Emnegruppe

Fra høst 2019 endres oppbyggingen i 80-gruppen i medievitenskap (medier og kommunikasjon).

Studenter som starter på bachelor i medier og kommunikasjon (tidl.medievitenskap) høsten 2019 får en ny oppbygging av 80-gruppen. Denne 80-gruppen gir deg en systematisk innføring i hva mediene betyr for oss i dagens samfunn, men også i de historiske prosessene som har hatt innflytelse på medieutviklingen. Et viktig formål med studiet er at studentene skal se sammenhengen mellom ulike deler av faget, og kunne vurdere aktuelle mediespørsmål ut fra eksisterende forskning. 

For å få mest utbytte av studiene bør du som ny bachelorstudent i medier og kommunikasjon ta emnene i 80-gruppen i den anbefalte rekkefølgen.

 

 

Publisert 27. mai 2010 13:54 - Sist endret 6. okt. 2019 19:16