Oppdrag som vitenskapelig assistent på IMK?

Ønsker du å bli engasjert i konkrete forskningsprosjekter og samtidig skaffe deg relevant arbeidserfaring?

Institutt for medier og kommunikasjon ønsker kontakt med masterstudenter og andre som ønsker å jobbe deltid som vitenskapelig assistent. Behovet for vitenskapelig assistanse varierer i løpet av semesteret og er i stor grad prosjektbasert, der ulike forskere har kortere og lengre behov for assistanse innen ulike fagfelt.

IMK ønsker å tilrettelegge for at du som ønsker å lære mer om forskning og å arbeide med relevante problemstillinger, skal komme i kontakt med forskere som har behov for hjelp.

Vi ber derfor deg som er interessert i kortere og lengre oppdrag om å registrere åpen søknad og CV i nettskjema https://nettskjema.no/a/74027.html.

Søknaden bør være på maks en side, og inneholde følgende  informasjon:

 

- kort tekst om hvem du er og hvorfor vi bør ansette deg

- hvilke metoder (kvantitative og kvalitative) du behersker

- hvilke fagfelt du er interessert i å jobbe med

- hva slags type oppgaver du ønsker å jobbe med.

 

Har du bachelorgrad, tilbyr IMK en timelønn i lønnstrinn 37

Har du mastergrad lønnes du i lønnstrinn 47

Vi håper å høre fra deg!

Publisert 18. jan. 2017 11:24 - Sist endret 21. aug. 2019 13:44