Kvalitet i utdanningen

IMK er opptatt av at studentene får gode studietilbud. Nedenfor finner du rapporter om studiekvalitet på IMK i kronologisk rekkefølge.

Fra og med 2016 er den årlige skriftlige rapporten erstattet med en muntlig samtale mellom instituttet og fakultetet, med utgangspunktet i statistisk materiale (Tableau) og Instituttets årsplan.

Gå til IMKs årsrapporter og tiltaksrapporter

Tidligere rapporter

Studiekvalitetsrapport 2016

Studiekvalitetsrapport 2015

Studiekvalitetsrapport 2014

Studiekvalitetsrapport 2013

Publisert 11. apr. 2018 15:14 - Sist endret 30. apr. 2019 15:31