Emner godkjent og nedlagt av Institutt for medier og kommunikasjon fra 15.09.2006

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

Du er her: Studier ved IMK

Nedlagte emner

Bachelor og master

Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

Stedkode/fag

Status

Nedlagt dato

MEST3810

Gruppeprosjekt - medieestetikk

20

149/medievitenskap

Nedlagt. Eksamen og undervn. siste gang V06. Inngår i MEVIT3810 f.o.m. V07.

02.10.06

JOUR3810

Gruppeprosjekt- Journalistikk

20

149/medievitenskap

Nedlagt. Eksamen og undervn. siste gang V06. Inngår i MEVIT3810 f.o.m. V07.

02.10.06

JOUR4423

Politisk journalistikk

20

149/journalistikk

Nedlagt. Eksamen og undervn. siste gang V06. Erstattes av JOUR4428.

15.09.06

JOUR4100 Innføringsemne obligatorisk 10 149/journalistikk Nedlagt. Eksamen og undervn. siste gang H06. Erstattes av JOUR4110. 8.3.2007
JOUR4600 Metodeemne - obligatorisk 10 149/journalistikk Nedlagt. Eksamen og undervn. siste gang H06. Erstattes av JOUR4110. 8.3.2007
MEVIT4119 Medieforskningens klassikere 10 149/medievitenskap Nedlagt. Eksamen og undervn. siste gang H04. Erstattes av MEVIT4118: Medieforskning som fag og felt. 30.4.2007
MEVIT2110 Medier og poplulærkultur 10 149/medievitenskap Nedlagt. Eksamen og undervn. siste gang V07. Erstattes av MEVIT3110. 10.9.2007
MEVIT3532 Filmhistorie 10 149/medievitenskap Nedlagt. Eksamen og undervn. siste gang V07. Erstattes av MEVIT2532 10.9.2007
MEVIT3619 Medier, undervisning og læring 10 149/Medievitenskap Nedlagt Eksamen og undervisning siste gang H07.

10.1.2008

 

