Masteroppgavepresentasjon: Measurement and evaluation of outcomes

Marte Vasbotten presenterer sin masteroppgave: Measurement and evaluation of outcomes. A study of outcome measurement and evaluation in the Norwegian communication industry, and the attitude towards using standards.

Presentasjonen holdes på norsk, har en varighet opp til 30 minutter er åpen for alle.

Sammendrag av masteroppgaven:

Denne oppgaven undersøker tilstanden norske kommunikatører når det kommer til å måle og
evaluere effekten av kommunikasjonsaktiviter. I tillegg undersøker oppgaven holdninger til å
innføre et standardisert sett med retningslinjer på måling og evaluering i bransjen. Barcelona
prinsippene eksisterer allerede, men har ikke blitt implementert som standardisert sett ennå i
bransjen. Jeg har tatt utgangspunkt i et omfattende datasett gjennomført av Alexander
Buhmann og Peggy Brønn ved Handelshøyskolen BI i Oslo i samarbeid med
Kommunikasjonsforeningen. Dette har jeg analysert kvantitativt ved hjelp av
frekvenstabeller. Funnene viser at respondentene ønsker å måle og evaluere mer enn de gjør per dags dato, men at flere faktorer bidrar til at det ikke blir prioritert. Samtidig som
respondentene ønsker å måle mer er det en skepsis til å innføre standarder for målinger og
evaluering. Teorien i oppgaven baserer seg på effektmåling, eksisterende målemodeller i
bransjen og standardisering og kommer fra fagartikler og fagbøker på feltet.

Publisert 12. nov. 2018 13:33 - Sist endret 12. nov. 2018 13:33