Sigurd Allern

professor emeritus

Bakgrunn og utdanning

Født i Sandnessjøen i 1946. Eksamen artium ved Trondheim katedralskole, 1965. Magister i sosiologi 1974, med sosialøkonomi og sosialmedisin som støttefag. Dr. politit i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Bergen 1997.

Yrkesbakgrunn

Student og ansvarlig redaktør i Klassekampen 1969-72. Vitenskapelig assistent ved Institutt for anvendt sosialvitenskap (INAS), Yrkeshistorieprosjektet, 1971-73. Forskningsstipendiat i sosiologi 1975-76. Ansvarlig redaktør i Klassekampen 1979-95. Medieforsker ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad 1995-2003. Professor i journalistikk ved UiO fra 2003. Ved siden av denne stillingen: Professsor II ved Høgskolen i Volda (2007-2009), Bonnierprofessor Stockholms universitet 2008, gjesteprofessor ved Stockholms universitet fra 2009-2015 og gjesteprofessor (mars, 2015) ved Science Po i Toulouse, Frankrike.

Prosjektarbeid

Norsk deltaker i det europeiske forskningsprosjektet Adequate Information Management i Europe, finansiert av EUs 6 rammeprogram (2004-2007).  Prosjektleder for the Nordic Research Network in Journalism Studies, finansiert av NordForsk (2009-2011). Prosjektleder, nordisk prosjekt om mediering av politiske skandaler (2008-2010), finansiert av Rådet for anvendt medieforskning. Pågående prosjekt om utviklingen av profesjonell lobbyisme i Norge og Sverige.

Undervisning og faglige kompetanseområder

Kilder og kildekritikk, nyhetsanalyse, rammeanalyse, politisk kommunikasjon, journalistikkens forhold til PR-bransjen, nyhetsmedienes politiske økonomi.

Politiske tillitsverv

Leder av Fredskontoret i Trondheim 1965-66, organisasjonssekretær for to store protestaksjoner mot Vietnamkrigen 1966, leder i Sosialistisk Ungdomsforbund 1967-68, leder i ML-gruppene (MLG) 1971-73, leder i  AKP (m-l) og Rød Valgallianse (RV) 1973-75. Leder for Nesodden nei til EU 1993-94.

Publiserte monografier

 • Journalistikk og kildekritisk analyse (Cappelen Damm Akademisk, 2015)
 • Fjernsynsvalgkampen: Program, deltakere og maktkamp, 1961-2009 (Pax forlag, 2011)
 • Flokkdyr på Løvebakken: Søkelys på Stortingets presselosje og politikkens medierammer (Pax forlag 2001)
 • Nyhetsverdier: Om markedsvurdering og journalistikk i ti norske aviser (IJ-forlaget, 2001)
 • Mediekunnskap (3). Lærebok (NKS-forlaget, 1998)
 • Når kildene byr opp til dans: Søkelys på PR-byråene og journalistikken (1997)
 • Kildenes makt: Ytringsfrihetens politiske økonomi (2.,utvidet utgave, Pax forlag 1996)
 • Kildenes makt: Ytringsfrihetens politiske økonomi (1. utgave, Pax forlag, 1992)
 • Møkkagraverne og den kritiske tradisjonen. (Oktober forlag, 1998)

For artikler og redigerte antologier, se publikasjonsliste nedenfor.

Emneord: Medier og kommunikasjon, Politisk kommunikasjon, Journalistikk

Publikasjoner

Fjernsynsvalgkampen. Program, deltakere og maktkamp 1961-2009. Oslo 2009 (forthcoming): Pax forlag

”EU-journalistikk med nasjonale briller”, i Eide. Elisabeth & Anne Hege Simonsen: Dekke verden!: lærebok i utenriksjournalistikk. Oslo 2009: IJ-forlaget.