MEST3526 Alternativ film 20 149/Medievitenskap Nedlagt Eksamen og undervisning siste gang H07. Erstattes av MEVIT3526. 24.1.2008
JOUR2529 Medieretorikk 10 149/medievitenskap Nedlagt Eksamen og undervisning siste gang H07. Erstattes av MEVIT2529. 24.1.2008
MEST2724 Dataspill i et mediekomparativt perspektiv 10 149/medievitenskap Nedlagt Eksamen og undervisning siste gang H07. Erstattes av MEVIT2724. 24.1.2008
MEVIT3110 Medier og populærkultur 10 149/medievitenskap Nedlagt. Nedlagt Eksamen og undervisning siste gang V08. Overlapper med MEVIT3110 4.9.2008
MEVIT4899 Selvalgt emne III 10 149/medievitenskap Nedlagt. Gis siste gang H08 4.9.2008
MEVIT4530 Musikk og medier 20 149/medievitenskap Nedlagt. Overlapper 50% med MEVIT4531. 4.9.2008
JOUR3422 Trends in international journalism 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervises siste gang V08 4.9.2008
MEVIT3300 Media economics 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervises siste gang V08 4.9.2008
MEVIT1510 Tekst, produksjon og analyse 20 149/medievitenskap nedlagt. Undervist siste gang H09 5.3.2010
JOUR4829 Journalistens og journalistikkens historie med vekt på pressens rolle i uitvalgte perioder 10 149/journalistikk Nedlagt. Undervist siste gang H05 7.11.2011
MEVIT2336 Kjønn og medier 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V10 7.11.2011
MEVIT3001 Design og estetikk i mediert merkevarebygging 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V09 7.11.2011
MEVIT3005 Opptreden i mediene 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V08 7.11.2011
MEVIT4110 Media Panics 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V09 7.11.2011
MEVIT4520 Interaktiv kunst 10 149/medievitenskap Nedalgt. Undervist siste gang V07 7.11.2011
MEVIT1310 Mediebruk, makt og samfunn 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V10 7.11.2011
MEVIT4121 Media in China 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang H09 7.11.2011
EST4001 Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang H11 20.3.2012
JOUR2530 Nyhetsanalyse 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V07 24.9.2013
JOUR4421 Trends in International Journalism 20 149/mediavitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V11 24.9.2013
JOUR4424 Kriminaljournalistikk og presseetikk 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang H2007 24.9.2013
MEVIT1600 Humor, kultur og medier 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang H2010 24.9.2013
MEVIT2500 Multimodal design /web-design) 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V2011 24.9.2013
MEVIT2529 Medieretorikk 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang H2008 24.9.2013
MEVIT3220 Media and Globalization 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V2011 24.9.2013
MEVIT3326 Kritisk informasjon og samfunnskontakt 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang H2008 24.9.2013
MEVIT3327 Strategisk informasjon &samfunnskontakt 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V2007 24.9.2013
MEVIT4112 Deltakelse, fankultur & sosiale medier 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V2010 24.9.2013
MEVIT4116 Nettverksmedier og nettverkssamfunn 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang H2009 24.9.2013
MEVIT4115 Filmregissøren: Fedrico Fellini 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang H2009 24.9.2013
MEVIT4118 Medieforskning som fag og felt 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang H2007 24.9.2013
MEVIT4120 Medie- og kulturteori 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang H2009 24.9.2013
MEVIT4334 Publisitet, offentlighet og symbolsk makt 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V2004 24.9.2013
MEVIT4340 Informasjon og samfunnskontakt- Sosialt ansvar 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V2007 24.9.2013
MEVIT4611 Opinionsdanning 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V2010 24.9.2013
MEVIT4615 Risiko og krisekommunikasjon 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V2006 24.9.2013
MEVIT4640 Mobile Media Design 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang H2011 24.9.2013
MEVIT4723 Dataspillteori. Estetikk og kultur 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V2006 24.9.2013
MEVIT4500 Multimodal design 10 149/medievitenskap Nedlagt. 30.1.2015
EST4004 Skriveseminar for estetikkprogrammet 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang H2014 16.4.2015
MEVIT4300 Media Economics 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V2014. 26.5.2016
MEVIT4130 Mediatized stories: Self-representation in digital storytelling 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang H2012. 26.5.2016
MEVIT4325 Media and Democratization Processes (summer school course) 15 149/medievitenskap Nedlagt. 26.5.2016
MEVIT4351 Kunst, medier og makt 10 149/medievitenskap Nedlagt. 10.11.2016
MEVIT4630 Digitale medier: konstruksjon og interpretasjon 20 149/medievitenskap Nedlagt. 10.11.2016
MEVIT3550 Nordic Noir 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V16. 15.9.2017
MEVIT4550 Nordic Noir 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V16. 15.9.2017
MEVIT4526 Alternativt film 10 149/medievitenskap Nedlagt.  
MEVIT4525 Contemporary Scandinavian Visual Fiction 10 149/medievitenskap Nedlagt.  
MEVIT4527 Norsk film: historie og analyse 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist sist gang H12.  
MEVIT4080 Masteroppgave i medievitenskap for lektorprogrammet 30 149/medievitenskap Nedlagt.  
MEVIT3515/4515

Digital Storytelling in Web Television: A case study of Skam

10 149/medievitenskap149/medievitenskap149/medievitenskap

Nedlagt.

Undervist siste gang H18,

30.4.2019
MEVIT3531/4531 Music and Media – Nordic Trends 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V18. 30.4.2019
MEVIT3545/4545 Moving North – The Moving Image in Nordic Film and TV Series 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V18. 30.4.2019
MEVIT4113

Medier, religion og konflikt

10 149/medievitenskap149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V18. 30.04.2019
MEVIT4117

Contemporary TV fiction

10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V19 30.04.2019
MEVIT4323

Immigration Debates in the Nordic Public Sphere

10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V19. 30.04.2019
MEVIT4618 Mediatization of Culture and Society 10 149/medievitenskap Nedlagt. Undervist siste gang V18. 30.04.2019

 

Nye emner, Bachelor og master

Emnekode

Emnenavn

Sp. og ev. sp.red.

