Terje Rasmussen

Bilde av Terje Rasmussen
English version of this page
Telefon +47 22850441
Treffetider send meg en e-post
Brukernavn
Besøksadresse IMK Forskningsparken Gaustadalléen 21
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Veiledning og undervisning

Politisk kommunikasjon og politisk journalistikk, politisk teori og politisk sosiologi, internetts historie, offentlighetens historie, presseetikk og etisk teori, samfunnsteori, sosiologisk teori og medieteori.

For mer informasjon, se min engelske side.

Emneord: Medier og kommunikasjon, Journalistikk, Politisk sosiologi, Internett, Samfunnsteori, Mediehistorie, Medieteknologi, Politisk kommunikasjon, Ytringsfrihet og demokrati

Publikasjoner

 • Rasmussen, Terje (2019). Offentlig mening som politikkens omverden 2000 - 2020. Mediehistorisk tidsskrift.  ISSN 2464-4277.  Årgang 16(32), s 33- 64
 • Gripsrud, Jostein; Lindtner, Synnøve Skarsbø; Moe, Hallvard; Andersen, Ida Vikøren; Esperås, Eirik Nymark; Rasmussen, Terje & Larsen, Leif Ove (2017). Liberalisering og differensiering, I: Jostein Gripsrud (red.),  Allmenningen. Historien om norsk offentlighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02910-8.  Kapittel 9.  s 484 - 549
 • Rasmussen, Terje (2017). Mediated Frustration and Self-Legitimation, In Asimina Michailidou & Mauro Barisione (ed.),  Social Media and European Politics Rethinking Power and Legitimacy in the Digital Era.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137598899.  Kapittel.  s 219 - 240
 • Rasmussen, Terje (2015). Politics, Press and the Euro-missiles. The Take-off of the Euro-missile Conflict in Norway, In Rolf Werenskjold & Henrik G. Bastiansen (ed.),  The Nordic Media and the Cold War.  Nordicom.  ISBN 9789187957154.  Chapter 13.  s 255 - 270
 • Rasmussen, Terje (2015). Politiske memoarer: en typologi og to vendinger, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø & Sigurd Allern (red.),  Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024585.  Kapittel 20.  s 257 - 268
 • Rasmussen, Terje (2014). Internet and the Political Public Sphere. Sociology Compass.  ISSN 1751-9020.  8(12), s 1315- 1329 . doi: 10.1111/soc4.12228
 • Rasmussen, Terje (2014). Politisk offentlighet og legitimitet i EU: Sosiologiens bidrag. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  (2), s 51- 74
 • Rasmussen, Terje (2013). Internet-based media, Europe and the political public sphere. Media Culture and Society.  ISSN 0163-4437.  35(1), s 97- 104 . doi: 10.1177/0163443712464563
 • Rasmussen, Terje (2012). Veiledningsjournalistikk. Om å lede vei og å gå seg vill, I: Martin Eide; Leif Ove Larsen & Helle Sjøvaag (red.),  Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02074-7.  Kap. 13.  s 215 - 230
 • Rasmussen, Terje; Helstad, Katrine; Sandve Amarloui, Åste & Ytterdal Sørum, Kathrine (2012). Pressenormers bidrag til journalistikkens selvstendiggjøring. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  19(1), s 130- 150
 • Rasmussen, Terje; Liestøl, Gunnar; Doksrød, Anne & Ledas, Sarunas (2012). Sensory Media: Multidisciplinary Approaches in Designing a Situated & Mobile Learning Environment for Past Topics. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM).  ISSN 1865-7923.  6(3), s 18- 24
 • Sørum, Kathrine Ytterdal; Rasmussen, Terje; Amarloui, Katrine Helstad & Alnæs, Åste Sandve (2012). Presseetikk og autonomi : pressenormers bidrag til journalistikkens selvstendiggjøring. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  19(2), s 130- 150
 • Liestøl, Gunnar; Rasmussen, Terje & Stenarson, Tomas (2011). Mobile innovation: designing and evaluating situated simulations. Digital Creativity.  ISSN 1462-6268.  22(3), s 174- 186 . doi: 10.1080/14626268.2011.604639
 • Rasmussen, Terje (2011). Hva er mediesosiologi?. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  18(3), s 265- 273
 • Liestøl, Gunnar & Rasmussen, Terje (2010). In the Presence of the Past. A field trial evaluation of a situated simulation design reconstructing a viking burial scene, In András Szücs & Alan W. Tait (ed.),  Media Inspirations for Learning. What makes the Impact?.  European Distance and E-Learning Network.  ISBN 978-963-06-9430-8.  42.
