Emnegruppe

Fra høst 2019 endres oppbyggingen i 80-gruppen i medievitenskap.

Studenter som starter på bachelor i medievitenskap høsten 2019 får en ny oppbygging av 80-gruppen. 80-gruppen i medievitenskap gir en systematisk innføring i medienes virke i dagens samfunn, og i de historiske prosessene som har hatt innflytelse på medieutviklingen. Et viktig formål med studiet er at studentene skal se sammenhengen mellom ulike deler av faget, og kunne vurdere aktuelle mediespørsmål ut fra eksisterende forskning. 

For å få mest utbytte av studiene bør du som ny bachelorstudent ta emnene i 80-gruppen i den anbefalte rekkefølgen.

 

 

Publisert 27. mai 2010 13:54 - Sist endret 7. aug. 2019 12:58