Stedkode/fag

Start/
regelmessighet

Karaktersystem

Emnegruppe/
emnekombinasjon

Godkjent dato

JOUR4428
 
Politisk journalistikk 10/overlapper med det nedlagte JOUR4423 149/journalistikk V07/hver vår A-F HFM2-JOUR
HFM2-MVIT
17.09.06
MEVIT4340 Informasjon og samfunnskontakt/sosialt ansvar 10 149/medievitenskap Bare V07 A-F HFM2-MVIT 17.09.06
MEVIT4520
 
Interaktiv kunst 10 149/medievitenskap Bare V07 A-F HFM2-MVIT
HFM2-EST
17.09.06
MEVIT4630
 
Digitale medier: konstruksjon og interpretasjon 20 149/medievitenskap V07/hver vår A-F HFM2-MVIT 17.09.06
MEVIT4080 Masteroppgave i medievitenskap for lektor- og adjunktprogrammet 30 149/medievitenskap V07/hvert semester A-F HFM2-LAP 17.09.06
MEVIT4130 Mediatized stories: Self-representations in digital storytelling 10 149/medievitenskap H07/hvert semester A-F HFM2-JOUR og HFM2-MVIT 7.3.2007
JOUR4110 Journalistikkforskning: teori og metode 20/overlapper med de nedlagte emnene JOUR4100 og JOUR4600 149/journalistikk H07/hver høst (i oddetallår ved IMK . Partallår ved HiO) A-F HFM2-JOUR
HFM2-MVIT
8.3.2007
MEVIT4118 Medieforskning som fag og felt. 10/overlapper med nedlagt emne MEVIT4119 149/medievitenskap H07/hvert høst semester A-F

HFM2-MVIT HFM2-EST
HFM2-JOUR

30.4.2007
MEVIT3110 Medier og populærkultur 10/overlapper fullt med det tidligere MEVIT2110 149/medievitenskap V08/hver vår A-F HFB2-MVIT 10.9.07
MEVIT2532 Filmhistorie 10 149/medievitenskap V08/hver vår A-F HFB2-MVIT 10.9.07
MEVIT4115 Filmregissøren: Ingmar Bergman 10 149/medievitenskap Bare V08 A-F HFM2-MVIT
HFM2-EST
10.9.07
MEVIT3005 Opptreden i mediene 10 149/medievitenskap V08 A-F HFB2-MVIT 10.9.07
MEVIT3526 Alternativ film 20 149/medievitenskap H08/hver høst A-F HFB2-MVIT 24.1.2008
MEVIT2724 Dataspill i et mediekomparativt perspektiv 10 149/medievitenskap H08/hver høst A-F HFB2-MVIT 24.1.2008
MEVIT2529 Medieretorikk 10 149/medievitenskap H08/hver høst A-F HFB2-MVIT 24.1.2008
MEVIT4091 Masteroppgave - medievitenskap, med prøveforelesning 60 149/medievitenskap H08/hvert semester A-F HFM2-MVIT 24.1.2008
MEVIT4991 Praktisk masteroppgave - medievitenskap, med prøveforelesning 60 149/medievitenskap H08/hvert semester A-F HFM2-MVIT 24.1.2008
MEVIT2110 Medier og populærkultur 10/overlapper med MEVIT3110 100% 149/medievitenskap V09/hver vår A-F

*20-gruppe HFB2-MVIT

*40-gruppe HFB2- MVIT

*80-gruppe HFB2-EST

< p=""> < p=""> <><>
4.9.2008
MEVIT3811

Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid

velg mellom MEVIT3810 og MEVIT3811

149/medievitenskap V09/hver vår bestått/ikke bestått

KFL-med medievit som fagfordypning
HFB2-MVIT

4.9.2008
MEVIT4110 Media panics 10 149/medievitenskap Gis bare vår 09 A-F HFM2-JOUR
HFM2-MVIT
4.9.2008
MEVIT4531 Musikk og medier 10 149/medievitenskap V09/undervises partallsår ved IMV og oddetallsår ved IMK A-F

