Obligatorisk tredjesemesterseminar for masterstudenter på medievitenskap og journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon inviterer alle masterstudenter på medievitenskap og journalistikk som er i sitt tredje semester til et obligatorisk tredjesemesterseminar. 

Tirsdag 12. november kl. 11.15 har vi gleden av å invitere deg til et obligatorisk tredjesemesterseminar. Merk at seminaret er rettet mot de som er i sitt tredje semester, og som etter planen skal levere masteroppgaven sin våren 2020. 

Vi ber om at du fyller ut dette påmeldingsskjemaet i forkant av seminaret. Her ber vi om tilbakemelding på:

  1. om du kommer til å delta
  2. hva tema for masteroppgaven din er
  3. om det er noe spesielt du ønsker at vi skal ta opp på seminaret

Tredjesemesterseminaret

Dette er et oppfølgings- og arbeidsseminar hvor vi skal snakke om masteroppgaveprosessen så langt og diskutere veien videre nå som fjerde og siste semester nærmer seg. Vi skal jobbe med temaer som:

  • strukturering av masteroppgaven
  • ulike utfordringer i forbindelse med teori, metode og analyse
  • hvordan man håndterer mulige hindringer i arbeidsprosessen, som for eksempel demotivasjon, stress og skrivesperrer.

Før seminaret skal du skrive:

  • et kort notat (inntil 1 side) hvor du forklarer hva temaet for masteroppgaven er, problemstillingen(e), metode/tilnærming, og formålet med oppgaven/undersøkelsen.
  • hva som er gjort hittil og hva som gjenstår.
  • to til tre ting som du er fornøyd med at du har gjort/fått til, og to ting du ønsker å jobbe mer med/videreutvikle.

Dette skal brukes til gruppediskusjoner på seminaret.

Vi serverer kaffe!

Har du noen spørsmål, send en mail til studieinfo@media.uio.no 

Vel møtt til seminar!

Med vennlig hilsen,

Institutt for medier og kommunikasjon

v/Joakim Johansen Østby & Helén Rummelhoff

 

Publisert 1. okt. 2019 09:50 - Sist endret 2. okt. 2019 10:05