Masteroppgavepresentasjon: Politisk ukorrekt?

Marthe Småkasin Lien presenterer sin masteroppgave: Politisk ukorrekt? En analyse av norske toppolitikeres begrepsbruk om hverandre gjennom to stortingsvalg.

Sammendrag:

Denne oppgaven ser nærmere på hvordan partilederne snakker med og om hverandre i den siste partilederdebatten på NRK fjernsyn før stortingsvalget i 2013 og 2017. Oppgaven har hovedvekt på politikernes angrep på andre politikere, parti og politisk blokk. Jeg har også sett på hvordan journalistikk og fjernsynsproduksjon preger den politiske diskusjonen. Analysen er utarbeidet rundt en kvalitativ innholdsanalyse, for å kartlegge forekomst av angrep, argumenter og retoriske teknikker hos politikerne. Analysen viser at debattene begge år har utstrakt bruk av angrep som virkemiddel i innleggene, og at det er små forskjeller mellom de to debattsendingene. Politisk tilhørighet har ingen betydning for verken bruk av retoriske teknikker eller bruk av angrep. Analysen viser også at politikken har gjennomgått en medialisering, ved at partilederne i stor grad benytter seg av journalistiske teknikker i sine innlegg, som spissing og polarisering.

Presentasjonen er åpen for alle. 

Publisert 10. des. 2018 10:46 - Sist endret 10. des. 2018 10:46