 • Lüders, Marika; Prøitz, Lin & Rasmussen, Terje (2010). Emerging personal media genres. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  12(6), s 947- 963 . doi: 10.1177/1461444809352203 Vis sammendrag
 • Rasmussen, Terje (2010). Devices of Memory and Forgetting: A Media-Centred Perspective on the "Presnt Past", In Eivind Røssaak (ed.),  The Archive in Motion. New Conceptions of the Archive in Contemporary Thought and New Media Practices.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-587-5.  kap. 5.  s 109 - 126
 • Rasmussen, Terje (2009). The Significance of Internet Communication in Public Deliberation. Javnost - The Public.  ISSN 1318-3222.  16(1), s 17- 32 Vis sammendrag
 • Rasmussen, Terje (2008). Internett: Den vanskelige åpenheten, I: Gunn Enli & Eli Skogerbø (red.),  Digitale dilemmaer. Nye medieformer, nye utfordringer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205384125.  kapittel.  s 141 - 163
 • Rasmussen, Terje (2008). The Internet and differentiation in the political public sphere. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  29(2), s 73- 84
 • Rasmussen, Terje (2007). Personlige medier og nettverksintegrasjon, I: Marika Lüders; Lin Prøitz & Terje Rasmussen (red.),  Personlige medier. Livet mellom skjermene.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37195-8.  kap.13.
 • Rasmussen, Terje (2004). Om læringens usannsynlighet og digitale mediers lærevillighet. Systemteoretiske og formlogiske betraktninger. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  (3), s 237- 256
 • Rasmussen, Terje (2003). On distributed society: The history of the Internet as a guide to a Sociological understanding of communication and society, In Gunnar Liestøl; Andrew Morrison & Terje Rasmussen (ed.),  Digital media revisited : theoretical and conceptual innovation in digital domains.  MIT Press.
 • Rasmussen, Terje (2002). Nettets makt: Systemteoretiske sonderinger og sondringer, I:  Digital makt.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30678-8.
 • Rasmussen, Terje (2002). The Internet as a World Medium, In Gitte Bang Stald & Thomas Tufte (ed.),  Global Encounters: Media and Cultural Transformations.  Luton: University of Luton Press.
 • Rasmussen, Terje (2001). Press og nettpresse. Et blikk på nettjournalistikkens mangfoldighet, I: Martin Eide (red.),  Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati.  Gyldendal Akademisk.  s 354 - 378
 • Rasmussen, Terje & Liestøl, Gunnar (2001). Innledning, I: Gunnar Liestøl & Terje Rasmussen (red.),  Internett i endring.  Novus Forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-344-1.  s 9 - 20
 • Rasmussen, Terje (1999). Hinsides buskapet - mediesentrert teori og telegrafisk kultur, I: Kristin Braa; Per Hetland & Gunnar Liestøl (red.),  Nettsamfunn.  Tano, Oslo.
 • Rasmussen, Terje (1999). Mellom moral og demokrati: Det offentlige rom. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  (1), s 5- 28
 • Rasmussen, Terje (1999). New Media Change, In Jens F. Jensen & Cathy Toscan (ed.),  Interactive Television. TV of the Future or the Future of TV?.  Aalborg Universitetsforlag.  s 149 - 168
 • Rasmussen, Terje (1999). Nye medier og politisk demokrati, I: Liv Hausken & Peter Larsen (red.),  Medievitenskap bind 1-4.  Fagbokforlaget, Bergen.
 • Rasmussen, Terje (1998). Nærværets moral i distansenes verden. Sociologisk forskning.  ISSN 0038-0342.  3-4
 • Rasmussen, Terje (1997). Egensindighetens rasjonalitet: Mediene og modernitetens differensiering. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  (2)
 • Rasmussen, Terje (1997). Social Interaction and the New Media: The Construction of Communicative Contexts. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  (1)
 • Rasmussen, Terje (1996). Inn i det akustiske rom, I: Jon Willy Bakke & Tom Erik Julsrud (red.),  Den elektroniske nomade.  Spartacus forlag, Oslo.  s 179 - 210
 • Rasmussen, Terje (1996). McLuhans mange budskap, I: Jon Willy Bakke & Tom Erik Julsrud (red.),  Den elektroniske nomade.  Spartacus forlag, Oslo.  s 19 - 46
 • Jokat, W.; Uenzelmann-Neben, G.; Kristoffersen, Yngve & Rasmussen, Terje (1992). Lomonosov Ridge - A double sided continental margin. Geology.  ISSN 0091-7613.  20, s 887- 890
 • Mathisen, Kjell Olav; Rasmussen, Terje & Tetzchner, Stephen von (1991). Innledning, I:  Nye nettverk.  Gyldendal Akademisk.  Kapittel 1.  s 9 - 15

