Oppdrag som vitenskapelig assistent på IMK?

Ønsker du å bli engasjert i konkrete forskningsprosjekter og samtidig skaffe deg relevant arbeidserfaring?

Institutt for medier og kommunikasjon ønsker kontakt med masterstudenter og andre som ønsker å jobbe deltid som vitenskapelig assistent. Behovet for vitenskapelig assistanse varierer i løpet av semesteret og er i stor grad prosjektbasert, der ulike forskere har kortere og lengre behov for assistanse innen ulike fagfelt.

IMK ønsker å tilrettelegge for at du som ønsker å lære mer om forskning og å arbeide med relevante problemstillinger, skal komme i kontakt med forskere som har behov for hjelp.

Vi ber derfor deg som er interessert i kortere og lengre oppdrag i 2019 om å registrere åpen søknad og CV i nettskjema https://nettskjema.no/a/vitass.

Søknaden bør være på maks en side, og inneholde følgende  informasjon:

- kort tekst om hvem du er og hvorfor vi bør ansette deg

- hvilke metoder (kvantitative og kvalitative) du behersker

- hvilke fagfelt du er interessert i å jobbe med

- hva slags type oppgaver du har erfaring med

Vi minner også om at det er mulig å ta 10 stp i MEVIT 4896 Vitenskapelig assistansearbeid som en del av din utdanningsplan. For å ta emnet må du først finne en fagansatt ved IMK som trenger en vitenskapelig assistent, og inngå en konkret avtale. Les mer om kravene og innholdet i emnet:http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT4896/index.html

Publisert 18. jan. 2019 11:31 - Sist endret 18. jan. 2019 11:44