Skandalenes markedsplass. En antologi om mediedrev og politisk skandalisering (redaktører: Sigurd Allern og Ester Pollack). Bergen 2009: Fagbokforlaget

”Mediebilder av politikritikk. En analyse av hvordan sentrale nyhetsmedier har dekket Spesialenheten for politisaker 2005-2008”, (med Ester Pollack), i NOU 2009:12, Et ansvarlig politi. Åpenhet, kontroll, læring.

”This is the issue: Framing contests, public relations and media coverage”. Med Øyvind Ihlen. in Aalberg, Ströbäck and Ørsten (ed.): Communicating politics: Political communication in the Nordic Countries. Nordicom 2008, s. 233-248.

”From party press to independent observers? An analysis of election campaigns coverage prior to the general elections of 1981 and 2005 in two Norwegian newspapers. Nordicom Review 2007. Volum 28 (Jubileee), s. 63-79.

”The Case of Norway”. I: Understanding the Logic of EU Reporting from Brussels. Analysis of interviews with EU correspondents and spokespersons. Bochum, Germany 2007: Projekt verlag.

”Context, News Values and Relationships with Sources – Three Factors Determining Professional Practices and Media Reporting on European Matters”. Med Paolo Mancini, Olivier Baisnée, Aukse Balcytiene, Olivier Hahn, Mirela Lazar, Mart Raudsar. I: Reporting and Managing European News. Final Report of the Project ’Adequate Information Management i Europe 2004-2007. Bochum 2007, Germany: Projekt verlag.

”Fra politikermakt til journalistmakt. Programlederroller i fjernsynsvalgkampen 1961-2001”. i I valgkampens hete. Oslo 2004: Universitetsforlaget. S. 141-166.

”Nyhetsmediene og PR-bransjen”. I Medier, politikk og samfunn. Oslo 2004: Cappelen Akademisk Forlag. S. 142-175.

”Journalistic and Commercial News Values”. I Nordicom Review 1-2 (2002), s. 137-152.

Flokkdyr på Løvebakken. Søkelys på Stortingets presselosje og politikkens medierammer. Oslo 2001: Pax forlag

Nyhetsverdier. Om markedsorientering og journalistikk i ti norske aviser. Kristiansand 2001: IJ-forlaget.

”Kildene og mediemakten”. I M. Eide (red.): Til dagsorden: Journalistikk, makt og demokrati. Oslo 2001: Gyldendal akademisk.

Mediekunnskap (3). Oslo 1998: NKS-forlaget.
Politisk økonomi som teoretisk tilnærming i journalistikkforskning. Bergen: Institutt for medievitenskap, Universittet i Bergen.

Når kildene byr opp til dans. Søkelys på PR-byråene og journalistikken. Oslo 1997: Pax forlag.

Publikum, klagerne og Pressens Faglige utvalg. IJ-rapport 8/97. Fredrikstad: Institutt for Journalistikk.

Kildenes makt. Ytringsfrihetens politiske økonomi. Oslo (1996): Pax forlag.

