Valg av studentrepresentanter til styret på IMK

Det skal velges to faste representanter og to varamedlemmer til IMKs styre i 2021. Fire studenter stiller til valg. Her presenteres årets kandidater. 

Alle studenter på IMK vil få informasjon om når og hvordan valget skal foregå. Representantene skal velges gjennome eValg - elektronisk stemmegivning.

 Bildet kan inneholde: person, hvit, svart, hår, ansikt.  Celine Ryel

Jeg heter Celine, er 30 år gammel, og går første semester av bachelorprogrammet i Medier og kommunikasjon ved IMK.

De siste 8 årene har jeg jobbet som PR- og kommunikasjonsansvarlig i musikk- og kulturbransjen, og har fra før av en påbegynt bachelorgrad i Kultur og kommunikasjon fra SV.

Som tilbakevendende student har det vært interessant å se hvordan det nye fagtilbudet ved IMK virker enda mer relevant og arbeidslivsrettet enn tidligere. IMKs muligheter til å gi et spesialisert fagtilbud til studentene innenfor instituttets ekspertområder, som de ikke får ved andre studiesteder, er blant sakene som interesserer meg og er del av grunnen til at jeg dette semesteret meldte meg inn i programrådet for bachelor- og årsenheten på IMK. Jeg vil gjerne engasjere meg i instituttstyret for å lære mer om IMKs overordnede prioriteringer og strategier, og bidra til at studentenes meninger blir hørt.

Av tidligere styreerfaring har jeg vært styremedlem i AKKS, en organisasjon som jobber for kjønnsbalanse og likestilling i norsk musikkliv, samt sittet i arrangementskomiteen til Oslo Pride. Sist jeg studerte ved UiO satt jeg i programutvalget for Kulkom, og var med i studentforeningen SVFF som booker og bookingansvarlig.

 

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, øyenbryn, frisyre.  Matilde Berg Fagerland

Hei, jeg heter Matilde og er førsteårsstudent på mastergraden min i Medievitenskap. Jeg har to bachelorgrader fra UiB, henholdsvis i sammenlignende politikk og medievitenskap. 

I studietiden tenker jeg det er viktig å være engasjert i sin egen studiehverdag, og det ønsker jeg å være gjennom en del av Instituttstyret! Jeg ønsker å være en bidragsyter, hvor målet er å skape en best mulig studiehverdag for alle oss med tilknytning til IMK.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, ansiktsuttrykk, frisyre. Helene Marie Bakke

Hei! Jeg heter Helene og er student på bachelorprogrammet i Medievitenskap på IMK.

I løpet av det siste året vært del av et elevpanel for mitt bachelorkull, der vi har jobbet sammen med emneansvarlig for å bedre elevenes hverdag. Jeg har stor interesse for bedriftsledelse og kommunikasjon, og har hatt personalpsykologi som en del av min 40-gruppe, og ønsker å lære mer. Mitt håp er å kunne videreføre dette på et høyere nivå og fortsette å bedre kommunikasjonen mellom studenter og ledelse, ved å samtidig representere studentenes stemme.

 

Bildet kan inneholde: person, hake, tjenestemannarbeider, lege.Jonas Nicolay Corneliussen

Mitt navn er Jonas Corneliussen, jeg er 23 år og er på første semesteret som masterstudent i Political Communication.

Fra før har jeg en bachelorgrad i sosiologi og et årsstudium i medievitenskap fra UiO. Under bachelorgraden min var jeg engasjert i flere verv; jeg satt i programutvalget for sosiologi, var studentrådsrepresentant for sosiologi i studentrådet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og jeg satt som bachelorkontakt i programrådet for sosiologi - fordelt gjennom de tre årene av graden. Jeg har også vært fadder, i tillegg til å være engasjert i diverse andre aktiviteter rundt studentlivet med SV-fakultet.

Ved siden av studiene jobber jeg i EGN Norge, som er en del av globale EGN Group. Vi er verdens største organisasjon for fasilitering av profesjonelle kompetansenettverk for ledere og spesialister i næringslivet, og jeg har en rekke oppgaver som strekker seg fra salg og kommunikasjon, til administrasjon og kundekontakt. I tillegg er jeg kursleder for konfirmanter på human-etisk konfirmasjon. Ellers er jeg en samfunnsengasjert mann, som ønsker å representere studentene i Instituttstyret først og fremst fordi jeg brenner for viktigheten av at studentenes meninger rundt den overordnede styringen av IMK blir hørt, samt at jeg ser på det som en verdifull erfaring å ha med videre.

Publisert 18. nov. 2020 12:12 - Sist endret 18. nov. 2020 13:46