To IMK studenter får stipend fra Medietilsynet

Årets tildeling fra Medietilsynet er klar. To masterstudenter fra IMK har stukket av med masterstipend til forskning på medierelaterte problemstillinger - les hva de forsker på.

Hvert år fordeler Medietilsynet flere millioner kroner til medieforskning i Norge. I år har to IMKs studenter, Jonas Unstad (går på master i journalistikk) og Caroline Ulvin Johansson (går på master i medievitenskap) fått stipend på 25. 000 kroner fra Medietilsynet. Deres prosjekter er svært ulike, men retter seg mot temaene som kan gi oss bedre innsikt i aktuelle medierelaterte temaer. 

 

Journalister + politikere = ?

Bilde av Jonas Unstad
Jonas Unstad. Foto: privat

Flere forskere ved IMK og ved andre institusjoner har sett på hvordan politikerne bruker medier og sosiale medier, blant annet i valgkamper. Det forskes også på den nye virkeligheten for journalister i den digitale hverdagen, og særlig i kjølvannet av sosiale mediers inntog. Det er det masterstudent Jonas Unstad skal se nærmere på i sin masteroppgave. Han sier at det er spennende å kartlegge hva denne digitale utviklingen gjør med de norske politiske journalistene - i norsk kontekst. 
 
-    Fra en situasjon hvor politikerne var avhengige av journalister, er vi kommet i en situasjon hvor mediene har mistet sin informasjonsmonopol, ikke minst takket være sosiale medier, sier Unstad. Politikerne snakker direkte med publikum via sin FB konto eller Twitter. Hva skjer da med våre politiske journalister?

Unstad sier at tiden da journalister og politikere hadde tydelige roller og gjensidig informasjonsavhengighet, er i ferd med å endres, men uten at det er etablert nye tydelige rammer. Hans studie skal gi oss mer innsikt i denne relasjonen, og ikke minst, økt forståelse for sosiale mediers rolle i dagens samfunn. 


Ungdommer på skjermen

Bilde av Caroline
Caroline Ulvin Johansson. Foto: privat

Den verdensompennende suksessen av den norsk produserte SKAM-serien har sparket i gang produksjon av stadig flere nettserier som bruker unge, uerfarne skuespillere, tar i bruk nye fortellerformer og distribusjonsplattformer. Som et nytt fenomen ble SKAM også en gjenstand for norsk og internasjonal forskning, og flere av IMKs film- og tv-forskere har skrevet om serien. Nå tar Caroline Ulvin Johansson som går på master i medievitenskap ved IMK, et steg videre. Hun skal ta et dyptdykk i flere av NRKs ungdomsserier (Lovleg, Blank og 17) for å besvare flere spørsmål relatert til representasjon av unge på skjerm. Det at man lager serier om ungdommer for ungdommer, er ikke nytt. Det som er nytt, er en ny virkelighet og en ny måte å legge det fram på. 
-    Det som er spesielt, er at NRK bruker nye, forskjelligartede og ofte innovative digitale formater for å fortelle historier, sier Caroline. Ikke minst tar unge mennesker i bruk forskjellige identitetsmarkører, gjennom for eksempel sosiale og digitale medier. Alt dette kommer til utrykk i flere av disse seriene, og det er det jeg skal se nærmere på. 
 
Caroline sier det er spennende å se om måten unge representeres på i seriene, har endret seg gjennom tiden. Ikke minst er det interessant å se hva NRK satser på når de skal nå fram til målgruppen. 

Ja takk til stipendet

Både Jonas og Caroline sier at stipendet er et meget velkomment bidrag til budsjettet. 

-    Nå trenger jeg ikke å jobbe så mye ved siden av – og så kjøper jeg meg kanskje et nytt skriveredskap, sier Caroline. 
-    Jeg måtte også kjøpe meg et nytt skrivebord i disse Coronatider, sier Jonas, som på samme måte som alle andre UiO studenter, studerer og forsker hjemmefra.

 

Studere hjemmefra

- Husk at bibliotekets nettressurser er tilgjengelige for alle studenter. Sjekk ub.uio.no.
- Biblioteket har egne fagsider for medievitenskap.
- Følg med i Canvas hvor faglærerne legger ut beskjed og informasjon
- Ta kontakt med din faglærer om faglige spørsmål og med studieadministrasjonen (studieinfo@media.uio.no) hvis du lurer på noe. 

Publisert 16. mars 2020 16:43 - Sist endret 17. mars 2020 15:55