Møkkagraverne og den kritiske tradisjonen. Essays. Oslo 1988: Oktober forlag

 • Allern, Sigurd (2021). Mediekapitalet. Ägarskap, kontroll och ideologisk hegemoni i svenska nyhetsmedier, I: Daniel Suhonen; Göran Therborn & Jesper Weithz (red.),  Klass i Sverige : Ojämlikheten makten och politiken i det 21 århundradet.  Arkiv Förlag.  ISBN 9789179243487.  Kapitel 17.  s 411 - 439
 • Allern, Sigurd; Blach-Ørsten, Mark; Kantola, Anu & Pollack, Ester (2021). Development trends and challenges in Nordic political journalism, In Eli Skogerbø; Øyvind Ihlen; Nete Nergaard Kristensen & Lars W. Nord (ed.),  Power, communication, and politics in the Nordic countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-88855-28-2.  7.  s 135 - 154 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2021). Svängdörrarnas förlovade land. Lobbyismens betydelse för klassamhällets eliter, I: Daniel Suhonen; Göran Therborn & Jesper Weithz (red.),  Klass i Sverige : Ojämlikheten makten och politiken i det 21 århundradet.  Arkiv Förlag.  ISBN 9789179243487.  Kapitel 24.  s 589 - 613
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2020). "Is something rotten" in the welfare states of Scandinavia? Nordic scandals from a Shakespearean perspective. Etica Pubblica. Studi su legalità e partecipazione.  ISSN 2723-9012.  1(2), s 49- 66
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2020). The Role of Think Tanks in the Swedish Political Landscape. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  43(3), s 145- 169 . doi: 10.1111/1467-9477.12180 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Allern, Sigurd (2019). Journalistiken i det (post)demokratiska samhället: en kritisk betraktelse, I: Gunnar Nygren & Ingela Wadbring (red.),  På väg mot medievärlden 2030 – Journalistikens villkor och utmaningar.  Studentlitteratur AB.  ISBN 9789144125060.  15.  s 337 - 358
 • Allern, Sigurd (2019). Journalistikk som "faktasjekking", I: Paul Bjerke; Birgitte Kjos Fonn & Birgit Røe Mathisen (red.),  Journalistikk, profesjon og endring.  Orkana Forlag.  ISBN 9788281043589.  Kapittel 7.  s 167 - 187
 • Allern, Sigurd (2019). Lokaljournalistikk som et kollektivt gode, I: Lisbeth Morlandstø & Birgit Røe Mathisen (red.),  Blindsoner og mangfold – en studie av journalistikken i lokale og regionale medier.  Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104-359-6.  Kapittel 14.  s 305 - 319
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2019). New Nordic Noir: Political Scandals as Drama and Media Hunts, In Howard Tumber & Silvio Waisbord (ed.),  The Routledge Companion to Media and Scandal.  Routledge.  ISBN 9780815387596.  12.  s 129 - 137
 • Allern, Sigurd & Bjerke, Paul (2018). Papiravisens ni liv. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  35(3-4), s 219- 230 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2018-03-04-03
 • Allern, Sigurd & Christian, von Sikorski (2018). Political Scandals as a Democratic Challenge: From Important Revelations to Provocations, Trivialities, and Neglect. Introduction. International Journal of Communication.  ISSN 1932-8036.  12, s 3014- 3023 . doi: http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/7094/2413 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pollack, Ester & Allern, Sigurd (2018). Disclosure of Scandinavian telecom companies' corruption in Uzbekistan: The role of investigative journalists. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  33(1), s 73- 88 . doi: 10.1177/0267323117750697
 • Pollack, Ester; Allern, Sigurd; Kantola, Anu & Ørsten, Mark (2018). The New Normal: Scandals as a Standard Feature of Political Life in Nordic Countries. International Journal of Communication.  ISSN 1932-8036.  12, s 3087- 3108 . doi: http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/7099/2417 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Allern, Sigurd (2017). The Role of the Media in Scandinavian Politics, In Peter Nedergaard & Anders Wivel (ed.),  The Routledge Handbook of Scandinavian Politics.  Routledge.  ISBN 9781138905856.  14.  s 174 - 186
