Frister

Noen frister er de samme hvert semester. Disse bør du merke deg. Det er ditt eget ansvar å overholde fristene!

Semesterregistrering og melding til undervisning og eksamen

  • Emner ved IMK blir fulle!
  • For å melde deg til emner ved IMK, bør du alltid melde deg i første emneopptak dersom du er programstudent.
  • Se frister for å melde seg til undervisning og eksamen (UiO sentralt).

Bytte av seminargruppe

  • I noen tilfeller kan du få tildelt en seminargruppe som kolliderer med annen undervisning. Da er det viktig at du prøver å få endret seminargruppe.
  • Det første du skal gjøre ved slike kollisjoner er å prøve å bytte seminargruppe i StudentWeb når andre undervisningsopptak starter.
  • Går ikke det kan du fylle ut en søknad om bytte av seminargruppe
  • Mer informasjon, samt søknadsskjema, finner du her.

Søknad om deltidsstudier, permisjon eller utsatt studiestart

Søknad om ekstra semestre (masterstudenter)

  • Dersom du blir forsinket i masterstudiet, må du søke om å få ekstra tid. Les mer om regler og frister for å søke utvidet studierett (HFs sider).

Betaling av semesteravgift

Innleveringsfrist for masteroppgaver ved IMK

Det er mulig å levere inn ferdig oppgave når som helst i løpet av året, men for at vi skal kunne garantere deg avsluttende muntlig eksamen i det semesteret du leverer,
gjelder følgende frister

  • 10. mai i vårsemesteret
  • 10. november i høstsemesteret

Les mer om innlevering av masteroppgaver ved IMK.

Delstudier i utlandet

Du bør alltid begynne planleggingen av utenlandsstudier tidlig.

Publisert 10. mars 2016 13:59 - Sist endret 16. mars 2016 14:23