Kunstig intelligens bidrar til trendene

Motebransjen bruker kunstig intelligens for å analysere data fra nettsteder og sosiale medieplattformer. Slik skal de spå nye trender.

Fargerikt bilde av motebevisste menn

(Foto: Mariya Geogrgieva/Unsplash)

– Trend forecasting handler om å prøve å forutsi hvilke trender det er verd å satse på. Tradisjonelt gjøres det av kunnskapsrike og erfarne fagfolk som ofte støtter seg på sin intuisjon. Nå brukes i økende grad digitale verktøy og analyser, forteller Camilla Grindheim Larsen. Hun har skrevet masteroppgave om bruk av kunstig intelligens i trendforskning.

Mediebrukernes innflytelse vokser

Den digitale utviklingen gir moteindustrien nye muligheter til å kartlegge, forutsi og legge føringer for hva som kan bli trender. Dette sparer tid, og resultatene skal gi mer presise prognoser for hva som vil slå an hos forbrukerne.

– En stor del av informasjon om mote som er å finne på nettet kommer fra entusiastiske mediebrukere, sier Larsen. Både motebedrifter og forbrukere uttrykker sin sans for mote i den digitale sfære.

Larsen har dybdeintervjuet seks personer som jobber i trend- og motebedrifter. Hun har også analysert nettsidene til tre profesjonelle aktører innen trend forecasting.

– Funnene viser hvordan det oppleves å jobbe med trendutvikling i en tid hvor det digitale står sentralt. Studien avdekker temaer som bør ses nærmere på i forskning og i bransjen i tiden fremover, sier Larsen.

Svart-hvitt foto av Camilla Grindheim Larsen
Camilla Grindheim Larsen (Foto: Malin Molden)

Etablerte trendsesonger oppleves som utdatert

En av utfordringene for den globale moteindustrien er at etablerte sesonger og innkjøpskalendere oppleves som utdaterte i en digital tidsalder.

Larsen har funnet at aktører i mote- og trendbedrifter mener at kunstig intelligens, og mulighetene som ligger i digitale arenaer, vil fortsette å være blant det viktigste å satse på framover for å planlegge trender.

Enkelte er likevel skeptiske til hvor godt egnet kunstig intelligens er i et arbeid som i stor grad handler om følelser. Spørsmålet noen stiller seg er hvor hensiktsmessig det er å bruke populære medieplattformer som kilder til å forutsi nye trender.

Bærekraft eller skaperkraft?

Et flertall av de Larsen snakket med fremhevet fokuset på bærekraft i motebransjen som en drivkraft til å ville bruke kunstig intelligens i trend forecasting. Dette for å oppnå mer presise trendprognoser og dermed kutte i overproduksjon.

Samtidig innvender noen at en del av essensen med mote er å være en kreativ skapende næring hvor ikke alle aktører nødvendigvis har som hovedmålsetting å møte etterspørsel etter trender, men heller overraske og utfordre.

Enkelte har en tilnærming til mote som kunst, og da kan det være vanskeligere å se hvilken rolle kunstig intelligens og dataanalyse vil ha i den skapende prosessen som i stor grad er knyttet til designerens visjon.

– Digital infrastruktur ser ut til å infiltrere prosessene for hvordan motetrender forstås, spres og innhentes i vår tid, avslutter Larsen.

Les masteroppgaven til Camilla Grindheim Larsen her

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 28. sep. 2020 09:59 - Sist endret 28. sep. 2020 09:59