 • Allern, Sigurd & Ester, Pollack (2017). Journalism as a public good: A Scandinavian perspective. Journalism - Theory, Practice & Criticism.  ISSN 1464-8849.  20(11), s 1423- 1439 . doi: 10.1177/1464884917730945 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Allern, Sigurd & Ester, Pollack (2016). Journalistik som kollektiv nytta, I: Westlund Oscar (red.),  Människorna, medierna & marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring.  Statens Offentlige utredningar, SOU 2016:30.  ISBN 978-91-38-24433-3.  Kapittel 2.  s 31 - 51
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2016). Nordic political scandals – Frequency, types and consequences, In  Mediated Scandals: Gründe, Genese und Folgeeffekte von Medialer Schandalenberichterstattung.  Herbert von Halem Verlag.  ISBN 9783869622033.  8.  s 146 - 163
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2016). Swedish Advocacy Think Tanks as News Sources And Agenda Setters. Tidsskriftet Politik.  ISSN 1604-0058.  19(1), s 61- 76 . doi: 10.7146/politik.v19i1.27395
 • Allern, Sigurd (2015). Foreign Correspondents in Norway: Covering a Small, Rich Country near the Artic, In Georgios Terzis (ed.),  Mapping Foreign Correspondents in Europe.  Routledge.  ISBN 978-0-415-71900-1.  18.  s 192 - 202
 • Allern, Sigurd (2015). Politisk jounalistikk på norsk: sjangrer, journalistroller og maktrelasjoner, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapttel 15.  s 196 - 206
 • Allern, Sigurd (2015). Pr-byråene og politikken, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 9.  s 118 - 130
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). Introduksjon, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 1.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). På jakt etter norsk politisk kommunikasjon. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  22(3)
 • Allern, Sigurd (2014). When Journalists Frame the News, In Kathrin Fahlenbrach; Erling Sivertsen & Rolf Werenskjold (ed.),  Media and Revolt. Strategies and Performances from the 1960's to the Present.  Berghahn Books.  ISBN 978-0-85745-998-5.  Chapter 5.  s 91 - 106
 • Pollack, Ester & Allern, Sigurd (2014). Criticism of the Police in the News. Discourses and Frames in the News Media's Coverage of the Norwegian Bureau for the Investigation of Police Affairs. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  35(1), s 33- 50 . doi: 10.2478/nor-2014-0003
 • Allern, Sigurd (2013). Kriminaliteten og mediene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (3), s 313- 322 . doi: 10.7146/ntfk.v100i3.70150
 • Allern, Sigurd (2012). Journalistiken och kommersialiseringen, I: Lars Nord & Jesper Strömbäck (red.),  Medierna och demokratin.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-07666-9.  Kapitel 9.  s 233 - 262
 • Allern, Sigurd; Kantola, Anu; Pollack, Ester & Blach-Ørsten, Mark (2012). Increased Scandalization. : Nordic Political Scandals 1980-2010, In Sigurd Allern & Ester Pollack (ed.),  Scandalous! : The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-27-5.  Chapter 2.  s 29 - 50
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2012). Mediated Scandals, In Sigurd Allern & Ester Pollack (ed.),  Scandalous! : The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-27-5.  Chapter 1.  s 9 - 28
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2012). The Marketplace of Scandals, In Sigurd Allern & Ester Pollack (ed.),  Scandalous! : The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-27-5.  Chapter 11.  s 181 - 190
 • Allern, Sigurd (2011). PR, politics and democracy. Central European Journal of Communication.  ISSN 1899-5101.  4(1), s 123- 137
 • Allern, Sigurd & Blach-Ørsten, Mark (2011). The news media as a political institution. A Scandinavian perspective. Journalism Studies.  ISSN 1461-670X.  12(1), s 92- 105 . doi: 10.1080/1461670X.2010.511958