HFM2-JOUR
HFM2-MVIT   HFM2-MUS

4.9.2008
MEVIT4112 Publikums-deltagelse i konvergerende medier 10 149/medievitenskap Undervises bare V09 A-F HFM2-JOUR
HFM2-MVIT
4.9.2008
MEVIT4113 Medier og religion 10 149/medievitenskap V09/hver vår A-F HFM2-JOUR
HFM2-MVIT
4.9.2008
MEVIT3001 Design og estetikk i mediert merkevarebygging 10 149/medievitenskap Undervises bare vår 2009 A-F

HFB2-MVIT (bare åpent for medievitenskapstudenter)

4.9.2008
MEVIT4800 Perspectives and methods in media research 10 149/medievitenskap V09/hver vår A-F HFM2-JOUR
HFM2-MVIT
4.9.2008
MEVIT4114 Forbrukeren i informasjonssamfunnet 10 149/medievitenskap Undervises bare H09 A-F

HFM2-JOUR
HFM2-MVIT

MNM2-DIG

9.3.2009
MEVIT4116 Nettverksmedier og nettverkssamfunn 10 149/medievitenskap Undervises bare H09 A-F

HFM2-JOUR
HFM2-MVIT

MNM2-DIG

9.3.2009
MEVIT4117 Moderne filmfiksjon 10 149/medievitenskap H09 A-F HFM2-JOUR
HFM2-MVIT
9.3.2009
MEVIT4121 Media in China 10 149/medievitenskap Undervises bare H09 A-F

HFM2-JOUR
HFM2-MVIT

9.3.2009
JOUR4426 Journalistisk ansvar og etikk 10 149/medievitenskap V10/hver vår A-F

HFM2-JOUR

HFM2-MVIT

18.9.2009
MEVIT3527 Norsk filmhistorie 10/overlapper 100 % med MEVIT4527 149/medievitenskap Kun V10 A-F HFB2-MVIT 18.9.2009
MEVIT4527 Norsk filmhistorie 10/overlapper 100 % med MEVIT3527 149/medievitenskap Kun V10 A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

18.9.2009
MEVIT1110 Audiovisual Aesthetics 10 149/medievitenskap H10/hver høst A-F

HFB2-MVIT

HFB2-EST

USM5-LAP

UVM5-LEKT

5.3.2010
MEVIT1300 Journalistikk, makt og mediebruk 10/overlapper med MEVIT1310 149/medievitenskap V11/hver vår A-F

HFB2-MVIT

USM5-LAP

UVM5-LEKT

1.8.2010
MEVIT2700 Medietekster: teori og analyse 10/overlapper med MEVIT1510 149/medievitenskap V11/hver vår A-F

HFB2-MVIT

USM5-LAP

UVM5-LEKT

1.8.2010
JOUR4900 Internasjonalt prosjeksemester medievitenskap og journalistikk 30 149/journalistikk V11/hver høst/hver vår A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

20.9.2010

 

MEVIT4327

 

Strategisk kommunikasjon i praksis 10 149/medievitenskap Kun V11 A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

29.9.2010
MEVIT4640 Mobile Media Design 10 149/medievitenskap Kun H11 A-F

HFM2-MVIT

MNM2-INFD

10.3.2011
MEVIT4100 Nordic Media in an International Perspective 10 149/medievitenskap H11/hver høst A-F

HFM2-MVIT

10.3.2011
MEVIT4310 Media Innovations 10 149/medievitenskap Kun V12 A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

27.9.2011

MEVIT4525 Contemporary Scandinavian Visual Fiction 10 149/medievitenskap V12/hver vår A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

4.10.2011
EST4004 Estetikk. Oppgaveseminar 2: Skriveseminar 10 149/medievitenskap H12/hver høst bestått/ikke-bestått HFM2-EST 14.4.2012
MEVIT4610 Sosiale medier 10 149/medievitenskap Kun H12 A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

14.4.2012
MEVIT4326 Strategisk kommunikasjon i samfunnet 10 149/medievitenskap Kun H12 A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

14.4.2012
MEVIT4614 Regulating online content: Protection and/or censorship? 10 149/medievitenskap Kun H12 A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

26.4.2012
MEVIT4351 Kunst, medier og makt 10 149/medievitenskap Kun V13 A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

