinformed or uninformed? A panel-study of how the use of social media as a news source influences political knowledge.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2020). Norway: Political Developments and Data in 2019. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  ISSN 2047-8844.  59(1), s 279- 285 . doi: doi: 10.1111/2047-8852.12301
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2020). Social Media News Consumption and Political Surveillance Knowledge:Adding Motivation and Ability to the Equation.
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Figenschou, Tine Ustad (2020). Conceptualizing Communication Professionals in Public Bureaucracies: Ideal Types and Empirical Application.
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2019). News Habits Die Hard, but Die. A Longitudinal Study of Total News Avoidance in the transition from low to high-Choice Media Environments 1997-2016.
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2019). Social Media News Consumption, News Finds Me Perceptions, and Political Knowledge..
 • Karlsen, Rune (2018). Nyhetsbruk i endring 1992-2014: får færre med seg nyheter?.
 • Karlsen, Rune (2018). Surveymetode og mediemangfold.
 • Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Stoltenberg, Christina Hoelgaard (2018). Mediepåvirkning i offentlig sektor : Resultat- og dokumentasjonsrapport. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kolltveit, Kristoffer; Askim, Jostein & Karlsen, Rune (2018). Understanding Reputational Concerns within Government Agencies: The Importance of Individual Characteristics and Organizational Features.
 • Kolltveit, Kristoffer; Figenschou, Tine Ustad & Karlsen, Rune (2018). Communication workers in ministries: Strategic links between politics and administration.
 • Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Media influence on bureaucratic decision-making: Evidence from Norway and the Netherlands.
 • Haugsgjerd, Atle; Stine, Hesstvedt & Karlsen, Rune (2017). Increased Media Diversity and Political Knowledge Gaps. A Comparative Longitudinal Study 1995-2015.
 • Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2017). Stortingskandidater : rapport fra stortingskandidatundersøkelsen 2013. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:05. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). En bauta i norsk samfunnsforskning - fremdeles?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  58(2), s 224- 225 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-05 Vis sammendrag
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Figenschou, Tine Ustad (2017). Mounting media pressure: Push and pull forces influencing decision making in public bureaucracies.
 • Karlsen, Rune (2016). Digitalisering, innovasjon og mediepolitikk: en felttilnærming.
 • Karlsen, Rune & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Et tidsskrift for bredden i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  57(4), s 465- 467 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2016-04-06 Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2016). Independent Professionals or a New Breed of (Unelected) Politicians? A Typology of Party Employees.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2015). Personvalg ved stortingsvalg?.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2014). Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014:008. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Karlsen, Rune (2014). Valgkampen 2013 på Twitter : Sosiale medier som kritisk offentlighet. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2014). Independent Professionals or a New Breed of (Unelected) Politicians? A Typology of Party Employees.
 • Løvlie, Anders Sundnes; Ihlebæk, Karoline Andrea; Mainsah, Henry; Enjolras, Bernard; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2014). Hverken kloakk eller ekkokammer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Echo Chamber and Trench Warfare Dynamics in Online Debates.
 • Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2014). Online Echo Chambers – a matter of political positions?.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Karlsen, Rune & Wollebæk, Dag (2013). Sosiale medier gir nye eliter. Ytring : NRK.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Karlsen, Rune (2013, 14. mars). Sosiale medier gir nye eliter. [TV].  Nrk.
 • Karlsen, Rune (2012). Dagens partipolitiske landskap.
 • Karlsen, Rune (2012). Ideological Predispositions, Party Set and Issue Ownership: How Stable and Dynamic Factors Affect Vote Choice.
 • Karlsen, Rune (2012). On Social Networking Sites Followers are Opinion Leaders. Empirical Evidence for the Role of Social Networking Sites Empirical Evidence for the Role of Social Networking Sites in a Two-Step Flow of Political Communication.
 • Karlsen, Rune (2012). Velgere på vandring.
 • Karlsen, Rune & Skogerbø, Eli (2012). “You have to be visible” Candidate Communication in the 2009 Norwegian Election Campaign.
 • Karlsen, Rune (2011). Nasjonalt fokus i lokalvalgkamp.
 • Karlsen, Rune (2011). The Norwegian Political System. An Introduction.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. apr. 2018 13:24 - Sist endret 15. sep. 2020 17:13