 • Allern, Sigurd (2010). From party agitators to independent pundits, The changed historical roles of newspaper and television journalists in Norwegian election campaigns. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook.  ISSN 1601-829X.  8, s 49- 67
 • Ihlen, Øyvind; Allern, Sigurd; Thorbjørnsrud, Kjersti & Waldahl, Ragnar (2010). The world on television: Market-driven, public service news. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  31(2), s 31- 45 Vis sammendrag
 • Roppen, Johann & Allern, Sigurd (2010). Journalistikkens samfunnsoppdrag, I: Johann Roppen & Sigurd Allern (red.),  Journalistikkens samfunnsoppdrag.  IJ-forlaget.  ISBN 978-82-7147-346-4.  Kapittel 1.  s 11 - 34
 • Allern, Sigurd (2009). EU-journalistikk med nasjonale briller, I: Elisabeth Eide & Anne Hege Simonsen (red.),  Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk.  IJ-forlaget.  ISBN 978-82-7147-309-9.  Kapittel 11.  s 175 - 190
 • Allern, Sigurd (2009). Flokkjakt med anfører. LO-leder i mediedrev, I: Sigurd Allern & Ester Pollack (red.),  Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0847-0.  Kapittel 3.  s 49 - 82
 • Allern, Sigurd (2009). The construction of Europe in communication and media research, In Elena Vartanova & Marina Pavlikova (ed.),  Nordic Media: Concepts and Current Issues.  Moscow University Press.  ISBN 9785211057944.  1.  s 9 - 23
 • Allern, Sigurd & Ester, Pollack (2009). Politikritikk i nyhetsbildet, I: Helene Ingebrigtsen; Maren Eline Kleiven & Sverre Flaatten (red.),  Demokrati, kontroll og tillit.  PHS-forskning.  ISBN 82-7808-068-2.  4.  s 77 - 99
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2009). Den mediale skandalen, I: Sigurd Allern & Ester Pollack (red.),  Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0847-0.  Kapittel 1.  s 9 - 26
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2009). Skandalenes markedsplass, I: Sigurd Allern & Ester Pollack (red.),  Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0847-0.  Kapittel 10.  s 193 - 206
 • Ihlen, Øyvind & Allern, Sigurd (2008). This is the issue: Framing contests, public relations and media coverage, In Jesper Strömbäck; Mark Ørsten & Toril Aalberg (ed.),  Communicating politics: Political communication in the Nordic Countries.  Nordicom.  ISBN 9789189471634.  kapittel 13.  s 233 - 248
 • Allern, Sigurd (2007). From party press to independent observers? an analysis of election campaign coverage prior to the general elections of 1981 and 2005 in two Norwegian newspapers. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  28(jubilee), s 63- 79
 • Allern, Sigurd (2007). The Case of Norway, In AIM Research Consortium (ed.),  Understanding the Logic of EU Reporting from Brussels. Analysis of interviews with EU correspondents and spokespersons.  Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur.  ISBN 978-3-89733-160-0.  9.  s 111 - 120
 • Mancini, Paolo; Allern, Sigurd; Baisnée, Olivier; Balcytiene, Aukse; Hahn, Olivier; Lazar, Mirela & Raudsar, Mart (2007). Context, News Values and Relationships with Sources - Three Factors Determening Professional Practices and Media Reporting on European Matters, In AIM Research Consortium (ed.),  Reporting and Managing European News. Final Report of the Project "Adequate Information Management in Europe" 2004-2007".  Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur.  ISBN 978-3-89733-171-6.  4.  s 117 - 153
 • Allern, Sigurd & Linge, Ulrikke (2006). The Case of Norway, In Research Consortium AIM (ed.),  Understanding the Logic of EU Reporting in Mass Media. Analysis of EU media coverage and interviews in editorial offices in Europe.  Project Verlag.  Chapter 9.  s 123 - 136
 • Allern, Sigurd (2005). Redaktørplakat og eiermakt, I: Arne Jensen (red.),  "Ytringsfrihed bør finde sted". Redaktørinstituttets status 2005. Årbok fra Norsk Redaktørforening.  IJ-forlaget.  ISBN 82-7147-285-2.  Del 1, kap. 2.  s 19 - 23
 • Allern, Sigurd (2005). Refleksjoner om journalistikk. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  12(2), s 181- 185