01.10.2012
MEVIT4616 Internet, Self and Society 10 149/medievitenskap Kun V13 A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

01.10.2012

MEVIT3300

Media Economics

10 149/medievitenskap

V13/hver vår

A-F HFB-MVIT 01.10.2012
MEVIT4617 Social Media in Election Campaigns 10 149/Medievitenskap H13, H14 og H15 A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

11.03.2013
MEVIT4618 Mediatization of culture and society 10 149/medievitenskap V14, V15 og V16 A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

18.09.2013
MEVIT1814 200 years of democracy: What now? The democratic role of media & communication technology in a global surveillance world 10 149/medievitenskap Kun V14 A-F

HFB-MVIT

 

18.09.2013
MEVIT4535 Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv 10 149/medievitenskap Hver vår A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

HFM2-EST

28.10.2013
MEVIT3535 Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv 10 149/medievitenskap Hver vår A-F

HFB-MVIT

28.10.2013
JOUR4000 Masteroppgaveseminar for journlistikksutdenter 10/overlapper 10 studiepoeng med JOUR4110 149/journalistikk Hver høst Bestått/Ikke-bestått HFM2-JOUR 06.02.2014
MEVIT4500 Multimodal design 10 149/medievitenskap Hver høst A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

06.03.2014

 

JOUR4200 Journalistikkforskning: Teoretiske perspektiver 10 149/medievitenskap Hver høst A-F HFM2-JOUR 06.03.2014
ARB1401 Kommunikasjon, metoder og ferdigheter i arbeidslivet 10 149/medievitenskap Hver høst A-F HFB-MVIT

11.06.2014

MEVIT2600

Mediepåvirkning - holdninger, atferd og opinionsdanning //

 

Media effects - attitudes, behavior and opinion formation

10 149/medievitenskap Hver vår A-F HFB-MVIT 19.09.2014
MEVIT4550

Nordic Noir

 

10 149/medievitenskap Hver vår A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

19.09.2014
MEVIT3550 Nordic Noir 10 149/medievitenskap Hver vår A-F HFB-MVIT

19.09.2014

 

ARB1402

Økonomiforståelse, forretningsmodeller og bransjekunnskap //

Economics, business models and industry expertise

10 149/medievitenskap Hver vår A-F HFB-MVIT 23.09.2014
MEVIT2610

Politisk kommunikasjon: Makt, aktører og prosesser //

Political communication: Power, actors and processes

10 149/medievitenskap Hver høst A-F HFB-MVIT 13.03.2015
MEVIT3427 Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens 10 149/medievitenskap Hver vår A-F HFB-MVIT 28.09.2015
JOUR4427 Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens 10 149/medievitenskap Hver vår A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

28.09.2015

MEVIT3531 Music and Media - Nordic trends 10 149/medievitenskap Hver vår A-F HFB-MVIT 19.10.2016
MEVIT3540

Bildedannelse - et universitet av bildemedier

// Imaging - A University of Imaging Media

10 149/medievitenskap H17, V19 A-F HFB-MVIT 06.03.2017
MEVIT4540

Bildedannelse - et universitet av bildemedier
//

Imaging - A University of Imaging Media

10 149/medievitenskap H17, V19 A-F HFM2-MVIT
HFM2-JOUR
06.03.2017
MEVIT3515 Digital fortelling: Webserien Skam
//

Digital storytelling: The web series Skam
10 149/medievitenskap H17 A-F HFB-MVIT 06.03.2017
MEVIT4515

Digital fortelling: Webserien Skam
//

Digital storytelling: The web series Skam

10 149/medievitenskap H17 A-F HFB-MVIT 06.03.2017
MEVIT4323 Immigration Debates in the Public Sphere 10 149/medievitenskap V18 A-F

HFM2-MVIT
HFM2-JOUR

15.9.2017
MEVIT3545 Moving North - The Moving Image in Nordic Film and TV Series 10 149/medievitenskap V18 A-F

HF1-MVIT
HFB-MVIT
40MEDIEVIT1

15.9.2017
MEVIT4545 Moving North - The Moving Image in Nordic Film and TV Series 10 149/medievitenskap V18 A-F HFM2-MVIT
HFM2-JOUR
15.9.2017
MEVIT4099

