Obligatorisk andresemestersamling for masterstudenter på medievitenskap og journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon inviterer alle masterstudenter på medievitenskap og journalistikk som er i sitt andre semester til en obligatorisk andresemestersamling.

Den 5. mars kl. 12.15 har vi gleden av å invitere deg til en obligatorisk andresemestersamling på rom 205, Forskningsparken. Kan du ikke komme? Se lengst ned på siden.

Vi ber om at du fyller ut dette påmeldingsskjemaet i forkant av seminaret, senest søndag 3. mars. Her ber vi om tilbakemelding på:

  1. om du kommer til å delta
  2. om det er noe spesielt du ønsker at vi skal ta opp på seminaret

Andresemesterseminaret

Dette er et "kom i gang"-seminar der vi skal jobbe med:

  • Forventningsavklaringer: forventninger du har til deg selv, veileder og veiledningssituasjonen. Veiledere blir også invitert til å delta i dette arbeidet. 
  • Progresjon: vi går igjennom anbefalt tidsløp og jobber med å konkretisere mål for gjennomføring av masteroppgaven.

Før seminaret skal du:

  • skrive ned dine forventninger til deg selv, veileder og veiledningssituasjon
  • skrive ut og ta med prosjektskissen din

Dette skal brukes til gruppediskusjoner på samlingen.

Vi serverer kaffe!

 

Kan du ikke møte?

Det er obligatorisk oppmøte på seminaret. Dersom du ikke har anledning til å møte, må du levere et obligatorisk arbeid. Arbeidet består av to deler:

  1. Én side der du skriver ned dine forventninger til deg selv, veileder og veiledningssituasjon. (Vi anbefaler at du tar med dette til første veiledningsmøte, og at du snakker med min veileder om dette.)
  2. En detaljert prosjektskisse, med konkrete mål for når ulike deler av masteroppgaven skal være ferdig. Ta gjerne utgangspunkt i IMKs anbefalte tidsløp for masteroppgaven.

Arbeidet skal sendes k.j.ostby@media.uio.no senest i løpet av møtedagen, 5. mars.

 

Vel møtt til seminar!

Med vennlig hilsen

Institutt for medier og kommunikasjon v/

Kim Johansen Østby <k.j.ostby@media.uio.no> og Maria Tårland <maria.tarland@media.uio.no>

 

 

Publisert 28. jan. 2019 14:04 - Sist endret 30. apr. 2020 15:41