Fjerdesemestersamling master

Instituttet inviterer masterstudenter som skal levere masteroppgaven sin dette semesteret (og evt. neste semester) til et kortere samling der vi snakker om prosessen rundt selve innleveringen, og om presentasjon og eksamen.

Vi setter av tid den 12. mars kl. 12.15 - 14.00, men planlegger å være ferdig rundt kl. 13.00. Vi er tilgjengelige i perioden fram til kl. 14.00 dersom det skulle dukke opp flere spørsmål som dere ønsker å diskutere.

 

Vi bruker tiden til å snakke om:

  • innleveringen; frister og prosedyrer (how to)
  • tips og triks: eksamen og muntlig presentasjon
  • søknad om femte semester

Send en e-post til studieinfo@media.uio.no dersom det er andre tema du ønsker at vi skal gå inn på.

 

Det er valgfritt å delta på dette møtet. Dersom du ikke kan delta finner du all informasjon om masteroppgaven (innlevering ++) her: https://www.hf.uio.no/imk/studier/masteroppgave/index.html

Publisert 19. feb. 2019 13:53 - Sist endret 30. apr. 2020 15:41