Masteroppgave i medievitenskap, med presentasjon //  Master's Thesis in Media Science, with presentation

 

30 149/medievitenskap hvert semester A-F HFM2-MVIT 02.02.2018
JOUR4099 Masteroppgave - journalistikk 30 149/medievitenskap hvert semester A-F HFM2-JOUR 02.02.2018
MEVIT4320 Politisk kommunikasjon: Makt og opinionsprosesser 10 149/medievitenskap H18 A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

HFME-JOUR

06.04.2018
MEVIT4425 Offentlighetens historie 10 149/medievitenskap H18 A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

HFME-JOUR

06.04.2018

MEVIT4117

Emnet skal gjenopprettes

Contemporary TV Fiction 10 149/medievitenskap V19 A-F

HFM2-MVIT

HFM2-JOUR

HFME-JOUR

04.10.18
MEVIT4703 Screen Politics 10 149/screen cultures H20/hver høst A-F HFM2-SCUL 16.11.2018
MEVIT4700 Screen Histories and Theories 20 149/screen cultures H19/hver høst A-F HFM2-SCUL 16.11.2018
MEVIT4701 Screen Technologies 10 149/screen cultures V20/hver vår A-F HFM2-SCUL 16.11.2018
MEVIT4702 Screen Aesthetics 10 149/screen cultures V20/hver vår A-F HFM2-SCUL 16.11.2018
MEVIT4319 Political Communication: the Nordic context 10 149/medievitenskap / political communication H19/hver høst A-F HFM2-MVIT / HFM2-POCONP 16.11.2018
MEVIT4321 Political Communication: Strategic Communication and Lobbying 10 149/medievitenskap / political communication V20/hver vår A-F HFM2-MVIT 16.11.2018
MEVIT1001 Innføring i medier og kommunikasjon: teori og historie 20 149/medievitenskap H19/hver høst A-F HFB-MVIT 07.12.2018
MEVIT1010 Medieanalyse: Tekst og fortolkning 5 149/medievitenskap H19/hver høst A-F HFB-MVIT 07.12.2018
MEVIT1011 Medieanalyse: Data- og innholdsanalyse 5 149/medievitenskap H19/hver høst A-F HFB-MVIT 07.12.2018
MEVIT1012 Medieanalyse: Stil og estetikk 5 149/medievitenskap H20/hver høst A-F HFB-MVIT 07.12.2018
MEVIT1013 Medieanalyse: Intervjuer og fokusgrupper 5 149/medievitenskap H20/hver høst A-F HFB-MVIT 07.12.2018
MEVIT4790

Master’s Thesis in Screen Cultures, with presentation

60 149/medievitenskap149/medievitenskap149/medievitenskap149/medievitenskap149/screen cultures H19/hvert semester A-F HFM2-SCUL 16.11.2018
MEVIT3520 Mediated Faces and Identities 10 149/medievitenskap H19/hver høst A-F HFB-MVITHFB-MVITHHFB-MVIT 16.11.2018

MEVIT3800

Medievitenskapelige profesjonsferdigheter 10 149/medier og kommunikasjon V22/hver vår A-F HFB-MVIT

16.11.2018

MEVIT2111 Skjermkulturer 10 149/medier og kommunikasjon V20/annenhver vår A-F HFB-MVIT 07.12.2019
MEVIT2112 Journalistikk, kommunikasjon og formidling 10 149/medier og kommunikasjon V20/annenhver vår A-F HFB-MVIT 07.12.19

MEVIT4117

Emnet skal gjenopprettes

Contemporary TV Fiction 10 149/medier og kommunikasjon V20 A-F

HFM2-MVIT/HFM2-POCONP

HFM2-JOUR

HFME-JOUR

 
JOUR4099 Masteroppgave i journalistikk, med presentasjon 30 149/medier og kommunikasjon H19/hvert semester A-F

HFM2-JOUR

HFME-JOUR

 

 

 

 

 

Har du spørsmål om studier? Kontakt vår studiekonsulent på studieinfo@media.uio.no.

 

Publisert 21. sep. 2010 09:50 - Sist endret 29. okt. 2019 14:11