Obligatorisk tredjesemesterseminar for masterstudenter på medievitenskap og journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon inviterer alle masterstudenter på medievitenskap og journalistikk som er i sitt tredje semester til et obligatorisk tredjesemesterseminar.

Tirsdag 13. november kl. 12.15 har vi gleden av å invitere deg til et obligatorisk tredjesemesterseminar. (Kan du ikke møte? Se under.) (OBS. Flyttet fra 16.oktober.)

Vi ber om at du fyller ut dette påmeldingsskjemaet i forkant av seminaret. Her ber vi om tilbakemelding på:

 1. om du kommer til å delta
 2. hva tema for masteroppgaven din er
 3. om det er noe spesielt du ønsker at vi skal ta opp på seminaret

Tredjesemesterseminaret

Dette er et oppfølgings- og arbeidsseminar hvor vi skal snakke om masteroppgaveprosessen så langt og diskutere veien videre nå som fjerde og siste semester nærmer seg. Vi skal jobbe med temaer som:

 • strukturering av masteroppgaven
 • ulike utfordringer i forbindelse med teori, metode og analyse
 • hvordan man håndterer mulige hindringer i arbeidsprosessen, som for eksempel demotivasjon, stress og skrivesperrer.

Før seminaret skal du skrive:

 • et kort notat (inntil 1 side) hvor du forklarer hva temaet for masteroppgaven er, problemstillingen(e), metode/tilnærming, og formålet med oppgaven/undersøkelsen.
 • hva som er gjort hittil og hva som gjenstår.
 • to til tre ting som du er fornøyd med at du har gjort/fått til, og to ting du ønsker å jobbe mer med/videreutvikle.

Dette skal brukes til gruppediskusjoner på seminaret.

Vi serverer kaffe!

 

Kan du ikke møte?

Det er obligatorisk oppmøte på seminaret, så dersom du ikke har mulighet til å møte må du levere et obligatorisk arbeid. Arbeidet består av tre deler:

 1. Et notat på inntil 2 sider hvor du forklarer hva temaet for masteroppgaven er, problemstillingen(e), metode/tilnærming, og formålet med oppgaven/undersøkelsen. Deretter skal du kort skrive hva som er gjort hittil og hva som gjenstår. Tilslutt skal du skrive 2-3 ting som du er fornøyd med at du har gjort/fått til, og 2 ting som du ønsker å jobbe mer med/videreutvikle.
 2. Abstractet til oppgaven. Abstractet skal være på ca 1/2 - 1 side.
 3. Innholdsfortegnelsen til oppgaven. Innholdsfortegnelsen må inkludere alle underpunkter.

 

Arbeidet skal sendes til k.j.ostby@media.uio.no senest i løpet av dagen den 13. november.

Du vil få tilbakemelding på det du leverer.

 

Vel møtt til seminar!

Med vennlig hilsen,

Institutt for medier og kommunikasjon v/

Kim Johansen Østby <k.j.ostby@media.uio.no > og Maria Tårland <maria.tarland@media.uio.no>

Publisert 21. aug. 2018 12:55 - Sist endret 27. sep. 2018 17:09