Se alle arbeider i Cristin

 • Allern, Sigurd (red.) (2020). Kampen om Campus Nesna. Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104-441-8.  308 s.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2019). Källkritik! Journalistik i lögnens tid. Studentlitteratur AB.  ISBN 9789144126760.  346 s.
 • Allern, Sigurd (2018). Journalistikk og kildekritisk analyse. 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202562557.  295 s.
 • Allern, Sigurd (2015). Journalistikk og kildekritisk analyse. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40581-6.  277 s.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (red.) (2015). Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  368 s.
 • Allern, Sigurd; Bødker, Henrik; Eide, Martin; Lauk, Epp & Pollack, Ester (ed.) (2013). New Nordic Journalism Research. Challenges and Perspectives. Nordicom Review vol 34 Special Issue December 2013. Nordicom.  ISBN 978-91-86523-83-1.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (ed.) (2012). Scandalous! : The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Nordicom.  ISBN 978-91-86523-27-5.  211 s.
 • Allern, Sigurd (2011). Fjernsynsvalgkampen. Program, deltakere og maktkamp 1961 - 2009. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3218-4.  400 s.
 • Roppen, Johann & Allern, Sigurd (red.) (2010). Journalistikkens samfunnsoppdrag. IJ-forlaget.  ISBN 978-82-7147-346-4.  264 s.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.) (2009). Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0847-0.  225 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sunnercrantz, Liv; Ahrne, Göran; Alfonsson, Johan; Allern, Sigurd; Andersson, Hampus; Bäckman, Olof; Broström, Lovisa; Börjesson, Mattias; Gerin, Enna; Felipe, Estrada Dörner; Hogstedt, Christer; Jakobsson, Peter; Jordansson, Birgitta; Kallifatides, Markus; Lane, Linda; Nergaard, Anders; Nilsson, Magnus; Nyberg, Mikael; Odeberg, Elinor; Olofsson, Gunnar; Pollack, Ester; Romhed, Rune; Skyrman, Viktor; Sjöberg, Stefan; Stiernstedt, Fredrik; Stigendal, Mikael; Suhonen, Daniel; Svensson, Lotta; Therborn, Göran; Vallström, Mikael; Weithz, Jesper; Wingborg, Mats & Östergren, Per-Olof (2021). Ojämlikheten fördjupas i det svenska klassamhället. Dagens nyheter.  ISSN 1101-2447.
 • Allern, Sigurd (2020). Fusjon uten kvalitet, autonomi uten samfunnsansvar, I: Sigurd Allern (red.),  Kampen om Campus Nesna.  Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104-441-8.  18.  s 174 - 187
 • Allern, Sigurd (2020). Nesnas opprør mot den urbane arrogansen, I: Sigurd Allern (red.),  Kampen om Campus Nesna.  Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104-441-8.  1.  s 13 - 23
 • Allern, Sigurd & Allern, Tor-Helge (2020). En byråkratstyrt likvidasjon, I: Sigurd Allern (red.),  Kampen om Campus Nesna.  Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104-441-8.  13.  s 131 - 143
 • Allern, Sigurd & Lillevik, Raymond (2020). "Badestudier" som nedleggingsretorikk, I: Sigurd Allern (red.),  Kampen om Campus Nesna.  Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104-441-8.  3.  s 47 - 63
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2019). "Is something rotten" in the welfare states of Scandinavia? Nordic political scandals in a Shakespearean perspective.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2019). True or false? The difficult art of political fact-checking in Norwegian and Swedish journalism.
 • Allern, Sigurd (2018). Journalistikk som "faktasjekking".
 • Allern, Sigurd (2018). Mediekapitalet. Ägarskap, kontroll och ideologisk hegemoni svenska nyhetsmedier.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2018). Svängdörrarnas förlovade land. Lobbyismens betydelse för klassamhällets eliter.
 • Allern, Sigurd (2017). En "excellent" svensk skandale. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Allern, Sigurd (2017). Falske nyheter som "alternative fakta". Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Allern, Sigurd (2016). Storytelling i journalistiken, I: Kurt Almqvist (red.),  Medielandskapet.  Axel och Margaret Ax:son Johnsons stifelse för allmännyttiga ändamål.  ISBN 978-91-89672-79-6.  Kap. 7.  s 59 - 65