Se alle arbeider i Cristin

 • Rasmussen, Terje (2017). Ansiktet foran makten. Om politisk lederskap. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-883-8.  274 s.
 • Rasmussen, Terje (2016). Artikkelen "System" i: The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy (jeg er bidragsyter). John Wiley & Sons.  ISBN 9781118766804. Vis sammendrag
 • Rasmussen, Terje (2016). Hva skjer med Internett og Web. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52203-2.  160 s.
 • Rasmussen, Terje (2016). The Internet Soap-Box. Perspectives on a Changing Public Sphere. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027180.  146 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hannemyr, Gisle; Liestøl, Gunnar; Lüders, Marika & Rasmussen, Terje (2015). Digitale Medier. Teknologi, anvendelser og samfunn. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025025.  217 s.
 • Rasmussen, Terje (2015). Offentlig Parlamentarisme. Politisk strid og offentlig mening 1945 - 2000. Pax Forlag.  ISBN 9788253037868.  524 s.
 • Rasmussen, Terje (2014). Personal Media and Everyday Life. A Networked lifeworld. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-44645-9.  140 s.
 • Rasmussen, Terje (2008). Nettverksformelen. Hvordan det sosiale livet henger sammen. Unipub forlag.  ISBN 9788274773660.  226 s.
 • Lüders, Marika; Prøitz, Lin & Rasmussen, Terje (red.) (2007). Personlige medier. Livet mellom skjermene. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37195-8.  273 s.
 • Rasmussen, Terje (2007). Kampen om Internett. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-2999-3.  200 s.
 • Rasmussen, Terje (2006). Nettmedier. journalistikk og medier på Internett. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245004755.  200 s.
 • Rasmussen, Terje (2004). Mektig og aktverdig. Betraktninger om journalistikkens legitimitet. IJ-forlaget.  ISBN 82-7147-260-7.  174 s.
 • Liestøl, Gunnar; Morrison, Andrew & Rasmussen, Terje (ed.) (2003). Digital media revisited : theoretical and conceptual innovation in digital domains. MIT Press.  554 s.
 • Liestøl, Gunnar; Morrison, Andrew & Rasmussen, Terje (2003). Introduction. MIT Press.  11 s.
 • Liestøl, Gunnar & Rasmussen, Terje (2003). Digitale medier. En innføring. Universitetsforlaget.  ISBN 8215003591.  214 s.
 • Morrison, Andrew; Liestøl, Gunnar & Rasmussen, Terje (ed.) (2003). Digital Media Revisited: new media methods and theories. MIT Press.  554 s.
 • Rasmussen, Terje (2002). nettmedier journalistikk og medier på internett. Fagbokforlaget.  200 s.
 • Rasmussen, Terje (2002). Luhmann: kommunikasjon, medier, samfunn. Fagbokforlaget.
 • Liestøl, Gunnar & Rasmussen, Terje (2001). Internett i endring. Novus Forlag.  ISBN 82-7099-344-1.  469 s.
 • Rasmussen, Terje (2001). Mediesamfunnets moral. Pax Forlag.  233 s.
 • Rasmussen, Terje (2000). Social Theory and Communication Technology. Ashgate.  ISBN 0-7546-1448-4.  228 s.
 • Rasmussen, Terje (1995). Moderne maskiner. Teknologi og samfunnsteori. Pax Forlag.  239 s.
 • Rasmussen, Terje & Søby, Morten (1993). Kulturens digitale felt. Aventura forlag.  386 s.
 • Mathisen, Kjell Olav; Rasmussen, Terje & Tetzchner, Stephen von (1991). Nye nettverk. Gyldendal Akademisk.  254 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rasmussen, Terje (2017). 1945-1960: Ettpartistatens mange stemmer, I: Jostein Gripsrud (red.),  Allmenningen. Historien om norsk offentlighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02910-8.  Kapittel 7..  s 334 - 382
 • Rasmussen, Terje (2015). Sosiologiske studier av medier, I: Håkon Larsen (red.),  Kultursosiologisk forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02499-8.  kapittel 13.  s 171 - 180
 • Enjolras, Bernard; Rasmussen, Terje & Steen-Johnsen, Kari (red.) (2014). Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. -. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Rasmussen, Terje (2014). Status for ytringsfriheten i Norge: Våre konklusjoner, I: Bernard Enjolras; Terje Rasmussen & Kari Steen-Johnsen (red.),  Status for ytringsfriheten i Norge: Hovedrapport fra prosjektet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-453-1.  Konklusjon.  s 227 - 235
 • Rasmussen, Terje (red.) (2014). Status for ytringsfriheten i Norge Hovedrapport fra prosjektet.
 • Rasmussen, Terje; Storm-Mathisen, Ardis; Frugård, Marcela & Helle-Valle, Jo Helge (2013). Forbruks- og livsstilsjournalistikk i NRK: En studie av Forbrukerinspektørene (FBI) og Puls sett i lys av NRKs allmennkringkastingsforpliktelser. SIFO Fagrapport. 3.
 • Rasmussen, Terje (2011). Akademisk autonomi. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  18(2), s 158- 163
 • Rasmussen, Terje (2011). Facebookgalaksen. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  18(1), s 61- 67
 • Rasmussen, Terje (2011). Selvbiografier til glede og nytte. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  18(4), s 364- 370
 • Rasmussen, Terje (2008). Techno-politics and some Structural Challenges Facing the Internet. A Critical Comment.
 • Rasmussen, Terje (2002). Allmenn World Wide Web - en forspilt mulighet?.
 • Rasmussen, Terje (2002). Medieetikk som støtpute.
 • Planke, S; Berndt, C; Mjelde, Rolf; Skogseid, J & Rasmussen, Terje (1999). Seismic volcanostratigraphic of the outer Voring Margin.
 • Rasmussen, Terje (1998). Bortenfor budskapet - Hvorfor McLuhan hadde 'rett'. Kommunikasjon.  ISSN 1502-3052.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 14. mars 2018 13:15

Prosjekter