Sigurd Allern

professor emeritus

Bakgrunn og utdanning

Født i Sandnessjøen i 1946. Eksamen artium ved Trondheim katedralskole, 1965. Magister i sosiologi 1974, med sosialøkonomi og sosialmedisin som støttefag. Dr. politit i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Bergen 1997.

Yrkesbakgrunn

Student og ansvarlig redaktør i Klassekampen 1969-72. Vitenskapelig assistent ved Institutt for anvendt sosialvitenskap (INAS), Yrkeshistorieprosjektet, 1971-73. Forskningsstipendiat i sosiologi 1975-76. Ansvarlig redaktør i Klassekampen 1979-95. Medieforsker ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad 1995-2003. Professor i journalistikk ved UiO fra 2003. Ved siden av denne stillingen: Professsor II ved Høgskolen i Volda (2007-2009), Bonnierprofessor Stockholms universitet 2008, gjesteprofessor ved Stockholms universitet fra 2009-2015 og gjesteprofessor (mars, 2015) ved Science Po i Toulouse, Frankrike.

Prosjektarbeid

Norsk deltaker i det europeiske forskningsprosjektet Adequate Information Management i Europe, finansiert av EUs 6 rammeprogram (2004-2007).  Prosjektleder for the Nordic Research Network in Journalism Studies, finansiert av NordForsk (2009-2011). Prosjektleder, nordisk prosjekt om mediering av politiske skandaler (2008-2010), finansiert av Rådet for anvendt medieforskning. Pågående prosjekt om utviklingen av profesjonell lobbyisme i Norge og Sverige.

Undervisning og faglige kompetanseområder

Kilder og kildekritikk, nyhetsanalyse, rammeanalyse, politisk kommunikasjon, journalistikkens forhold til PR-bransjen, nyhetsmedienes politiske økonomi.

Politiske tillitsverv

Leder av Fredskontoret i Trondheim 1965-66, organisasjonssekretær for to store protestaksjoner mot Vietnamkrigen 1966, leder i Sosialistisk Ungdomsforbund 1967-68, leder i ML-gruppene (MLG) 1971-73, leder i  AKP (m-l) og Rød Valgallianse (RV) 1973-75. Leder for Nesodden nei til EU 1993-94.

Publiserte monografier

  • Journalistikk og kildekritisk analyse (Cappelen Damm Akademisk, 2015)
  • Fjernsynsvalgkampen: Program, deltakere og maktkamp, 1961-2009 (Pax forlag, 2011)
  • Flokkdyr på Løvebakken: Søkelys på Stortingets presselosje og politikkens medierammer (Pax forlag 2001)
  • Nyhetsverdier: Om markedsvurdering og journalistikk i ti norske aviser (IJ-forlaget, 2001)
  • Mediekunnskap (3). Lærebok (NKS-forlaget, 1998)
  • Når kildene byr opp til dans: Søkelys på PR-byråene og journalistikken (1997)
  • Kildenes makt: Ytringsfrihetens politiske økonomi (2.,utvidet utgave, Pax forlag 1996)
  • Kildenes makt: Ytringsfrihetens politiske økonomi (1. utgave, Pax forlag, 1992)
  • Møkkagraverne og den kritiske tradisjonen. (Oktober forlag, 1998)

For artikler og redigerte antologier, se publikasjonsliste nedenfor.

Emneord: Medier og kommunikasjon, Politisk kommunikasjon, Journalistikk
Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 5. feb. 2018 11:34