 • Allern, Sigurd (2015). Från nyhetspress til pengapress: Om en hysterisk mediebranch som grävde sin egen grav. ETC.  ISSN 1654-6423.  (11), s 32- 37
 • Allern, Sigurd (2015). Schibsted-avisenes svanesang. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Allern, Sigurd (2015). Svängdörrarnas förlovade land. ETC.  ISSN 1654-6423.  (22), s 26- 30
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). Konklusjon, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 24.  s 298 - 304
 • Allern, Sigurd (2014). Framing, I: Søren Kolstrup; Gunhild Agger; Per Jauert & Kim Schrøder (red.),  Medie- og kommunikationsleksikon.  Samfundslitteratur.  ISBN 9788759314814.  Framing.
 • Allern, Sigurd (2014). Politiske skandaler, I: Søren Kolstrup; Gunhild Agger; Per Jauert & Kim Schrøder (red.),  Medie- og kommunikationsleksikon.  Samfundslitteratur.  ISBN 9788759314814.  artikkel.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2014). Publiken och journalistiken, I: Carlsson Ulla (red.),  Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-93-0.  Reflektioner.  s 167 - 168
 • Allern, Sigurd (2013). Journalistikk: et offentlig gode. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Allern, Sigurd (2013). NRKs politiske feighet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 22
 • Allern, Sigurd; Bødker, Henrik; Eide, Martin; Lauk, Epp & Pollack, Ester (2013). Introduction. New Nordic Journalism Research. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  34(Special Issue December 2013)
 • Allern, Sigurd; Bødker, Henrik; Eide, Martin; Lauk, Epp & Pollack, Ester (2013). New Nordic journalism research : introduction. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  34(special), s 7- 10
 • Allern, Sigurd (2012). De lange linjers mann. Rune Slagstad tar leseren med på en tidsreise. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Allern, Sigurd (2012). Fredsarbeid i NATO-pressens tid, I: Sverre Røed-Larsen & Anne Hjort-Larsen (red.),  I strid for fred.  Kolofon forlag.  ISBN 978-82-300-0991-8.  Del 4.  s 146 - 148
 • Allern, Sigurd (2012). Scandal! News International and the rights of journalism. Journalism Practice.  ISSN 1751-2786. . doi: 10.1080/17512786.2012.717793
 • Allern, Sigurd (2011). En lovsang til papiravisen. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  18(3), s 297- 230
 • Allern, Sigurd (2011). Journalistikken og livet etter døden, I: Torbjörn von Krogh (red.),  #Journalistroll. Bakgrund till - och debatt om - jornalistrollens förändring.  Sim(O), Stiftelsen institutet för mediestudier.  ISBN 978-91-978894-4-5.  Del 2.  s 115 - 126
 • Allern, Sigurd (2011). Undersøkende journalistikk - En innføring. Rødt!.  ISSN 1504-4777.  (4), s 172- 175
 • Allern, Sigurd (2009). Skandaler i norsk politikk. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  17(1), s 86- 90
 • Allern, Sigurd (2007). I stormens øye. En analyse av hvordan seks Oslo-aviser dekket konflikten mellom Valla/LO og Ingunn Yssen i perioden 11.-31.januar 2007.
 • Allern, Sigurd (2007). Journalistikkens samfunnsoppdrag - et børsnotert ideal?.
 • Allern, Sigurd (2007). LOs leder i mediedrev. En analyse av LO's fagblader i Yssen/Valla-konflikten.
 • Allern, Sigurd (2007). Medieskandaler, lekkasjer og granskning.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2007). After the fall og the Party press: Are journalists a new type of political actors? Case studies of two recent political scandals in Scandinavia.
 • AIM, Research Consortium; Allern, Sigurd; de Bens, Els; Heikkilä, Heiiki; Golding, Peter; Baisnée, Olivier & Hahn, Oliver (2006). Understanding the Logic of EU Reporting in Mass Media. Analysis of EU media coverage and interviews in editorial offices in Europe.
 • Allern, Sigurd (2006). 'The local angle'. News values in the coverage of European Affairs.
 • Allern, Sigurd (2005). Moral Panics as Media Panics.
 • Allern, Sigurd (2005). Nete Nørgaard Kristensen: Journalister og kilder - slinger i valsen? Århus: Forlaget Ajour/CFJE,2004, 315 sider. Mediekultur.  ISSN 0900-9671.  (39), s 70- 71
 • Allern, Sigurd (2005). The Case of Norway.
 • Ihlen, Øyvind & Allern, Sigurd (2005). This is the issue: Framing contests, public relations and media coverage.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 5. feb. 2018 11:34