Nytt masterprogram i politisk kommunikasjon ved UiO

For å forstå politikk og politiske prosesser må du vite hvordan mediesystemene fungerer. Hvordan disse henger sammen lærer du mer om på et nystartet masterprogram – det eneste i sitt slag i Norge.

En folkemengde sees over skulderen til en som holder et TV-kamera i venstre kant av bildet, en mikrofon på stativ i midten..

Studentene lærer blant annet om hvordan PR-byråer og lobbyister jobber for å påvirke politiske prosesser. Alle som har en bachelorgrad med en fordypning innen samfunnsvitenskapelige fag eller humaniora, samt minst 40 studiepoeng innen medier og kommunikasjonsfag, kan søke. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Politikk og kommunikasjon henger tett sammen. I en tid der mediesystemer i alle land gjennomgår voldsomme endringer, påvirker dette også politikken, påpeker professor Rune Karlsen ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Portrett av Rune Krlsen, smilende med en kaffekopp i hånden
– Politisk kommunikasjon handler også om hvordan enkeltsaker som behandles i norske departementer påvirkes av mediedekning, grasrotopprør og politiske påvirkningsprosesser satt i gang av profesjonelle lobbyaktører. Dette ser vi for eksempel i vurderingene av nedleggelser av lokale fødeavdelinger, sier professor i medievitenskap Rune Karlsen. Foto: IMK.

– For å forstå politikk og politiske prosesser er det vanskelig å komme utenom kommunikasjon. Vi ønsker å tilby en mastergrad der studentene får inngående kjennskap til disse sammenhengene, sier han.

Målgruppen er studenter med interesse for feltet, for eksempel studenter med bakgrunn fra medievitenskap, journalistikk, statsvitenskap, sosiologi eller humanistiske fag.

Politiske vedtak påvirkes

Studentene vil lære om hvordan sosiale medier endrer den politiske offentligheten, for eksempel fenomener som ekkokammer og polarisering. Karlsen peker også på hvordan politiske aktører bruker disse nye plattformene, og at slik kunnskap er nødvendig for å forstå blant annet Donald Trumps suksess.

Masterprogrammet vektlegger Norge og Norden, men i et sammenlignende, internasjonalt perspektiv.   

Studentene opparbeider seg kunnskap og ferdigheter lignende de som tar mastergrad i for eksempel statsvitenskap eller medievitenskap, forklarer Karlsen. De vil imidlertid ha mer spesialisert forståelse, og ferdigheter til å analysere betydningen kommunikasjon har for politiske prosesser og utfall.  

– De vil derfor i tillegg kvalifisere seg til jobber der innsikt i slike kommunikasjonsprosesser er viktig.

Tre hoveddimensjoner

Masterprogammet i politisk kommunikasjon er en videreføring av en eksisterende mastergrad i medievitenskap med studieretning politisk kommunikasjon. Undervisningen skal gi inngående kjennskap til tre hoveddimensjoner:

  • Endringer i mediesystemer og politiske systemer, og hvordan dette henger sammen med endring i politisk journalistikk og kommunikasjon.
  • Hvordan politisk kommunikasjon påvirker dagsorden, opinion, kunnskap om samfunnsforhold, og tillit i samfunnet.
  • Politiske partier, politikere og andre politiske aktørers strategiske kommunikasjon, og vektlegge politisk påvirkning gjennom hvordan PR-byråer og lobbyister jobber for å påvirke politiske prosesser.

Programmet vil være tett koblet til forskningen på feltet.

– Underviserne er selv forskere og vi legger vekt på å formidle fra forskningsfronten, sier Karlsen.

Han håper at studiet vil trekke til seg søkere fra ulike fagfelt. Alle som har en bachelorgrad med en fordypning innen samfunnsvitenskapelige fag eller humaniora, samt minst 40 studiepoeng innen medier og kommunikasjonsfag, kan søke.


Er du interessert i Masterprogrammet i politisk kommunikasjon? Lær mer på programsidene.

Av Silje Pileberg
Publisert 12. jan. 2022 10:14 - Sist endret 28. jan. 2022 15:08