Obligatorisk tredjesemesterseminar for masterstudenter på medievitenskap og journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon inviterer alle masterstudenter på medievitenskap og journalistikk som er i sitt tredje semester til et obligatorisk tredjesemesterseminar. 

Bildet kan inneholde: Jobb, Arbeid, Læring.

Onsdag 18. november kl. 12.15 har vi gleden av å invitere deg til tredjesemesterseminar. Møtet er i utgangspunktet obligatorisk, men vi kan ikke håndheve dette like sterkt nå for tiden. Dersom dere skulle ha noen symptomer, ber vi dere om å holde dere hjemme.Det er mulig å delta å Zoom, for de som ønsker det.

Merk at seminaret er rettet mot de som er i sitt tredje semester, og som etter planen skal levere masteroppgaven sin våren 2021. 

Vi ber om at du fyller ut dette påmeldingsskjemaet i forkant av seminaret. Her ber vi om tilbakemelding på:

  1. om du kommer til å delta (på Zoom eller fysisk)
  2. hva tema for masteroppgaven din er
  3. om det er noe spesielt du ønsker at vi skal ta opp på seminaret

Det å fylle ut nettskjemaet er også viktig mtp smittevern, slik at vi vet hvem som var tilstede på arrangementet. Det er viktig at du ikke dukker opp med mindre du er meldt på.

Tredjesemesterseminaret

Dette er et oppfølgings- og arbeidsseminar hvor vi skal snakke om masteroppgaveprosessen så langt og diskutere veien videre nå som fjerde og siste semester nærmer seg. Vi skal jobbe med temaer som:

  • strukturering av masteroppgaven
  • ulike utfordringer i forbindelse med teori, metode og analyse
  • hvordan man håndterer mulige hindringer i arbeidsprosessen, som for eksempel demotivasjon, stress og skrivesperrer.

Før seminaret skal du skrive:

  • et kort notat (inntil 1 side) hvor du forklarer hva temaet for masteroppgaven er, problemstillingen(e), metode/tilnærming, og formålet med oppgaven/undersøkelsen.
  • hva som er gjort hittil og hva som gjenstår.
  • to til tre ting som du er fornøyd med at du har gjort/fått til, og to ting du ønsker å jobbe mer med/videreutvikle

Dette skal brukes til gruppediskusjoner på seminaret.

For dere som ikke kan være med i det hele tatt, må sende forberedelsesnotatet til Joakim Johansen Østbye senest samme dag som seminaret, til j.j.ostby@media.uio.no 

Vi serverer kaffe - (og kanskje kake)!

Har du noen spørsmål, send en mail til studieinfo@media.uio.no 

Vel møtt til seminar!

Med vennlig hilsen,

Institutt for medier og kommunikasjon

v/Joakim Johansen Østby & Helén Rummelhoff

Publisert 30. sep. 2020 15:32 - Sist endret 1. okt. 2020 09:02